Május 10-én kezdődnek az érettségi vizsgák
Az idén azegynyelvű, középfokú C típusú, államilag elismert nyelvvizsgával rendelkezők is mentességet kérhetnek az idegen nyelvi érettségi alól, a matúra-szezon a nemzetiségi és két tanítási nyelvű iskolák vizsgáival indul május 10-én.

     Az oktatási tárca MTI-hez eljutatott tájékoztatása szerint a 2001/2002-es tanévben 117. 906-an fejezik be középfokú tanulmányaikat. A maturálók közül nappali tagozaton 41.170-en gimnáziumban, 50.911-en szakközépiskolában, 25.825-en szakiskolában végeznek. A lányok idén is többen vannak a gimnáziumokban, mint a fiúk, az arány 24. 510-en a 16.660-hoz. A szakközépiskolákban a fiúk kerültek többségbe, 25.471-en érettségiznek, lányok viszont 25.440. A gimnáziumok és szakközépiskolák nappali tagozatán a magyar irodalom és nyelv írásbelikkel kezdődnek a vizsgák május 13-án. A tételeket aznap reggel a Magyar Televízióban és a Kossuth rádióban hirdetik ki. A megoldandó feladatokat a két iskolatípus törzsanyagából állítja össze szakmai bizottság. A megmérettetés május 14-én a matematika vizsgákkal folyatódik, a feladatokat az összefoglaló feladatgyűjteményből jelölik ki azoknak a tanulóknak, akik nem közös érettségi-felvételi vizsgát tesznek. Az idén is megírhatják azonban iskolájukban a házi érettségi vizsgát azok, akik felvételiznek e tárgyból. A diákoknak az érettségi jelentkezési lapon kell feltüntetniük, hogy az érettségi bizonyítványban melyik vizsga osztályzatának szerepeltetését kérik. A diákok május 15-én német és olasz, május 16-án fizika és spanyol érettségit tesznek. A vizsgák május 17-én a kémia és latin, május 24-én az orosz és francia matúrával folytatódnak. A közös érettségi-felvételi dolgozatokat idén május 21-23 között kell diákoknak megírniuk. Az idei év újdonsága, hogy a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2002. január 1-jén életbe lépett jogszabály megszünteti a honosító érettségi vizsga letételének szükségességét is. Az érettségi vizsgák lebonyolítására 2002-ben 750 millió forintot különített el a költségvetés.

MTI
Vissza a kezdőlapra