Az Ifjúsági Kereszténydemokrata Szövetség (IKSZ) állásfoglalása
     Az IKSZ örvendetesnek tartja, hogy a történelmi egyházak nyíltan állást foglalnak hazánk történelmi léptékű eseményei kapcsán, így legutóbb a kedvezménytörvény ügyében is!

     Az év elején a történelmi egyházak vezető testületei közzétették álláspontjukat az úgynevezett státustörvény kapcsán. Ebben igyekeztek felhívni a figyelmet a lépésnek a napi eseményeken és az egyes embereken túlmutató dimenzióira. Az IKSZ örömmel vette, és a továbbiakban is támogatja a történelmi egyházak ilyen bölcs véleménynyilvánításait.

     A történelmi egyházak tanítása éppen abban különbözik sok kisegyház felszínes tanításától, hogy az ember személyiségének az egészét átfogja, nem csak annak egy részére koncentrál. Az egyház a keresztény emberekkel szemben azt a követelményt állítja, hogy egész életüket a hit alapján éljék meg.

     Ekkor viszont az egyháznak már nemcsak joga, de kötelessége is véleményt nyilvánítani a legfontosabb közéleti kérdésekben. Tennie kell azt azért, mert nem hagyhatja híveit döntéseikben és véleményalkotásukban önmagukra csak azért, mert ezeket a fontos döntéseket a templom falain kívül kell meghozniuk. Az egyház vezetőinek meg kell osztaniuk tudásukat minden hívő emberrel.

     Korunk modern társadalmában számtalan eszmei áramlat befolyásolja nyíltan, illetve burkoltan az embereket nyilvános fórumokon (leginkább a fogyasztói szemlélet a médiában). Ha tehát pluralista világunkban az egoizmus, a korlátlan liberalizmus vagy az utilitarizmus szemlélete vég nélkül megjelenhet, úgy szükséges, hogy a szolidaritást és az emberi méltóságot is védje a keresztény világnézet és annak intézményes letéteményesei, az egyházak.

     Fontos tehát, hogy a történelmi egyházak a közéleti események, hírek saját tanaik szerinti konstruktív értelmezésével is segítsék híveiket és az egész lakosságot.

     Budapest, 2002. január 22.

 
Rétvári Bence és Wertán Zsolt 
társelnökök
Vissza a kezdőlapra