A csángók javára döntött a Bákói Bíróság
Pert vesztett a tanfelügyelőség

Elutasította a Bákó Megyei Tanfelügyelőség Szeret-Klézse Alapítvány ellen benyújtott keresetét a Bákói Bíróság. A tanfelügyelőség azzal vádolta a csángómagyar alapítványt, hogy délutáni órákon törvényellenesen tanítja magyarul a klézsei gyermekeket.

A moldvai csángómagyarok érdekeit védő Szeret-Klézse Alapítvány javára döntött a Bákói Bíróság abban a perben, melyet a Bákó Megyei Tanfelügyelőség indított az alapítvány ellen. A nyilvántartóba beírt ítéletről a főjegyző, Vasilache asszony telefonon tájékoztatta a Krónikát. Mint elmondta, a bíróság a tanfelügyelőséget hat millió lej perköltség megtérítésére is kötelezte. Mind Duma András, a Szeret-Klézse Alapítvány elnöke, mind pedig Livia Liliana Sibişteanu asszony, a tanfelügyelőség csángó ügyekben illetékes helyettes vezetője a Krónikától értesült az ítéletről. Duma úgy értékelte, a bíróságnak sikerült kizárólag szakmai alapon döntenie, le tudta választani az ügyről az érzelmi, politikai vonatkozásokat. Úgy vélte, a délutáni foglalkozásokra az után is szükség lesz, hogy az iskolában ősztől elkezdődik a magyar nyelv oktatása. "Az iskola mégiscsak iskola, a mi délutáni foglalkozásaink élvezetesebbek lehetnek, lelkileg többet nyújthatnak a gyermekeknek - magyarázta Duma András. - Ráadásul hozzánk olyan gyermekek járnak, akik szülei nem vállalták, hogy közjegyző előtt kérjék az iskolai magyartanítást." Elmondta viszont, hogy amennyiben nem kapják meg az igényelt támogatásokat, az is lehet, szüneteltetni kell az alapítvány működését. Livia Liliana Sibişteanu kijelentette, semmilyen véleményt, kommentárt nem fűzhet a bírósági döntéshez, míg írásban is meg nem kapják az ítéletet.

Amint azt korábbi lapszámainkban már megírtuk, a tanfelügyelőség a Szeret-Klézse Alapítvány és a Moldvai Csángómagyarok Szövetsége betiltását kérte a bíróságtól, mert - álláspontja szerint - ezek törvényellenesen szerveztek délutáni magyarórákat a csángó gyermekek számára. A csángószövetség elleni pert a Sepsiszentgyörgyi Bíróság tárgyalta. Abban is e héten mondanak ítéletet. A csángó szervezetek azt követően indították el iskola utáni programjaikat, hogy az iskolai anyanyelvoktatás - amit immár az Európa Tanács is követel a román államtól - éveken át a hatóságok ellenállásába ütközött.

Gazda Árpád
Krónika

 
 

Vissza a kezdőlapra