Medgyessy Péter
miniszterelnök-jelölt úrnak

Budapest

Miniszterelnök-jelölt Úr!

Megütközve hallottam a rádióban azt a nyilatkozatát, miszerint az Antall József által kívánt korszerű magyar szociáldemokrata párt mára már létrejött, s Ön az antalli gondolatot megfordítva egy valódi konzervatív erő kialakulását igényli.

Mint Antall József egykori minisztere és az első kormányzó koalíció egyik vezetője, többször beszéltem néhai miniszterelnökünkkel a magyar baloldal helyzetéről. Szerintünk az akkori MSZP nem volt szociáldemokrata. Ezt tehát egyformán látjuk. Abban is egyetértünk, hogy azóta a Magyar Szocialista Párt megváltozott. Akkor elnöke Nyers Rezső volt, s jelentős szerep jutott benne olyan embereknek, mint Pozsgai Imre és Szűrös Mátyás. Hiányoztak viszont azok, akik, mint Ön is, Grósz Károly környezetéhez tartoztak, s akikben a reform erők olyannyira nem bíztak meg, hogy - noha a központi bizottság tagjai voltak - az MSZMP utolsó s egyben az MSZP első kongresszusára még küldöttnek sem választották meg őket.

Elfogadhatatlan, hogy Ön a Fidesz-MDF összefogáson az elvek egységességét kéri számon, miközben éppen azon folyik közöttünk a vita, hogy szabad-e, kell-e az államnak beavatkoznia az emberek érdekében a gazdasági folyamatokba. Ön - a nagytőke örömére - kijelentette, hogy az állami beavatkozást mellőző szabadpiac híve. Mi nemcsak lehetségesnek, hanem kötelezőnek tartjuk, hogy például az energia árak megállapításába beavatkozzunk és az áram és a gáz fogyasztói árát ésszerű, a családok teherbíró képességét is figyelembe vevő korlátok között tartsuk. Ezt követeli meg az európai néppártok egyik alapelve: a szociális piacgazdaság. Az ön felfogása ezzel szemben liberális, s ekként hitelesen nem állíthatja, hogy az MSZP programja szociáldemokrata természetű.

Mint említettem, egyetértünk abban, hogy a mai MSZP már nem azonos avval, amely Antall József idejében működött. Az MSZP politikája nem a mérsékelt baloldal európai irányába, hanem a gazdasági értelemben szélsőséges liberalizmus felé mozdult el. Arculatváltását éppen azon lehet lemérni, hogy Pozsgai és Szűrös távoztak, s a régi-új arcok előkerültek.

Budapest, 2002. április 16-án.

Köszönti:
Surján László
az első szabadon választott kormány
népjóléti minisztere
Vissza a kezdőlapra