Iskolában tanulhatnak magyarul a csángók

Ha nem is teljes öröm, de megalapozott remény: a román Oktatásügyi Minisztérium jóváhagyta a pusztinai és klézsei kéréseket. Az alábbiakban Gazda Árpádnak a Krónika című újságban megjelent cikke alapján ismertetjük a jó híreket.

Két moldvai csángó településen az állami iskolákban is beindul ősztől a magyar anyanyelv tanítása. Az Oktatásügyi Minisztérium is jóváhagyta a pusztinai és klézsei szülők közjegyző által is hitelesített kérvényeit, és az ezek alapján megírt tanfelügyelőségi átiratot. Erről Asztalos Ferenc képviselő, a képviselőház tanügyi bizottságának alelnöke tájékoztatta a Krónikát. Elmondta:  Markó Béla RMDSZ-elnökkel együtt másfél órán áttárgyaltak Ecaterina Andronescu oktatásügyi miniszterrel és Viorel Hrebenciuckal a kormánypárt képviselőházi frakcióvezetőjével. Az illetékes államtitkár jelenlétükben erősítette meg, aláírta már a Bákó Megyei Tanfelügyelőségről felküldött átiratot. E jóváhagyás pedig azt jelenti, hogy ősszel Pusztinán 24, Klézsén pedig 17 gyermek kezdheti meg immár az állami közoktatás keretében a magyar nyelv tanulását heti három vagy négy órában. E tantárgy részét képezi majd a tanrendnek, a gyerekek jegyet kapnak, és a nyolcadik, meg a tizenkettedik osztály végén vizsgáznak belőle. "Lám, a magánházakban megszervezett iskola utáni foglalkozás meghozta az eredményét - értelmezte a döntést Bilibók Jenő a Moldvai Csángómagyarok Szövetségének alelnöke. - Ezek az órák meggyőzték a szülőket arról, hogy szükség van az anyanyelv tanulására, és hogy ezt a gyermekük is akarja." Az alelnök felidézte, azért kellett annak idején közjegyzővel is hitelesíttetni a kéréseket, mert korábban a hatóságok kétségbe vonták a kérvények hitelességét, vagy megfélemlítették a kérvényezőket. Asztalos Ferenc tájékoztatása szerint a pusztinai iskola igazgatója még az elmúlt héten is megpróbálta félrevezetni a szülőket. Azt magyarázta nekik, hogy a magyar nyelv tanulásával gyermekeiknek - a majdani érvényesülésükhöz sokkal fontosabb - választható tantárgyakról kell majd lemondaniuk. "Szerencsére a pusztinaiak azonnal jelentették a történteket, megtettük a tanfelügyelőség felé a megfelelő lépéseket - jelentette ki a képviselő. -Így a múlt hét elejére a Bákó Megyei Tanfelügyelőség már pozitívvéleményezéssel küldte le a minisztériumba a kéréseket. A minisztériumi jóváhagyás pillanatától kezdve a tanfelügyelőségnek feladata biztosítani a magyartanítás feltételeit az iskolában. Az éveken át kreált akadályok sora mával elhárult" - sommázta a történteket Asztalos Ferenc." A tanfelügyelőség részéről már semmi akadálya nem lesz a magyarnyelvtanítás beindításának" - jelentette ki a Krónikának Livia Liliana Sibişteanu Bákó Megyei Tanfelügyelőség csángó ügyekben illetékes helyettes vezetője. Sibişteanu asszony már azt is sértőnek érezte, hogy egyáltalán az esetleges további akadályokról érdeklődtünk. - "Mit képzel maga, ellentmondunk a miniszter asszony utasításának? - kérdezett vissza ingerülten. -Már eleve olyan formában küldtük a minisztériumba az átiratot, hogy azt a miniszter asszony aláírja. Találhattunk volna okot rá, hogy ne így tegyük. De már korábban is elmondtam önnek, mi nyitottak vagyunk ebben az ügyben mindaddig, míg a törvényeknek megfelelően nyújtják be a kérvényeket." A főtanfelügyelő-helyettes asszony hozzátette, nem rendeznek versenyvizsgát magyartanári állásra, mert sem Pusztinán sem Klézsén nem jön ki egy teljes katedra. Így ősztől csak helyettes tanárt alkalmazhatnak.


vissza Vissza a kezdőlapra