Üdvözöljük a szocialista ellenőrző csoport tagjait templomunkban!


Tájékoztatjuk a kedves híveket, hogy rövidesen szocialista ellenőrző csoport látogat templomunkba. Az alábbi közleményből tudtuk ezt meg:

A Szocialista Egyetemisták és Főiskolások Szövetségének közleménye:

Felállítjuk az ellenőrző csoportot

A közismerten (szélső)jobboldali Magyar Demokrata hetilapban január 31-n a következő hirdetés jelent meg:
"Imádkozzunk a választások Isten akarata szerinti megvalósulásáért kilenc héten át minden csütörtök este 8 óra kezdettel Kemenes Gábor plébános úr vezetésével. Cím: Bp. V. ker- Szent István bazilika. Első összejövetel: 2002. február 7."
A felhívás szövegének és a jobboldali környezetnek megfelelően egyértelműnek tűnik, hogy egy katolikus pap politikailag kívánja mozgósítani a híveket Budapest legnagyobb templomában.
Ez a felhívás nem egyedi jelenség, illeszkedik az országban továbbra is tucatszám előforduló esetekhez. Mivel ezeket továbbra is az egyházi vezetők cinkos hallgatása kíséri ezért egyértelművé vált számunkra, hogy a Katolikus Egyház aktív politizálással kívánja tölteni a választási kampányt.
A Szocialista Egyetemisták és Főiskolások Ügyvivő Testülete úgy határozott, hogy ellenőrző csoportot állít fel. Ennek a feladata az lesz, hogy az egész ország területéről összegyűjtse azokat az eseteket, ahol Isten igéjének hirdetése a politikai propagandával párosul.
Szervezetünk mindent megtesz azért, hogy a Magyar Katolikus Püspöki Kar konkrét intézkedésekkel tiltsa el papjait az igehirdetésnek álcázott pártpropagandától.
Bp. 2002. február 4. Kalmár Szilárd ügyvivő

Az ellenőrző csoport tagjai érezzék magukat vendégnek nálunk! Ha el akarják kerülni a fölösleges feltűnést, az alábbi magatartási szabályokat ajánljuk figyelmükbe:

- Belépéskor térdeljenek le, majd vessenek keresztet (homlok, szívtájék, bal váll, jobb váll érintése)

- Amikor mindenki föláll, álljanak föl, amikor a pap azt mondja/énekli: „Evangélium szent ... könyvéből”, rajzoljanak kis keresztet a homlokukra, szájukra, szívükre.

- FONTOS: Amikor a hívek többsége elindul sorban a pap elé, hogy egy kis fehér ostyát vegyenek át, Önök ezt ne tegyék. Ez ugyanis kifejezett katolikus hitvallás lenne. Természetesen szívesen látjuk Önöket olyan fölkészítő tanfolyamon, ami után ezt a hitvallást letehetik, ha szükséges, megkeresztelkedhetnek, és első áldozók lehetnek. A részleteket a pappal beszéljék meg a mise után abban a helyiségben, ahová a pap kimegy (sekrestye).

- A gyóntatószékbe is bejöhetnek, de magnót hozni súlyos modortalanság lenne. Ehelyett inkább már most, írásban közöljük kedves ellenőreinkkel, hogy amennyiben a gyóntatószékben rákérdeznének, mindegyik gyóntatóatya elmondaná, hogy melyik pártra fog szavazni.

Ami a templomunkban folyó politikai témájú igehirdetést illeti, Önök nagy terhet vettek le a papság válláról. Az, hogy Önök idejöttek, minden politikai témájú prédikációnál világosabban beszél arról, hogy mit várhat az egyház az MSzP kormányra kerülése esetén. Biztosítjuk Önöket arról, hogy ezt a híveink az Önök idejöveteléből világosan értik, és a szavazóurnák előtt sem fogják elfeledni.

Szeretettel és hálával a plébánia papsága:
 
 

Vissza a kezdőlapra