Orvtámadás a diákhitel ellen

2002. május 21-én a DHK Rt. kiadott egy üzletszabály-módosítást, mely többek között módosítana a jelenlegi szabályzat 73. pontját. A módosítás szerint a DHK Rt egyoldalúan barmikor módosíthatja majd a szabályzatot. Amennyiben valaki nem fogadja majd el a módosításokat, akkor 15 napon belül jelezheti ezt a DHK Rt felé, aminek hatására a szerződését felbontják.

A régi változat:

"Az Üzletszabályzat módosításának rendje
 
73. A DHK Rt. Üzletszabályzatának módosítását köteles a Népszabadságban és a Magyar Nemzetben, valamint hirdetményként a felsőoktatási intézményben és az Oktatási Közlönyben közzétenni. A Hitelfelvevő a napilapok közül a későbbi közzétételt követő 60 napon belül nyilatkozhat az Üzletszabályzat módosításának elfogadásáról vagy elutasításáról. Ha a
Hitelfelvevő a megjelölt határidőn belül nem nyilatkozik, a DHK Rt. úgy tekinti, hogy a Hitelfelvevő a módosítást elfogadta. A módosítás azon Hitelfelvevőkre, akik elfogadták a módosítást, illetve nem nyilatkoztak a módosítás elfogadásáról vagy elutasításáról, a fent megjelölt határidőt követő 15. nap elteltével hatályos. Azon Hitelfelvevőkre, akik az Üzletszabályzat módosítását elutasítják, a módosítás hatálya nem terjed ki."

Pontosan idézve az új, keményebb változat:

"73. A Diákhitel Rt. jogosult Üzletszabályzatának egyoldalú módosítására. A Diákhitel Rt. az Üzletszabályzatának módosítását köteles a Népszabadságban és a Magyar Nemzetben közzétenni Az Üzletszabályzat módosítását a Hitelfelvevő részéről elfogadottnak kell tekinteni,
amennyiben a közzétételtől számított 15 napon belül ellentétes nyilatkozatot nem tesz.. Abban az esetben, ha a Hitelfelvevő a módosítást nem fogadja el, úgy a Hitelfelvevő a Kölcsönszerződést 60 napos felmondási idővel rendes felmondással megszüntetheti."

A módosítást orvul hozták. Az Orbán kormány már ügyvezető volt, s a módosítás dátuma az ügyvezető időszak utolsó hete, az új kormány még nem lépett hivatalba. A módosítás közzététele (június 1.) viszont már az új kormány időszakára esett. A Diákhitel központ így sutyiban cselekedett.
A módosítás alkalmas arra, hogy az egész rendszer egyik legfontosabb elemét: a biztonságot szüntesse meg. Ma még az eredeti szabályzat van érvényben, ezért minden jelenleg szerződésben álló diáknak jeleznie kell, hogy a módosítást nem fogadja el.
Mivel Medgyessy miniszterelnök jelölt korában a diákhitel rendszer megtartását ígérte, talán az új kormány közbelépésére is lehet számítani.

Surján László


vissza Vissza a kezdőlapra