Ha a csángók románok...

Megint napirendre került a "csángók eredete". "Minden olyan kísérlet, amely arra irányul, hogy a moldvai csángókat magyar nemzeti kisebbségnek tüntessék fel, égbekiáltó módon ellentmond a valóságnak..." - mondja Gh. Prisacaru szenátor úr.

Az idézett "vélemény" ellentmond a legelemibb logikának is: ha a székelyek (a magyar hatalom által) elmagyarosított románok, hogyan tudott ugyanaz a hatalom elmagyarosítani százezres tömeget olyan területen, ahol sohasem volt "magyar hatalom"?

A válsz a román forrásmunkák segítségével adható meg: Dimitrie Cantemir fejedelem a Descrierea Moldovei c. könyvének XVI., Despre ceilalti locuitori ai Moldovei c fejezetében írja: "Nem hiszem, hogy lenne egy Moldovához hasonló nagyságú ország, ahol olyan sok és egymástól annyira különböző nép élne. A moldovaiakon kívül laknak még Moldovában: görögök, albánok, szerbek, bolgárok, lengyelek, kozákok, oroszok, magyarok, németek, örmények és cigányok".

Dimitrie Cantemir a román történettudomány szerint "új utat nyitott a román, sőt az európai kultúrában", mellesleg elkészítette Moldova térképét (tehát ismerte azt), így nehéz lenne a magyarok iránti elfogultsággal vádolni.

A "vélemény" ellentmond a román nyelvtudománynak is. Marius Sala és Ioan Vintila Radulescu az Enciclopedia limbilor lumii c. könyvükben leírnak 2171 nyelvet. Ezek között a 1121. a magyar: Limba unitara cu diferentieri dialectale minore... Megemlítenek hét tájszólást, ezek között a Moldovában beszélt csángót is.

Mivel népszámlálás lesz, mi erről a román statisztika véleménye? Sabin Manuial az 1930-as népszámlálás főmetodológusa és irányítója írja a Recensamantul general al populatiei Romaniei din 1930 c. könyvének előszavában: "O limba secuiasca sau cianganiasca nu se cunoaste. Toti cei care s-au declarat maghiar, secui si ciangai, au fost inregistrati ca unguri". Érdemes lenne végül tudomásul venni, hogy a román statisztikában a székely és csángó nyelv legelőször 1977-ben jelent meg, Nicolae Ceausescu értékes útmutatásának eredményeként. És végül: 1938. május 6-án a Bacau megyei Ferdinand (Újfalu) község elöljárósága hirdetményben hozta a lakosság tudomására, hogy "A községházán vagy nyilvános helyen nem szabad más nyelven beszélni, csak románul."

Nehéz megmagyarázni, hogy ha a csángók románok, miért kellett "szigorú büntetés" kilátásba helyezésével rávenni őket, hogy románul beszéljenek, de azt is, hogy mi értelme volt azt a "Publicatiunet" kitenni az 1129 lélekszámú helységben, ahol a hivatalos adatok szerint összesen 4 (négy) magyar élt!

Benedek Gyula

Vissza a kezdőlapra