Kedvezménytörvény
az Ifjúsági Kereszténydemokrata Szövetség Kabinetjének állásfoglalása
     Az IKSZ felszólítja a hazai politika szereplőit, hogy hagyjanak fel a kedvezménytörvény kapcsán a politikai másodperc-szemlélettel, és nemzeti-történelmi perspektívában gondolkozva alakítsák ki véleményüket a hatályba lépett törvényről!

     Sajnálatosnak tartjuk azt a légkört és hozzáállást, ami a kedvezménytörvény körül kialakult. Sajnálatos, hogy egyes - főleg ellenzéki - másodperc-politikusok csak pillanatnyi perspektívában képesek véleményt alkotni, és a törvény bevezetésével járó átmeneti kellemetlenségeken és az Egyetértési Nyilatkozaton nem tudnak túllépni, nem tudják azt szükségszerűségében szemlélni. Sajnálatos, hogy ezen kritikus közszereplők nem veszik észre - vagy nem akarják észrevenni - a törvény történelmi lehetőségét, és csak aznapi szinten értékelik azt.

     A kedvezménytörvény puszta léte is már siker és érték. Kinyilvánítja a legfőbb közjogi norma, a törvények szintjén, hogy Magyarország ténylegesen is gondoskodni kíván a nemzet határon túli tagjairól. A klebelsbergi gondolat okos újraélesztése, a Kárpát-medencei vezető - elsősorban kulturális - magyar szerep kialakításának ötlete, ahol Magyarország integrál, nem pedig elzárkózik és lemarad. Korunkban minden fejlődni akaró államnak arra kell törekednie, hogy minél nagyobb szellemi tőkét halmozzon fel. Ennek jó eszköze a törvényben lefektetett művelődési, tudományos, kulturális, oktatási és diák kedvezmények, valamint ösztöndíj lehetőségek rendszere. Ezek a jövő generáció gazdagságát szolgálják, így mindnyájunk javára válnak. Ezt mindenkinek látnia kell, aki képes távlatokban gondolkozni. Nagy történelmi alakjaink azzal emelkedtek ki kortársaik közül, hogy képesek voltak erre.

     A törvény bevezetése áldozatokkal jár, amiket mind mérsékelni, mind tűrni kötelességünk, és ebben minden felelős közszereplőnek kötelező a példamutatás. Az IKSZ célja, hogy a jövőben széles látókörrel rendelkező és távlatokban józanul gondolkodó ifjú kereszténydemokrata politikusok kerüljenek a közéletbe.

     Budapest, 2002. január 5.
 

Rétvári Bence és Wertán Zsolt
társelnökök 
Vissza a kezdőlapra