A Magyarországi Református Egyház választási körlevele
    Kedves Testvéreink!

     Hálát adunk Istennek azért, hogy ha nem is gondok nélkül, de szabad, demokratikus, gyarapodó országban élünk.
     Az országgyűlési választások előtt jó tudatosítani, hogy egy-egy négyéves parlamenti ciklustól csodát várni nem lehet, de azt igen, hogy azok, akik bizalmat kaptak a vezetésre, minden tőlük telhetőt tegyenek meg a közjó érdekében.
     A politikust vagy pártot nem az minősíti, hogy ellenzékiként mit követel, az sem, hogy a választások előtt mit ígér, hanem kizárólag az, hogy mit valósít meg ígéreteiből akkor, amikor lehetőséget kap az ország irányítására.
     Az áprilisi országgyűlési választással kapcsolatban a következőket kérjük/javasoljuk:
     1. Környezetükben ne engedjék eldurvulni a választási küzdelmet. Ne tekintsék a más véleményen lévőket, a más párthoz tartozókat ellenségnek! Ne rágalmakkal, hanem érvekkel próbáljanak hatni egymásra!
     2. Igyekezzenek minél jobban megismerni a különböző pártprogramokat és összevetni azokat személyes tapasztalataikkal! Ne higgyenek rágalmaknak, álhíreknek, felelőtlen ígéreteknek, meglévő dolgokat követelőknek!
     3. Bár fontos egy-egy országgyűlési képviselő személyi alkalmassága is, még fontosabb az, hogy melyik pártot képviseli. Ugyanis a győztes párt és a szövetségesei fogják az országot vezetni a következő négy évben.
     4. Feltétlenül menjenek el szavazni mindkét vasárnapon, tehát április 7-én és 21-én is, valamint erre kérjék a távol maradni akarókat és a bizonytalankodókat is, mert különben mások döntenek helyettünk. Esetleg másként, mint ahogy mi szeretnénk, illetve ahogy azt mindnyájunk érdeke kívánná.
     5. Tudatában vagyunk annak, hogy ezen a választáson nagy a tét, nagy erők feszülnek egymásnak. Ne hagyják magukat senkitől sem megfélemlíteni. "A teljes szeretet kiűzi a félelmet" (1 János 4, 18)
     6. Olyan pártokat támogassanak szavazataikkal, amelyek a gyakorlatban is bizonyították már, hogy - egyszerre tudnak figyelni a család kis közösségétől az egész magyarságon keresztül az európaiságra is,
     - fontosak számukra az egyházunk által is képviselt keresztyén-nemzeti értékek,
     - komoly esélyük van arra, hogy elérjék a parlamentbe kerüléshez szükséges 5 százaléknyi szavazatot.
     Szentháromság Istenünk adjon bölcsességet mindnyájunknak a helyes döntéshez.
     Testvéri üdvözlettel:

     Budapest, 2002. február 20.
     Dr. Kálmán Attila
     főgondnok,
     a Zsinat világi elnöke

     Dr. Bölcskei Gusztáv püspök,
     a Zsinat lelkészi elnöke

Országos Sajtószolgálat
Vissza a kezdőlapra