A FAROK CSÓVÁLJA A KUTYÁT

Széljegyzetek a koalíciós szerződéshez

A koalíciós pártok frakcióvezetése folyamatos egyeztetés útján biztosítja a hatékony parlamenti munka feltételeit és a közös kormányzáshoz szükséges megfelelő parlamenti támogatást. A bizottságokban megvalósuló koalíciós egyeztetés, együttműködés felelőse a bizottság koalíciós frakciókból választott elnöke, ahol ilyen nincs, alelnöke.

Ez természetes és ésszerű pont

b.a. Jelenlét

 

A koalíciós képviselőcsoportok működési szabályukban rögzítik a képviselők kötelező országgyűlési jelenlétét elősegítő megfelelően szankcionált szigorú szabályozást, illetve intézkedéseket.

Az adott helyzetben ez nem is történhetne másképp.

b.b Előterjesztések benyújtása és támogatása

 

b.b.a. Parlamenti előterjesztés, képviselői kezdeményezés benyújtása és támogatása - beleértve a módosító és kapcsolódó módosító javaslatokat is - csak a két frakcióvezető egyetértésével történhet. Az ettől eltérő esetekről a koalíciós pártok frakcióvezetői külön állapodnak meg.

Ez a pont azonban egyrészt túlzottan korlátozza a képviselők szabadságát, mert nem arra választották meg, hogy ne lehessen önálló fellépése. Másrészt azzal, hogy a másik frakció vezetője dönt, megszűnt a párt önállósága.

b.b.b. A koalíciós pártok frakcióinak tagjai interpellációikat, kérdéseiket előzetesen egyeztetik frakcióvezetésükkel és az érintett miniszterrel, illetve megbízottjával. A fentieken túl csak olyan interpellációt, illetve kérdést nyújtanak be, amellyel kapcsolatban frakcióvezetésük előzetesen egyeztetett a másik frakció vezetésével.

Ez kormánypártok részéről indokolt szabály, de megint túlhatalmat ad a másik párt frakcióvezetőjének.  Az egész egyezmény formailag kiegyensúlyozott: azonos jogokat ad mindkét félnek. De nincs mögöttük azonos erő, azaz nem a nép döntése érvényesül.

b.c. A szavazás módja A koalíciós együttműködés érvényesítésének alapvető feltétele a koalíciós pártok frakcióinak együttes szavazása.

 

b.c.a. Az egyetértéssel benyújtott javaslatokat mindkét frakció tagjai egységes szavazással támogatják.

Természetes

b.c.b. Az egyetértés nélkül vagy más frakciókhoz tartozó képviselők által benyújtott javaslatok tárgyában, a frakcióvezetések előzetes egyeztetését követően mindkét frakció azonos módon szavaz, azzal, hogy megegyezés hiányában a javaslatot egyik frakció sem támogatja.

Ez a pont ismét vétójogot ad a másik párt frakciójának.

b.c.c. Egyik koalíciós frakció sem támogat olyan önálló, módosító vagy kapcsolódó módosító javaslatot, amellyel a másik frakció nem ért egyet.

Lásd fent. S egy pillanatra gondoljuk el, mit szólt volna a hazai liberális sajtó, ha Orbán Torgyánnak ad ilyen hatalmat maga felett.

 

A szociáldemokrata-szabaddemokrata koalíció meggyőződése, hogy a magyar demokrácia írott és íratlan szabályait betartva is működhet hatékony kormány, s a magyar társadalom döntő, az MSZP-re és az SZDSZ-re szavazóknál jóval nagyobb hányada elkötelezetten képviseli a polgári demokráciák normáit.

A megállapodás önmagában sérti a demokrácia írott és íratlan szabályait. Az a polgár, aki az MSZP-re szavazott, nem gondolta, hogy a parlamentbe talán be sem jutó SZDSZ kénye-kedvének lesz az áltla megbízott képviselő kiszolgáltatva.

 

  Vissza a kezőlapra