Fakultatív magyar oktatás Csángóföldön

Markó Béla vezetésével a héten egy RMDSZ-küldöttség kétnapos látogatást tett moldvai csángó településeken. A küldöttség Bákó megyei látogatásának tapasztalatait összegezve, Markó Béla elmondta: a terepszemlének az volt a célja, hogy fölleltározzák a csángómagyar közösségek gondjait és megoldásokat keressenek rájuk. Ebben a tekintetben is érvényesíteni és gyümölcsöztetni kívánták a kormányon levô Szociáldemokrata Párt és az RMDSZ közötti együttműködés alapelveit és szellemét. A megbeszélés jelentôségét növelte, hogy részt vett rajta Viorel Hrebenciuc, az SZDP alelnöke, s ott voltak a Moldvai Csángómagyarok Szövetségének vezetôi is.

— Megítélésem szerint eredményes volt a megbeszélés és a látogatás is. Megállapítottuk, hogy két jelentôs csángómagyar településen, Pusztinán és Klézsén összegyűltek a szülôi aláírások. A törvénynek megfelelôen ez lehetôvé teszi, hogy a megyei tanfelügyelôség kérje az oktatási minisztériumtól a magyar nyelv fakultatív iskolai tanításának jóváhagyását a két helység iskoláiban. Megállapodtunk abban, hogy a tanfelügyelôség meg is teszi az ezzel kapcsolatosan rá háruló lépéseket, s bízom benne, hogy a szaktárca jóvá fogja hagyni a fakultatív nyelvoktatás engedélyezésére vonatkozó kéréseket — mondotta Markó.

Szabadság
Kolozsvár

Vissza a kezdőlapra