Vasárnapi Újság

Harrach Péter családpolitikáról és kereszténydemokráciáról

A választási kampány során a hatalmon lévő kabinet általában a ciklus eredményeit sorolja föl, ellenzéke pedig ígéretek halmazával bombázza a választókat. Ha a sors úgy hozza, következik a váltás - kezdődik az újabb ciklus, és minden perccel közeledik az újabb választás. A kormányváltásoknál alighanem ritkaság az, amit a most leköszönő kabinet véghez vitt: az utánuk következők számára megteremtették annak lehetőségét, hogy mihamarabb valóra válthassák egyik választási ígéretüket. Harrach Péter szociális- és családügyi minisztert Csúri Ákos kereste fel e nemes gesztus okai iránt érdeklődve.


Harrach Péter: Több mint egymillió család jobban él ma Magyarországon, mint négy évvel ezelőtt Ez azért fontos, mert a család olyan intézmény, amelynek a társadalomban fontos szerepe van, erre épül az egész társadalom, amely akkor lesz egészséges, ha egészségesek a családok. Már csak a demográfiai helyzetet nézve is nagy szükség van arra, hogy a magyar családok egészségesek és erősek legyenek. Ebbe az intézkedéssorba illik be az a néhány, szociális vagy családpolitikai csomagként említett javaslat, amely folytatása az eddigieknek, és amit megvalósítottunk volna akkor, hogyha lehetőségünk lett volna a következő ciklusban kormányozni. Szerepeltek ezek programunkban is. Egyik eleme a családsegítő családi pótlék, amit az elkövetkezendő ciklus alatt duplájára szerettünk volna emelni. Ezt a javaslatunkat letesszük a következő kormány asztalára. Másik eleme a gyermekek utáni adókedvezmény jelentős kibővítése, ami a kampányban is sokszor elhangzott: gyermekenként egymillió forint éves jövedelemig legyen adómentes a szülő jövedelme. Harmadik eleme a gyed három évre való kiterjesztése illetve felső határának a megemelése. Ezek mind a programunkban szereplő és a folytatást megtestesítő javaslatok. Emellett előkészítettük azt a javaslatot, ami ugyan az MSZP programjában szerepelt a 13. havi nyugdíj bevezetéséről, de nem szeretnénk, ha az ígéretüket nem tudnák teljesíteni. Elég hosszú előkészítést igénylő feladat ez, mi megkezdtük ezt az előkészítést, így lehetőségük van, hogy saját programjukat végrehajtsák.

Csúri Ákos: Van-e erre pénz, mert ugye egy kampányban hatalmas ígéretek hangzanak el, aztán, amikor megtörténik a hatalom átadása, átvétele, akkor azt halljuk, hogy ja, mi teljesen másra számítottunk, üres az államkassza. Amit önök letettek az új kormány asztalára, azt a nyár folyamán végre tudják-e hajtani, meg van-e rá a fedezet?

Harrach Péter: Biztos vagyok benne, hogy az új kormány, akkor is azt mondaná, hogy nincs pénz, hogyha egy fillért sem költöttünk volna el az utóbbi fél évben. Természetesen a költségvetésben arra van pénz, amit fontosnak tartunk. Számunkra ezek az intézkedések fontosak, ezeket megfelelő ütemezéssel mi végre is hajtottuk volna. A következő kormány feladata az, hogy a végrehajtást a rendelkezésre álló költségvetési keretből megtegye. Ha ő ennél valamit fontosabbnak tart, akkor nyilván azt fogja megtenni ehelyett. Mi folyamatosan követni fogjuk a kormány tevékenységét, és rögtön szóvá tesszük, ha ettől az iránytól eltér, mert meg vagyunk győződve arról, hogy ez a társadalom egésze által támogatott politika - konkrétan a családpolitikára gondolok -, és ennek irányát a következő kormánynak is tartania kell.

Csúri Ákos: Van-e Önben valami félelem, tapasztalt-e olyan kedvezőtlen jeleket, hogy azok a vívmányok, amelyeket elértek az elmúlt 4 évben veszélybe kerülhetnek a kormányváltás után?

Harrach Péter: Némi aggodalom megfogalmazódik bennünk, amely abból táplálkozik, hogy azok az erők, akik most kormányt alakíthatnak, amikor hatalmon voltak 94-98 között, egy megszorító intézkedés csomag keretében hozzányúltak a családsegítő rendszerhez, illetve amikor ellenzékben voltak, nem szavazták meg ezeket az intézkedéseket. Mi azonban nagyvonalúan nem a múltat nézzük, nem azt, hogy hogyan szoktak megnyilvánulni, hanem azt, hogy mi várható most tőlük. Megvárjuk az első intézkedéseket, és attól tesszük függővé a megszólalásunkat. Némi aggodalmat ébreszt bennem az is, hogy az SZDSZ egyik szociálpolitikusa úgy nyilatkozott, hogy a gyermekek utáni adókedvezményt meg kell szüntetni. Remélem, hogy ez egy olyan hang volt, amit a kormány döntéshozói nem fognak meghallani.

Csúri Ákos: Ön a Magyar Kereszténydemokrata Szövetség elnöke is egyben. A kampány idején Horn Gyula volt miniszterelnök igen bíráló hangvételű levelet küldött szét a Magyar Katolikus Egyház vezetőjének, a Püspöki Karnak, amelyben kifogásolta azt, hogy véleménye szerint politizáltak a papok a szent misék folyamán. Mi több, alakult egy egyetemistákból álló ifjúsági szervezet, a SZESZ, amely kontrollálta a prédikációkat. Nincs-e önben aggály, hogy ezek a negatív folyamatok folytatódni fognak?

Harrach Péter: Van, amit már nem lehet megtenni, van, amit mindig is meg lehet tenni, tehát durva terrortól nem kell tartani, viszont azok az eszközök, amik a múltat idézik, és ami megjelent például ebben a levélben, ill. megjelent azoknak a fiataloknak a tettében, szándékában, akikről szó van, némi aggodalommal töltenek el minket. Nézze, minden ember cselekedetei a személyiségéből fakadnak, ha az a személyiség úgy formálódott úgy szocializálódott, az a fajta szemlélet formálta, amely szemléletben a kereszténység, az egyházak ellenségként jelennek meg és nem a társadalom építésében részt vevő partnerként, azok az emberek soha nem fogják tudni az egyházakat és a kereszténységet a maguk értékének megfelelően kezelni. Tehát ha arra kényszerülnek, hogy az egyházakkal kapcsolatot létesítsenek, akkor ez mindig benne lesz a magatartásukban. Attól én nem félek, hogy komoly retorziók lesznek, mert egyszerűen rákényszerül minden kormányzat, és mindenki, aki a társadalom ügyeivel foglalkozik, hogy az egyházakat, mint komoly tényezőket figyelembe vegye. Sajnos azonban megjelenik egy olyan szemlélet, mint amilyenről az előbb szóltam. Olyan intézkedések maradnak el, vagy adott esetben történnek meg, amelyek nem az egészséges együttműködést szolgálják, ami az állam és az egyház között, a társadalom és az egyház között létre kell, hogy jöjjön, hanem az ostoba szlogent halljuk, ami ma már egyáltalán nem aktuális, az állam és az egyház szétválasztásáról, és ennek kapcsán bizonyos intézkedésekről. Ma egyértelműen a társadalom és az egyház együttműködését kell szorgalmazni éppen a társadalom egészének érdekében.

Csúri Ákos: Azért a jövendőbeli egyházpolitikának, legalábbis sajtóhírek szerint, van egy kis pikantériája, hiszen épp az Ön előző pártja delegálna az elképzelések szerint egy olyan személyiséget, személyt, politikust, amely a kormány és az egyházak közötti kapcsolatokért felel. Hogy ítéli meg, hogy a KDNP ezzel tulajdonképpen kiírta magát a jobboldalról?

Harrach Péter: A KDNP története egy szomorú történet. Volt egy törés néhány évvel ezelőtt, ami után nagy erőfeszítéssel letornázta magát a jelenlegi vezetés a politikailag már nem mérhető tevékenységéig, ill. a KDNP tagsága gyakorlatilag elfogyott, hiteltelenné vált. Azt hiszem, most már rájött az MSZP is, hogy egy ilyen, csupán a név miatt megjelenő politikai partner többet árt, mint használ, tehát úgy vélem, nem lesz szerepe a következő kormány semmilyen szintjén egy teljesen hiteltelenné vált embernek, vagy embereknek. Ez alatt a négy év alatt sikerül bizonyítani a kereszténydemokratáknak azt, hogy a jobbközép koalíció polgári keretben működhet, a kereszténydemokrata politika az amelyik hitelesen képviseli a magyar kereszténydemokrata hagyományokat, és ebben a koalícióban megjelenik a kereszténydemokrata értékrend is, olyan egységes egészként, amely biztosítja ennek a politikai irányvonalnak a további jelenlétét és hatékonyságátNem szerepel a 13. havi nyugdíj bevezetése a szocialisták száznapos programjában - mondta Burány Sándor szocialista képviselő, a Pénzügyminisztérium politikai államtitkár-jelöltje. Véleménye szerint jobb lenne, ha a leginkább rászoruló nyugdíjasok már az idén decemberben kapnának egyhavi plussz-juttatást. Ez azonban attól is függ, milyen állapotban találják majd a költségvetést az átvételkor - olvastam a kis hírecskét a Magyar Nemzet csütörtöki számában.
 
Csúri Ákos beszélgetett Harrach Péter szociális- és családügyi miniszterrel.

 
 
Vissza a kezdőlapra