DÖNTSÖN AZ OLVASÓ

Munkanélküliek, gyermeket nevelők, nyugdíjasok

2002. január 23. 15:49-kor adta ki az MSZP Internetszerkesztőség az Országos Elnökségnek és az Országos Választmánynak a párt választási programjára vonatkozó közös javaslatát. A javaslat elfogadása a szombati (január 26.) kongresszus feladata.

A javaslat tartalmi része alig ezer szó. Szerzői tudják, hogy viszonylag kevés választó dönt az efféle kiadványok hosszas elemzése alapján. Nem is törekedtek arra, hogy kielégítsék azokat, akik mélyebben el akarnának merülni a programokban s kíváncsiak, hogy merre tart az MSZP.
A szerényen tervezetnek mondott szöveg bevezetője az érzelmekre akar hatni. „Közel 1 millió állásnélküli várja, hogy munkát, a munkába álláshoz támogatást kapjon; 2 millió szülő várja, hogy igazságos gyermektámogatási rendszer szülessen; 3 millió nyugdíjas várja, hogy tisztességes megélhetést biztosító nyugdíjat kapjon.”

A fenti szép „mézesmadzagot” három anyaggal szembesítjük: (1) a mai valósággal, illetve saját magával, (2) az „Egyetértésben a nemzettel” című Medgyessy ígérvénnyel és (3) a Jövő elkezdődött című Fidesz programjavaslattal.
1. A szövegben azt olvassuk: „Elősegítjük 3-400 ezer új munkahely létrehozását." Tehát a megszólított 1 millió munkanélküliből 6-700 ezerről máris elfeledkeztek, pedig meg sem nyerték a választásokat.
A 2 millió szülőnek ígért változások: „20 %-kal emeljük a családi pótlékot és az iskoláztatási támogatást".
Mivel az adókedvezmény megemeléséről nem szólnak, négy évre ez a 20 százalékos emelés valójában a támogatások értékének csökkentését jelenti, mert a legjobb szándék mellett a 2002 és 2006 közötti pénzromlás összesen több lesz, mint húsz százalék.
„A gyermekek utáni adókedvezmény alacsonyabb jövedelem mellett is teljes egészében igénybe vehető lesz". Ez nagyszerű, csak nem hihető, másutt azt írják: „nem kell személyi jövedelemadót fizetni a minimálbérek után". Miként lenne tehát teljes egészében igénybe vehető akár az egy gyermekesek havi háromezer forintja? Erre a csoportra (az adókedvezményt csak részben felvenni tudó, tehát gyermekeik miatt adómentessé vált szülők csoportjára) ugyanis nem vonatkoztatják másik ígéretüket, amit a ma gyermek utáni adókedvezményben egyáltalán nem részesülőknek helyeznek kilátásba. „Emelt családi pótlékot kapnak azok, akik ma egyáltalán nem jutnak családi adókedvezményhez.” Ez már most is így van, mert megalkottuk a kiegészítő családi pótlék fogalmát, amely 2002-től 4200 Ft gyermekenként, ha rászoruló családról van szó. A nyugdíjas eltartók számára - akik most nem tudnak az adókedvezményből részesedni - 2003. január elsejétől a februárban meghozandó gyermekvédelmi törvényben létrehozzuk az emelt szintű családi pótlékot, - azaz az MSZP a Fidesz kormány döntéséhez csatlakozik, de saját vívmányának kiáltja ki.
„Felemeljük az anyasági támogatást, bevezetjük az alanyi jogon járó várandósági pótlékot és az életkezdési támogatást". Az 1994-ben hatalomra került kormány egyik első intézkedésével törölte el a várandóssági pótlékot. (Azóta elfelejtették még azt is, hogy ez a szó a „várandósság” szóból származik és ezért két s-sel írandó.) Akkor nem volt meglepetés, hogy megszűntették, mert Horn Gyula több beszédben támadta.

„A GYES-t és a GYED-et rugalmasan, a gyermek 6 éves koráig lehet majd igénybe venni." - A GYED visszaállítását mindeddig élesen támadták. Örülünk, hogy ezen a ponton is csatlakoznak hozzánk. Nem tudjuk viszont, hogy mit jelent a rugalmasan szó. Ezen ellátások alatt ma is bármikor visszatérhetnek az édesanyák a munkahelyükre „Ingyenessé tesszük a bölcsődei és óvodai étkezést." - Ez tipikus szocialista gondolat. Ugyanis nincs értelme a szegények adójából a gazdagok gyermekeinek ingyen étkezést adni.

A nyugdíjasoknak szóló ígéret: "Visszaadjuk az elvett 52 milliárdot a nyugdíjasoknak — ez átlagosan 19 ezer forintot jelent személyenként. 50 %-kal emeljük az özvegyi nyugdíjakat." Ez a szöveg még azt sem állítja, hogy ez az évi 19 ezer forint beépül a nyugdíjakba. De ha nem egyszeri kifizetés, akkor sem jelent többet, mint átlagban 1600 forintot havonta, ami lehet, hogy sokaknak 600 keveseknek négyezer lesz. nem is biztosan egyenlően akar szétosztani. Ebből nem lesz tisztességes megélhetést biztosító nyugdíj. Még akkor sem, ha az özvegyi nyugdíjakat megemelik. Ha szó szerint vennénk az ígéretet, azaz a négy évre vonatkozó nyugdíjemelés lesz 52 milliárd, akkor idős polgártársaink csak havi négyszáz forintra számíthatnak minden évben. Ez helyzetük további rosszabbodásával egyenlő. Ezért jóhiszeműen feltételezzük: a svájci nyugdíjindexálást továbbra is megtartják. Ez a szocialisták által bevezetett rendszer a bérek érték növekedésének csak a felét adja a nyugdíjasoknak. A sokat emlegetett 52 milliárd és a svájci indexálás azt jelenti, hogy tovább távolodnak a bérek és a nyugdíjak egymástól. A szocialista programalkotók arról is elfelejtkeznek, hogy az Orbán kormány az 1999-ben az üres kasszából ki nem adott 52 milliárd helyett 2002-ig már több mint 75 milliárddal többet nyújtott a nyugdíjasoknak, mint amennyit a svájci indexálás előírt.

Most nézzük meg, hogy a fenti ígéretek, amelyeket a kongresszus előreláthatóan szentesít, mennyire felelnek meg annak, amire Medgyessy a „szavát adta”.

Medgyessy egy árva szóval nem vállalta a 3-400 ezer munkahely létesítését. A munkanélkülieknek „olyan kiszámítható társadalombiztosítási rendszert” ígért, amely „megfelelő segítséget nyújt a munkanélküliség, a betegség, az anyaság és az időskor idejére.” Ne tiltakozzunk most amiatt, hogy Medgyessy az anyaságot egy sorba helyezi a munkanélküliséggel. De vegyük észre, hogy a „megfelelő segítség” kifejezésnek nincs számon kérhető tartalma. Az pedig eléggé el nem ítélhető, hogy a most idézeten túl a Medgyessy program egyetlen szót sem szól a munkanélküliségről.
A gyermekkedvezmények területén a Medgyessy műben is megvan a 20 %-os családi pótlék emelés, az anyasági támogatás megemelése, de szó sincs a várandóssági pótlékről. A GYES és a GYED szavak nála is előfordulnak, de az nem, hogy ezek hat éves korig járnának. Medgyessy viszont nagy hangon kijelenti azt is, hogy ezeket munkaviszonynak ismerik el - tehát nem tudja, hogy ez már régen így van. Nem szól az életkezdési támogatásról, ami nagy kár, mert az MSZP szövegéből nem lehet megtudni, hogy kiknek és mikor jár ez a bevezetendő állami segítség.

A gyermekek utáni adókedvezményt Medgyessy is említi, emeléséről nem szól. Az MSZP programmal összhangban kijelenti: "Hozzáférhetővé tesszük a támogatást azon dolgozók számára is,akik nem tudják teljes egészében igénybe venni a családi adókedvezményeket."
Azokról viszont nem szól, akik egyáltalán nem jutnak ehhez hozzá. Ő is kitér arra, hogy a minimálbér majd nem adózik, viszont a legkisebb adókulcsot - ezen kijelentéssel ellentétben 13 százalékosnak képzeli.

A személyenkénti 19 ezer forintot Medgyessy is ígéri a nyugdíjasoknak, de a nyugdíjemelésről csak annyit mond, hogy a nyugdíjas szervezetekkel közösen alakítja ki annak új rendszerét. Ez egyébként jó jel, mert a jelenlegi hibás indexálást ő erőltette ránk.

A Medgyessy ígérvény tehát több is, kevesebb is, mint a mit a kongresszus elé terjesztenek. Ez utóbbiból kigyomlálták a durva szakmai hibákat, s kihagytak belőle jó néhány népszerű elemet, amelyre feltehetően nem jut majd pénz. Az MSZP-nek nyilatkoznia kellene, melyik programra figyeljen, aki rájuk szavaz. A két írás lehetővé teszi majd, hogy mindig a nekik kedvezőbb legyen a hivatkozási alap. Mivel a Fidesz vitairata már régóta hozzáférhető, az MSZP terveken könnyű tetten érni a „ráígérés” Medgyessy által be is jelentett taktikáját. A figyelmes olvasó viszont azt is látja, hogy e ráígérések ködös mondatokban fogalmazódtak meg, számon kérhetetlenek.

A Jövő elkezdődött című vitairat a következőket mondja: 2006-ig további kétszázezer új munkahely, a foglalkoztatásban észlelhető területi különbségek csökkentése, a meglévő munkahelyek biztonsága, a „segély helyett munka” program folytatása, az oktatási és képzési rendszer fejlesztése, minimálbér emelés, az önkormányzatok érdekeltségének növelése a közhasznú munka további elterjedésében, a nyugdíjasok munkavállalását nehezítő terhek mérséklése, részmunkaidős állások támogatása, és a pályakezdőket alkalmazó munkahelyek kiemelt támogatása lesznek azok az eszközök, amellyel tovább haladunk a teljes foglalkoztatás ma még vágyálomnak tekintett célja felé. Számtanilag az MSZP 3-400 ezer új munkahelye és a Medgyessy féle 0 között van a Fidesz terve, de ezt kiegészíti a munka világára ható széleskörű és a gyakorlatban már bevált intézkedések sora.
Érdemes ezen kívül megfigyelni az MSZP megfogalmazás puhaságát: „Elősegítjük 3-400 ezer új munkahely létrehozását." a Fidesz megfogalmazás határozottságával: „200 ezerrel növeljük az új munkahelyek számát.”

A Fidesz az elmúlt négy évben megújította a családi és gyermekellátások egész rendszerét. A következő időszakban inkább csak finomítások várhatók. Például a családi - gyermek utáni adókedvezmény további növelését tervezzük, a több gyermeket nevelők kiemelésének megtartásával most az egy és két gyermekeseken is érezhetőbb segítséget kapnak. A GYED-et a gyermek három éves koráig akarjuk kiterjeszteni és tovább erősítjük főállású anyaság intézményét. Az MSZP programban szereplő hat év nem értelmezhető, mert a GYED és a GYES együtt szerepel, ráadásul „rugalmasan”.

A Fidesz értékálló nyugdíjat tervezett. Ennél több valósult meg, mert folyamatosan emelte a nyugdíjak vásárló erejét. Most erre az emelkedésre vállalkozunk, továbbá arra, hogy a nyugdíjemelést a nyugdíjasok vásárlási szükségleteit figyelembe véve szabjuk meg. (A „nyugdíjas fogyasztói kosár” jobban figyeli például a gyógyszerárakat, mint az általános infláció.) Egy új, átláthatóbb rendszer bevezetésével elérjük, hogy mindenki maga határozza meg, mikor kíván nyugdíjba menni, s nyugdíjának induló összege elsősorban az élete folyamán befizetett járulék nagyságától függjön.

Három megfogalmazásban két egymástól eltérő szemléletű párt terveit ismertettük a munkanélküliség kezeléséről, a családi ellátásokról és a nyugdíjakról. Hogy melyik terv pontosabb, illetve melyik vonzóbb, azt döntse el a tisztelt olvasó.

Surján László
Vissza a kezdőlapra