Pedagógus életpálya-modell: kész az önálló bértábla

  Elkészült az önálló pedagógus-bértábla, amelynek kezdő eleme egy egyetemet végzett pedagógus esetében 2003. január 1-jétől 100.000 forint lenne - jelentette be Pálinkás József csütörtöki   budapesti sajtótájékoztatón.

  Az oktatási miniszter elmondta: a modell életkor szerinti előmenetelt és ehhez kapcsolódva 1,6-szeres szorzót is magában foglal, amely a pótlékokkal 2,4-szeresre nőhet. Így a fizetések a 100.000-240.000 forint közötti sávban lennének, az átlagkeresetek 2003-2004-re 152.000 forintra nőnének. Pálinkás József az MTI kérdésére közölte: az előmenetel három évenkénti lépcsőben történne. A pedagógus életpálya-modell bevezetése 80 milliárd forintos forrást igényel.

  Pálinkás József a sajtótájékoztatón ismertette a modellről 1500 közoktatásban dolgozó megkérdezésével készült reprezentatív felmérést is. Eszerint a pedagógusok 91 százaléka helyesli az önálló bértáblát, 89 százalékuk pedig egyetért azzal az elképzeléssel, hogy a modell nem csupán béremeléssel foglalkozik, hanem szakmai életutat ír le, és úgy látták: a teljesítményen túl a pályán eltöltött időt, a szakmai tapasztalatot is figyelembe kell venni a bérek meghatározásakor.

  Összességében a modellben megfogalmazott célokkal, javaslatokkal a pedagógusok 85 százaléka egyetértett, 19 százalék a tervezetet teljesen elfogadja. A megkérdezettek kétharmada általában egyetértett, néhány területen finomításokat, módosításokat javasolt. Elutasító álláspontra két   százalék helyezkedett.

  A válaszadók 81 százaléka támogatta, hogy a pályakezdők meghatározott időre illetménykiegészítést kapjanak, 82 százalék mondta azt, hogy ez az első fizetési fokozatban rögzített alapbér 25 százaléka legyen.

  A pedagógusok közel háromnegyede egyetért azzal az elképzeléssel, hogy a pályakezdők munkáját mentor segítse, és ahhoz, hogy azzá váljon valaki, szakmai követelményeket kell támasztani.

  A felmérés során megkérdezték azt is melyik tevékenységet tartják a  leginkább elismerendőnek. Pálinkás József megjegyezte: azt várta, hogy első helyen az osztályfőnöki munkát említik majd, ám nem ez az eredmény született, és a pedagógusok első helyen az intézményvezetői tevékenységet jelölték meg.

  A pedagógusok 86 százaléka látta úgy, hogy az osztályfőnöki munkát differenciáltan kell támogatni, és 82 százalék szerint jobb lenne, ha az osztályfőnöki pótlék meghatározása központi elvek alapján, egységes rendszer szerint történne. Hasonlóan vélekedtek az intézményvezetői  pótlék differenciálásáról is.

  A pedagógusok 88 százaléka egyetért az életpálya-modell tervezetének  azzal a pontjával, hogy az intézményen belül nagyobb lehetőség a differenciálásra. A mesterjelölt és mesterpedagógus fokozat bevezetéséről a pedagógusok 89 százaléka pozitívan nyilatkozott, 48 százalék megfelelőnek tartja a mesterjelöltség idejére tervezett 10 illetményemelést, 43 százalék azonban ennél magasabb növelést tartanak indokoltnak.

  Szinte minden pedagógus kedvezően fogadná a különböző kedvezményekre jogosító pedagógus-igazolvány bevezetését. Az érintettek leginkább a szakmához kapcsolódó programok támogatását, illetve ingyenessé tételét, a lakásvásárlási támogatást, illetve bizonyos szakok esetében a nyugdíjkedvezményt emelték ki.

  Pálinkás József úgy vélte: a pedagógus életpálya-modell kérdése mára szimbolikussá vált. A modell bevezetése az új parlament első olyan döntése lehet, amely nagymértékben hozzájárulhat a pedagógus pálya presztízsének növeléséhez. Megjegyezte: míg 1994-98 között a keresetek 16 százalékkal csökkentek reálértékben, az utóbbi négy évben 32 százalékkal bővültek.
 

Vissza a kezdőlapra