RMDSZ helyi szervezet alakult Klézsén
Tisztelt listatagok!

Valószínüleg nem került fel a listára az az
információ, hogy Klézsén a Moldvai Csángómagyarok
Szövetsége Klézsei Fiókja elnökének kezdeményezésére
megvolt április hó közepén az RMDSZ helyi
szervezetének alakuló ülése. Az alapító tagok, harminc
körüli klézsei polgár, pedig mind a csángószövetségi
tagok is egyben, kik az RMDSZ csángó kérdésekkel is
megbízott alelnöke, Szép Gyula jelenlétében aláírták a
megalakuló  klézsei RMDSZ-fióknak első jegyzőkönyvét.
Az RMDSZ alapszabálya és működési szabályzata alapján
az alakuló ülés után ki kell dolgozni a helyi
alapszabályzatot és elküldeni az
ALapszabályzat-felügyelő bizottságnak, ez amennyiben
jóváhagyja attól a pillanattól létezik egy RMDSZ fiók.
 

Ezzel párhuzamosan valóban többen kimentek, többeket
kivittek a Szeret-Klézse Alapítvány kezdeményezésére
Gyimesbükkbe, ahol a magyar igazolvány után
érdeklődhettek az általunk ismert Információs
Irodában. Éppen ezért beiratkoztak az RMDSZ-be is,
gyarapítva a gyimesbükki RMDSZ sorait. De ettől ez még
nem lesz moldvai csángók által létrehozott és működő
RMDSZ-sejt.

Így - mint RMDSZ tagnak - az a javaslatom volna, hogy
ne hozzunk létre még egy RMDSZ fiókot abban a faluban
csak azért mert ezt már mások megtették, hanem
kapcsolódjunk be abba mindannyian és tartsunk mondjuk
demokratikus elnökválasztást, de akár segítsünk Benke
Pálnak kidolgozni a helyi alapszabályt, amely
szerkesztés alatt áll.

Másik kérdés, ugyancsak magánvéleményem alapján, akár
az eddig is: nem szükséges Gyimesbükkbe vinni az
embereket kedvezménytörvény-informálás kedvéért,
hiszen van informátor Somoskán, Klézsén, Bákóban,
Pusztinán, akik RMDSZ alkalmazottak és helyben
informálnak mindenkit legalább akkora odaadással és
biztonsági feltételekkel, akár Gyimesbükkben.
Környezetszennyezés odáig pöfögni a mikróbusszal,
mikor helyben is megoldható. Én is ott informálódtam.

Tisztelettel,
Hegyeli Attila

Vissza a kezdőlapra