Az Ifjúsági Kereszténydemokrata Szövetség állásfoglalása
 
     Az Ifjúsági Kereszténydemokrata Szövetség Kabinetjének állásfoglalása az erkölcstan és a hittan órarendbe illesztett oktatásáról
     Az Ifjúsági Kereszténydemokrata Szövetség (IKSZ) a következő kormányzat fontos feladatának tartja az általános erkölcstan, illetve az ezzel alternatív hittan órarendbe illesztett oktatásának megkezdését a közoktatásban.
     Az iskoláknak - oktató-nevelő munkájuk végzése során - nem csak tárgyi tudást kell átadniuk. Fontos, hogy a közösségi élet alapjainak oktatására is kiterjedjen tevékenységük (állampolgári ismeretek, általános erkölcstan). A közösségi lét, így a társadalmi lét sem képzelhető el közös erkölcsiség nélkül.
     Az erkölcs maga a társadalom. Egy lakatlan szigeten egyedül senki sem lehet se erkölcsös, se erkölcstelen, csak emberek közti kapcsolatban. Vagyis magánerkölcs nem létezik. Az erkölcs minden ízében közügy, a közoktatás ügye is.
     Korunk vezéreszméi, mint az emberi méltóság, a szabadság vagy a magántulajdon tisztelete, erkölcs nélkül értelmezhetetlen fogalmak. A társadalmi rendet felépítő jog alapja is az erkölcs. A jog viszont csak egy erkölcsi minimumot jelöl. Aki csak jogra épülő társadalmat akar, az nem alhat többé nyugodtan, hisz akkor bárki meglophatja, becsaphatja, aki eléggé bízik abban, hogy a jog nem szankcionálja cselekedetét.
     Így tehát nem elegendő a szaktárgyi tananyag, illetve az állampolgári ismeretek oktatása. Ezek mellett szükségszerűen meg kell jelennie az általános erkölcstannak is. Az általános erkölcstan és a hittan nyújthat segítséget a társadalmi tények önálló értékeléséhez a gyorsan alakuló fiataloknak. Ez ismertetheti meg a fiatalokkal, hogy valóban milyen döntések közül választhatnak, mivel az egyéb befolyásoló csatornák ezt a választást igyekeznek korlátozni.
     A népszámlálási adatok is azt bizonyítják, hogy hazánk lakosságának jelentős része keresztény hívő. A hívő családok gyermekeiket nagy számban világnézetileg elkötelezett módon kívánják nevelni. Az ő részükre az államnak kötelessége a világnézetnek megfelelő, keresztény erkölcsi oktatás (hittan) biztosítása. Az IKSZ álláspontja szerint: ha az igénylők száma jelentős, a hittant órarendbe iktatott tárgyként kell oktatni.
     Az eddigi kormányzatok e téren megtett intézkedéseit figyelve, az IKSZ csak a polgári kormányzás folytatása esetén tartja megvalósíthatónak a fent vázolt terveket.
     Budapest, 2002. február 13., hamvazó szerda

     Rétvári Bence és
     Wertán Zsolt Zoltán
     társelnökök

Országos Sajtószolgálat
Vissza a kezdőlapra