ADD TOVÁBB
Ne félj, légy bátor, és ne hagyd el őrhelyedet
A választások óta sokan, sokféle megközelítésben próbálják megfogalmazni a helyes teendőket. Készülnek az elemzések, szövődnek a tervek. Ez a szellemi munka akkor lesz sikeres, ha megfelelő alapokra épül. Kerényi Lajos gondolatai éppen ezt szolgálják. Azt üzeni számunkra: ne hagyjuk el őrhelyeinket. Meg is nevez két kiemelt őrhelyet: a hitet és a családot. Fogadjuk meg a tanítást!
SL
VASÁRNAPI ÚJSÁG 2002-05-05

Mondom néktek...
Kerényi Lajos atya gondolatai

Jézus isteni körültekintéssel alapította meg első kisded nyáját, melyben a 12 apostol volt a juhok közössége. Vigyázta, tanítgatta és nagyon szerette övéit. Egy közülük mégis elromlott. Végül kevés pénzért elárulta őt. Elgondolkoztató, vajon a nem pásztor, a farkas, vagy a béres hol, hogyan ragadta el? Mit adott, mit ígért neki? Mi volt jobb számára, mint az isteni tisztán látás, az örök bontakozás ígérete. Az biztos, hogy a pénz rabja lett. Talán ivott is, tisztátalan örömök vették el az eszét, netán hatalmat, jó beosztást ígértek neki. Végül mindenre hajlandó lett. Nem volt többé előtte semmi szent. Majd el kezdett félni. Természetes következmény ez a sok megalkuvás után. Hiszen a lelkiismeret valahol magának Istennek igen érzékeny szeizmográfiája. Ideig óráig el lehet hallgattatni, hogy aztán az éjszakák idején elemi erővel előtörjön. Előbb igazolni akarta magát. Szinte bosszút áll Jézuson, mert vádló szemekkel nézett rá. Látta minden szégyenét. "Meg kell halnia ennek a legkíváncsibbnak - mondogatta Nietzsche Zarathustrájában megjelenítve zseniálisan. Júdás nem tudott kitérni a rajta nyugvó jézusi tekintet elől. Ki kell oltani ezt a tekintetet, hogy ő maga szabad legyen. Ilyen szabadsággal nem lehet élni. Hát felakasztotta magát.

Mai elmélkedésünk mottójául ezt választanám: Ne félj, légy bátor és ne hagyd el őrhelyedet.
Az apostolok féltek a szörnyű órán, de nem csomagoltak el. Együtt maradtak. Tamás kiszakadt közülük. Elkóborolt. Meg is sínylette.

Vajon milyen kísértések leselkednek azokra, akik az őrhelyüket elhagyják? Elgyávulás. Megfutamodás attól, ami szent, ami magasztos, az ősbizalom megtorpanása, megsebződése. Hatalom és pénzhez jutás akár bármi áron is. Ezért képes elhagyni Istent, igaz utat, becsületet. Előbb-utóbb megbízhatatlanná válik. A szép latin közmondás ezt így mondja: aliud stans, aliud sedens loquitur: mást beszél állva, mást beszél ülve. Lassan lekopnak a finom érzékelő adottságok. Kozmopolitává alacsonyodik, hiszen már nem érdekli sem a család, sem a haza. József Attila megrendítően énekel erről a lelkületről: "Nincsen apám, se anyám, se Istenem, se hazám, se bölcsőm, se szemfedőm, se csókom, se szeretőm." /Tiszta szívvel./

Elmagányosodás, gyökértelenné válás ez.

Őrhelyedet el ne hagyd! Melyek a mi őrhelyeink?

1./ Az a szellemi értékvilág, melyhez tiszta szándékkal, szívből csatlakozunk.
Mi magyarok immár több mint ezer éve elköteleztük magunkat Jézushoz és Szűz Máriához, vagyis a természetfeletti világhoz. Őrhely a hit. Nekünk az ősi apostoli, péteri, keresztény hit. Szent Istvánnak köszönjük. Ez a nemzeti közösség az igazi Jópásztor által védett és rendezett akol.
Vigyázzunk a hamis krisztusokra, akik báránybőrbe öltözve akarják elragadni a bárányokat akár egy szekta irányába /vigyázat! nagy a számuk!/, akár az anyanyelvűség, az Isten nélküliség irányába. Az ősi, kikristályosodott magyar nemzeti egységet akarják széttöredezni. Mi a magyar haza? A keresztény Magyarország. A magyar lélek legmélyebb gyökereibe ágyazódott be ez a minden viszontagságban állóképessé tevő isteni erő. Archetípus, ősmagatartás-forma ez. Személyek, családok, nemzet számára összefogó erő, értelmezni képesítő lelkület. Ezért nem törtünk össze eddig még soha. Pásztortársai a Jópásztornak, népünk vezetői, papok, püspökök ne herdáljuk el ősi örökségünket. Igen sokan vannak a tévelygő bárányok. Nem látnak tisztán. Menjünk el értük, hívjuk vissza őket a hiteles nyáj közösségébe. Magyar báránykák! Jöjjetek vissza, a keresztény hitet és magyarságotokat évtizedek, sőt évszázadok óta el akarják rabolni. Ne hagyjátok magatokat. Egységben az erő. És nem mindegy, hogy mi az az eszme, ami egységesít. Nekünk magyaroknak van hiteles, bevált örökségünk. Pénzek, jólét ígéretei Isten nélkül, nemzeti öntudat feláldozásával: nem: érik meg. Hirtelen nem tudnám megnevezni a költőt, aki aggódva kiáltja a világba: Nem elég csak emlegetni. Tudni is kell szólni. Szeretni tudni bölcsen a hazát. Szeretni és nem kiárusítani, nem olcsón elkótyavetyélni.

2./ Őrhelyünk a család.
Az a biztos bázis, ahol félelem nélkül bontakozhat férj, feleség, apa, anya, gyerek. A Főpásztor Jézus pásztortársai a szülők. Istenem, de nagy tragédia, ha egyik vagy másik elcsatangol először érzelmileg, aztán fizikailag. Egy férfi a minap arról panaszkodott nekem, hogy szédül, rosszullétek törnek rá. Az orvosok nem tudnak már segíteni. Mikor érdeklődtem családi állapota után, elkeseredve csak ennyit mondott: négy nőtől van négy gyermekem. Akol nélkül kevereg a szerencsétlen, tönkre tesz más aklokat, és bedob az életbe szerencsétlen kis báránykákat. Istenem, mi lesz ezekből jópásztorok nélkül? Magyar népünk büszkesége: Prohászka Ottokár arról elmélkedik egyik művében, hogy Jézusnak egységes szőttes volt a köntöse. Nem volt benne varrás, toldás, foldás és fót. Érdemes elgondolkodni: az én hitem, családom, népem, nemzetem ugyan milyen szőttes? Egységes-e, vagy fótos, rongyos?

Talpra magyar! Mentsük meg a tévelygőket. Ibesen Peer Gynt című műremek mesejátékban Peer, a férj elcsatangol a kis akoltól. Egy életen át bolyong. A Sátán kétségbeesett és tönkretett függője lett. Solveig, a hitves egy életen át hő maradt. Végül egy fény megmenti, odarohan veszte elől, és íme ez az egykor elhagyott otthon. A megöregedett és megvakult Solveig botorkál ki a kis házból imakönyvvel a kezében, mondván: amíg a fiú csatangolt, az anyja egy életen át imádkozott érte.

Hazádnak rendületlenül légy híve ó magyar! Áldjon vagy verjen sors keze, itt élned s halnod kell!

Kerényi Lajos

 
Vissza a kezdőlapra