Előzetes a vajdasági Képes Ifjúság 2002. február 27-i számából
  PÁLYÁZATI TÁJÉKOZTATÓ

  A Magyar Köztársaság Oktatási Minisztériumának Határon Túli Magyarok Főosztálya pályázatot hirdet

  magyar állami ösztöndíjra, illetve rendszeres tanulmányi támogatásra azon jugoszláv állampolgárságú, a szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény hatálya alatt álló magyar nemzetiségű személyek számára, akik a 2002/2003-as tanévben az alábbi képzési formákban, a meghirdetett szakok valamelyikére felvételt nyernek valamely magyarországi felsőoktatási intézménybe, valamint a Balassi Bálint Intézetbe.

  A pályázatot a Magyar Köztársaság Oktatási Minisztériuma által működtetett Határon Túli Magyar Ösztöndíj Tanács megbízásából a Vajdasági Magyar Ösztöndíj Tanács írja ki, a Szabadkai Agora Iroda lebonyolítói közreműködésével.

  Meghirdetett képzési formák, keretszámok és szakok:

  1. Nappali tagozatos teljes alapképzés – 25 fő

  Meghirdetett szakcsoportok, keretszámok és a szakcsoporton belül pályázható szakok:

  Bölcsész szakcsoport (7 fő): szociológia; filozófia; kommunikáció; angol; német; pszichológia; régészet; művészettörténet; pedagógia, politológia

  Természettudományi szakcsoport (7 fő): vegyész; kémia; fizikus; fizika; biológus; biológia; matematikus; matematika; geográfus; földrajz; környezettudományi; környezetmérnöki; programtervező matematikus; informatika

  Orvosi szakcsoport (4 fő): általános orvos; fogorvos; gyógyszerész

  Egészségügyi szakcsoport (2 fő): gyógypedagógiai (logopédia szakági specializációval); gyógytornász; szociális munkás; védőnő

  Műszaki szakcsoport (3 fő): műszaki informatikai; villamosmérnöki; gépészmérnöki; építészmérnöki

  Művészeti szakcsoport (2 fő): ipari termék- és formatervezői; festő; restaurátor;  ének-zenetanár, karvezetés; magánénektanár, ének-kamaraművész, hangszerművész, -tanár.

  2. Nappali tagozatos kiegészítő alapképzés – 10 fő

  3. Levelező tagozatos másoddiplomás képzés (rendszeres tanulmányi támogatás) - 5 fő

  A teljes alapképzésre és a kiegészítő alapképzésre, valamint a másoddiplomás képzésre a pályázatokat 2002. július 19-től lehet benyújtani.

  Ezen pályázatok beadásának és postai beérkezésének határideje : 2002. augusztus 1., 17 óra.

  4. A Balassi Bálint Intézet előkészítő képzései

  (A Balassi Bálint Intézet a Magyar Nyelvi Intézet és a Nemzetközi Hungarológiai Központ teljes körű jogutódja, amely ellátja az előkészítő képzés működtetését.)

  – magyarországi egyetemre előkészítő képzés – 20 fő

  Meghirdetett szakirányok és keretszámok:

  Bölcsész szakirány (5 fő)
  Természettudományi szakirány (5 fő)
  Orvosi és egészségügyi szakirány (5 fő)
  Műszaki szakirány (5 fő)

  Az egyes szakirányokon belül a nappali tagozatos teljes alapképzésnél megadott szakokra, ill. az azokhoz meghatározott felvételi tantárgyakkal lehet pályázni. A felvételi vizsgatárgyakról részletes információt a Szabadkai Agora Irodában kaphatnak az érdeklődők.

  – szülőföldi felsőfokú tanulmányokra előkészítő képzés – 20 fő

  Meghirdetett felvételi tárgyak:

  matematika-fizika, matematika-kémia, biológia-fizika, biológia-kémia, matematika-történelem, matematika-közgazdaságtan, magyar-történelem, művészettörténet-angol, matematika-angol.

  A Balassi Bálint Intézetbe magyarországi és szülőföldi felsőoktatási előkészítő képzésre a pályázatokat 2002. április 26-tól lehet benyújtani.

  Ezen pályázatok beadásának és postai beérkezésének határideje: 2002. május 18., 17 óra.

  A pályázatra csak olyan jugoszláviai középiskolai végzettségű, jugoszláv állampolgárságú és magyar nemzetiségű személyek jelentkezhetnek, akik nem rendelkeznek magyarországi bevándorlási engedéllyel, sem erre irányuló folyamatban lévő kérelemmel. A pályázaton nyertes hallgatókkal a Magyar Köztársaság Oktatási Minisztériuma szerződést köt, amelyben többek között az ösztöndíjas vállalja, hogy tanulmányai befejezését követően hazatér szülőföldjére.

  A pályázatra való jelentkezés további általános feltételeit, az egyes pályázati kategóriákra vonatkozó részletes feltételeket, a pályázásból kizáró feltételeket valamint a pályázattal kapcsolatos egyéb tudnivalókat a pályázati felhívás teljes szövege tartalmazza.
   

  A teljes pályázati kiírás hozzáférhető az Interneten (www.agorairoda.net), továbbá az alábbi címen, ahol részletes felvilágosítást kaphatnak az érdeklődők az ösztöndíjpályázatról, a pályázati adatlapról (mely beszerezhető lesz ugyanitt), valamint az ösztöndíjszerződésről.

  Szabadkai Agora Iroda
  24000 Szabadka, Borisa Kidrica u. 7.
  Tel./Fax: +381-24-551-711
  E-mail: suagora@eunet.yu

  A pályázat lebonyolításának adminisztratív költségeire 200 dinár összegű pályázati költségtérítést kell befizetniük a pályázóknak.

  Felhívjuk a magyarországi felsőoktatási intézményekbe felvételizők figyelmét, hogy a magyarországi tanintézetekbe a jelentkezési lapok benyújtásának végső határideje: 2002. március 1! A jelentkezés módjáról, valamint a magyarországi felsőoktatási intézményekről és szakokról a fenti címen felül a Magyarországon kiadott Felsőoktatási Felvételi Tájékoztatóból és a www.ofi.hu honlapról lehet információhoz jutni. A jelentkezési lapok csak magyarországi nyomtatványboltokban vásárolhatók meg.

  Kattints ide, ha érdekel a Képes Ifjúság

Vissza a kezdőlapra