A miniszterelnök tárgyalásai a magyar csatlakozásról
 • Orbán Viktor az Európai Parlament bizottságai előtt
 • Orbán Viktor tárgyalásai a belga kormányfővel
 • Orbán-Prodi találkozó - a magyar kormányfő brüsszeli tárgyalásai
 • Orbán Viktor hágai tárgyalásai az EU-Magyarország kapcsolatrendszerről

 • Orbán Viktoraz Európai Parlament bizottságai előtt

  Magyarország tudomásul vette, hogy az Európai Unió tíz országgal szeretné megvalósítani a bővítés következő szakaszát, de azt szeretné, hogy egyetlen tagjelöltet se várakoztassanak meg azért, mert valamelyik más tagjelölt még nem tudta a többiekkel együtt lezárni a csatlakozási tárgyalásokat - jelentette ki Orbán Viktor az Európai Parlament külügyi, emberi jogi, közös biztonsági és védelmi bizottsága előtt, amely másfél órás meghallgatást tartott a magyar csatlakozási folyamatról.

       A magyar kormányfő beszámolt arról, hogy az ország uniós felkészülése lendületesen folyik. A világgazdaság lelassulása közepette a magyar gazdaság tavalyi növekedési üteme eléri a 4 százalékot, az infláció év végére 5 százalék alá süllyed, s Magyarország azt reméli, hogy 2-3 évvel EU-csatlakozása után már teljesíteni fogja a közös pénzügyi rendszer követelményeit is. Év végéig, ha nem is könnyen, de várhatólag a még hátralevő kérdésekben is meg tudunk állapodni, így reális távlat, hogy a legfelkészültebb tagjelöltek, köztük Magyarország 2004-ben az EU tagja legyen.
       Magyarország tudomásul vette, hogy az EU tíz országgal szeretné megvalósítani a bővítés következő szakaszát, de azt szeretné, ha az országok számát nem tartanák előbbre valónak a bővítés kitűzött dátumánál. Vagyis szeretné, ha egyetlen felkészült tagjelöltet sem várakoztatnának meg azért, mert valamelyik még nem tudja a többiekkel együtt lezárni a csatlakozási tárgyalásokat.
       A leendő új tagok mezőgazdaságának uniós támogatásaira tett első bizottsági javaslattervről a miniszterelnök elmondta: Magyarország azt szeretné, hogy a magyar gazdák a csatlakozás után azonos versenyhelyzetben legyenek a régi EU-tagországok termelőivel. Ennek megfelelően a kormány érti, de nem fogadja el az Európai Bizottság javaslattervét, mert az nélkülözi az egyenlő elbánás elvét, másrészt nem biztosítja a magyar gazdáknak az egyenlő versenyhelyzetet. Rámutatott, hogy a magyar mezőgazdaság versenyképes, hiszen a tagjelöltek közül egyedül Magyarországnak van pozitív mérlege az EU-val folyó mezőgazdasági árucserében, az egyenlő versenyhelyzet épp ezért fontos kérdés.
       Az európai képviselők számos kérdést tettek fel a kedvezménytörvénnyel, a roma kisebbség helyzetével kapcsolatban. Orbán Viktor elmondta: a kedvezménytörvény célja, hogy a szomszédos országokban élő magyarok maradjanak meg a szülőföldjükön. Végrehajtását illetően a kormány megállapodott az ország öt szomszédjával és bízik benne, hogy Szlovákiával is meg tud állapodni. Egyébként a magyarországi szlovák kisebbség tagjai már évek óta hordják a maguk hasonló szlovák igazolványát. Magyarország támogatja szomszédai felvételét a NATO-ba, mert érdeke, hogy földrajzilag is kapcsolódjon a szövetséghez, és támogatja a balti országok meghívását is.
       A balkáni helyzetet illetően azt ajánlotta az EU-nak, hogy célszerűbb lenne nem általános balkáni politikát folytatni, hanem országokra bontott konkrét konszolidálási politikát kidolgozni Horvátországra, Boszniára és Jugoszláviára. A második világháború után hozott benesi dekrétumok nem állnak összhangban az EU jogrendjével, így Magyarország azt várja, hogy az EU-csatlakozás után ezeket automatikus törlik Csehország és Szlovákia jogrendjéből.
       A roma kisebbségről szólva a kormányfő tájékoztatta az európai honatyákat, hogy a romák Magyarországon már rég letelepedtek és nem nomádok, mint Nyugat-Európában. Nincs ellenük sem rendőri sem másféle hátrányos megkülönböztetés, az esetleges visszaéléseket a jogállamokban szokásos módon megtorolják. A romák felemelkedésében a kormány az oktatásnak tulajdonítja a kulcsszerepet, ezért már tizenháromszorosára emelte az ösztöndíjban részesülő roma gyerekek számát, jól haladnak a roma felzárkóztatási program munkálatai, a következő kormányzati ciklusban roma integrációs hivatalt szándékozik felállítani a kormány. A Fidesz választási megállapodást kötött a legnagyobb roma szervezettel, s így a romáknak lesznek országgyűlési képviselői is.
       Daniel Cohn-Benditnek az antiszemitizmus erősödését firtató kérdésére a miniszterelnök elmondta, hogy a zsidó közösség államilag finanszírozott oktatásban részesül az óvodától az egyetemig, ami az ország történetében most történik meg először, de Európában sem sok példa van rá. Izraelből pedig hazatelepülnek kivándorolt magyarországi zsidók és nő a turistaforgalom is.

       ORBÁN VIKTOR TÁRGYALÁSAI A BELGA KORMÁNYFŐVEL

       Orbán Viktor a belga kormányfővel folytatott brüsszeli tárgyalásai után kifejezte reményét, hogy az Európai Unió az év végére lezárja a csatlakozási tárgyalásokat a legfelkészültebb országokkal. A magyar miniszterelnök Brüsszelben az Európai Unió bővítési folyamatának haladásáról, a bővítés finanszírozási kereteiről, az uniós reformokat előkészítő sokoldalú konvent közelgő kezdetéről és a kétoldalú kapcsolatokról tárgyalt belga kollegájával, Guy Verhofstadttal.
       A találkozó után Orbán Viktor köszönetet mondott azért, hogy Belgium mindvégig a bővítést támogatók élvonalában állt. Kifejezte azt a reményét, hogy a csatlakozási tárgyalásokon idén is tartani fogják a tervezett menetrendet, vagyis a legfelkészültebb országokkal az év végére lezárják a tárgyalásokat. A kétoldalú kapcsolatokat mindkét fél kitűnőnek minősítette - jelenleg már mintegy 150 belga vállalat van jelen Magyarországon.
       Verhofstadt belga kormányfő kiemelte, hogy Magyarország nagyon jó halad a csatlakozási tárgyalásokon. A belga miniszterelnök elérhetőnek mondta azt a célt, hogy az EU az év végéig befejezze Magyarországgal e tárgyalásokat. Rámutatott annak jelentőségére, hogy az uniós reformokat tárgyaló és egy hét múlva nyíló konventen az EU 15 tagján kívül teljes joggal vesznek részt a tagjelöltek képviselői is.
       A magyar tudósítók elsősorban azt tudakolták a belga miniszterelnöktől, vajon javíthatók-e még a csatlakozás finanszírozására tett bizottsági javaslatok, mi a véleménye a tagjelölteknek, így Magyarországnak arról az igényéről, hogy a belépés pillanatától a régi tagországok termelőivel egyenlő versenyhelyzetet kíván elérni mezőgazdasági termelőinek.
       Verhofstadt igen visszafogottan válaszolt. Elismerte, hogy uniós alapelv az egységes belső piacon részt vevők egyenlő versenyhelyzetének biztosítása. Hozzátette, hogy megérti a magyar kormány ezzel kapcsolatos álláspontját, de ennél tovább nem ment. Arra hivatkozott, hogy az Európai Bizottság még nem dolgozta ki részletesen a leendő új tagállamoknak járó mezőgazdasági és strukturális támogatási rendszerre vonatkozó javaslatát.
       A magyar kormányfő a nap folyamán miniszterelnök előadást tartott az Európai Parlament külügyi, emberi jogi, közös biztonsági és védelmi bizottságának ülésén.
       Orbán Viktor egyebek között kijelentette: Magyarország nem ellenzi, hogy az Európai Unió tíz országot készül felvenni egyszerre, de azt szeretné, ha egyetlen tagjelölt országot sem várakoztatnának azért, mert valamelyik más tagjelölt még nem tudta a többiekkel együtt lezárni a csatlakozási tárgyalásokat.
       A mezőgazdasági támogatásokat illetően a magyar miniszterelnök leszögezte: Magyarország ezt versenykérdésként kezeli. Azt szeretné tehát, hogy a magyar gazdák az európai uniós csatlakozás után azonos versenyhelyzetben legyenek a régi EU-tagországok termelőivel.
       Orbán Viktor a belga kormányfővel folytatott brüsszeli tárgyalásai után kifejezte reményét, hogy az Európai Unió az év végére lezárja a csatlakozási tárgyalásokat a legfelkészültebb országokkal. A magyar miniszterelnök Brüsszelben az Európai Unió bővítési folyamatának haladásáról, a bővítés finanszírozási kereteiről, az uniós reformokat előkészítő sokoldalú konvent közelgő kezdetéről és a kétoldalú kapcsolatokról tárgyalt belga kollegájával, Guy Verhofstadttal.
       A találkozó után Orbán Viktor köszönetet mondott azért, hogy Belgium mindvégig a bővítést támogatók élvonalában állt. Kifejezte azt a reményét, hogy a csatlakozási tárgyalásokon idén is tartani fogják a tervezett menetrendet, vagyis a legfelkészültebb országokkal az év végére lezárják a tárgyalásokat. A kétoldalú kapcsolatokat mindkét fél kitűnőnek minősítette - jelenleg már mintegy 150 belga vállalat van jelen Magyarországon.

  Orbán-Prodi találkozó - a magyar kormányfő brüsszeli tárgyalásai

  Romano Prodi, az Európai Bizottság elnöke és Orbán Viktor miniszterelnök brüsszeli megbeszélésük után egybehangzóan azt a reményüket fejezték ki, hogy az EU csatlakozási tárgyalásokon még hátralevő nehéz kérdésekre sikerül megoldást találni, és év végéig Magyarország lezárhatja a tárgyalási folyamatot.

      A találkozó után Prodi azt hangsúlyozta a sajtó előtt, hogy a bizottságnak az EU 2006-ig szóló költségvetési keretei között maradva kell javaslatot kidolgoznia a bővítés finanszírozására, és nem hiszi, hogy a 15 ország kormányai hajlandók lennének tágítani a bővítésre szánt kereteken. Hozzátette, hogy az adott korlátokon belül a bizottság igyekszik maximálisan kiaknázni a forrásokat a leendő új tagok számára. "A (mezőgazdák számára folyósított) közvetlen kifizetések nem lehetnek nyomban a belépés után egyenlőek a régi tagokéval, de az EU-ban akkor sem lesznek első- és másodosztályú tagok" - ígérte a bizottsági elnök.
       Prodi elégedetten nyugtázta, hogy Magyarország megállapodást kötött Romániával a kedvezménytörvény ottani végrehajtásáról, és sürgette a kormányt, hogy mielőbb igyekezzen megállapodásra jutni Szlovákiával is.
       Orbán Viktor azt hangsúlyozta, hogy a bizottságnak a leendő új tagoknak járó támogatásokra nézve nincs még részletesen és véglegesen kidolgozott álláspontja. Ezért aktív most a magyar diplomácia, hogy még a kimunkálás szakaszában kifejtse az álláspontját a bizottságnak és a tagállamoknak is. A kormányfő leszögezte, hogy Magyarország nem több szubvenciót kér, hanem egyenlő versenyhelyzetet akar biztosítani mezőgazdái számára a régi tagokéval, a beilleszkedésre szánt átmeneti időt pedig lényegesen szeretné lerövidíteni a bizottság első javaslatához képest.
       Rámutatott, hogy a 1999-ben, a mostani hatéves költségvetés elkészítésekor az EU országai még úgy készültek, hogy a leendő új tagok mezőgazdáinak nem adnak közvetlen kifizetéseket. A bizottság első javaslatában már komoly eredmény, hogy kezdetnek a járandóság 25 százalékát javasolják, évenként növekvő mértékkel. Reményét fejezte ki, hogy innen eljutnak majd az egyenlő elbánás elvéig. Egyébként pedig az EU leendő közös pozíciója is tárgyalási alap, nem végső és megfellebbezhetetlen álláspont.

  Orbán Viktor hágai tárgyalásai az EU-Magyarország kapcsolatrendszerről

  Hollandia bizonyos feltételek mellett nem ellenezné a közvetlen mezőgazdasági támogatások kiterjesztését az EU-hoz újonnan csatlakozó országokra - közölte a holland kormányfő magyar kollegájával, Orbán Viktorral szerdán Hágában folytatott megbeszélései után. Wim Kok egy olyan megoldás körvonalait vázolta fel, amelynek keretében a jelenlegi tagországokban fokozatosan leépítenék, az újonnan csatlakozókban pedig ezzel párhuzamosan fokozatosan bevezetnék ezeket a támogatásokat.

      Az Európai Bizottság a múlt hónap végén terjesztette elő a bővítés átfogó finanszírozási kereteire vonatkozó előzetes javaslatait, amelyek ugyancsak az ilyen támogatások fokozatos - de igen hosszú idő, tíz év alatt történő bevezetését - helyezik kilátásba az új tagországok számára. Több tagállam azonban még a támogatások megadásának a gondolatát is ellenezte, az eddigi értesülések szerint a leghatározottabban éppen Hollandia.
       Az MTI kérdésére mind Wim Kok, mind Orbán Viktor jelezte, hogy egyelőre nem konkrét javaslatról, csupán egy most felmerült elképzelésről van szó, amely a későbbiekben esetleg feloldhatja a közvetlen támogatások ügyében kialakult patthelyzetet. Éppen ezért az sem került még szóba, milyen menetrend szerint lenne elképzelhető a két párhuzamos folyamaton alapuló megoldás, vagyis túlmutatna-e például az EU 2006-ig szóló középtávú költségvetési időszakán.
       Magyarország mindenesetre arra törekszik, hogy az átmeneti időszak a lehető legrövidebb legyen, s ha ezt sikerül elérni, akkor elfogadja az unió újonnan kialakítandó közös mezőgazdasági politikáját.
       Ennek azonban mindenképpen a tisztességes versenyfeltételek szavatolásán kell alapulnia. Vagyis a támogatások szintjének, legyenek azok alacsonyak vagy magasak, minden tagországban ugyanakkorának kell lennie - mondta Orbán.
       A holland kormányfő is azt hangsúlyozta, hogy semmilyen megoldásnak nem szabad hátrányos megkülönböztetéshez vezetnie. "Nem akarunk olyan unióban élni, amelyben első- és másodrendű tagországok vannak" - jelentette ki.
       Kok reményét fejezte ki, hogy az EU decemberi koppenhágai csúcsértekezletén megszülethetnek a végleges döntések a bővítés első körébe bekerülő országokról. Minden tagjelöltet egyéni érdemei szerint fognak elbírálni - erősítette meg a csatlakozási tárgyalások ismert elvét, de azt is értésre adta, hogy az unió a nagycsoportos bővítést részesíti előnyben.
       Orbán Viktor kitért arra, hogy kellemes meglepetésként érték holland kollegájának a bővítés finanszírozásával és ezen belül a mezőgazdasági támogatások ügyével kapcsolatos fejtegetései. Ez volt az első olyan megbeszélése - mondta -, amelyen mind a tagjelöltek, mind a közvetlen támogatásokat egyelőre elutasító tagországok számára elfogadhatónak tűnő megoldás körvonalai rajzolódtak ki. Így is nehéz lesz kiutat találni, de nem lehetetlen - fűzte hozzá.
       A miniszterelnök ezúttal is megerősítette, hogy a tagjelöltek és Magyarország nem elsősorban támogatásokat akarnak, hanem egyenlő elbánásra és egyenlő versenyfeltételekre tartanak igényt. Ha a tizenötök hajlandók elfogadni azt, hogy a közös mezőgazdasági politika reformja nem lehet a bővítés előfeltétele, hanem e két folyamatnak egymással párhuzamosan kell haladnia, az kiutat jelentene a jelenlegi patthelyzetből - állapította meg Orbán.
       A magyar miniszterelnök Hágában fejezte be kétnapos nyugat-európai körútját, amelynek során előzőleg az ír és a belga kormányfővel, az Európai Parlament és az Európai Bizottság elnökével folytatott megbeszéléseket a bővítési folyamatról, és ismertette kormányának a bizottság finanszírozási javaslataira vonatkozó álláspontját.

  MTI
  Vissza a kezdőlapra