M.Szabó Imre nyílt levele Kuncze Gáborhoz,
aki a csehók szintjére vitte a politikát

 
SZABAD DEMOKRATÁK SZÖVETSÉGE
BUDAPEST
KUNCZE GÁBOR
elnök

Kedves Elnök úr!

Ezúton szólítom fel, hogy azonnal mondjon le elnöki pozíciójáról! Vonuljon ki a magyar közéletből és sózza be maga után hagyott lábnyomait!

Ez a legkevesebb, amit a magyar demokrácia eszmeiségéért, tisztaságáért megtehet. Ön ugyanis megfertőzte azt minősíthető , agresszív vádjával, és közönségese hangjával, primitív stílusban, mint egy kocsis, úgy viselkedett. Az OVB tevékenysége nem más, mint "jogi gengszterizmus" - dörögte bele elnök úr az állítólag intellektuális mélységű humorral megáldott elnök úr a sajogó választási be nem hegedt sebektől szenvedő állampolgárok lelkébe a félelmet. Az, amilyen nyilatkozatokat tett Ön, teljesen elegendő javaslatom teljesítésére. Ön mélyen és elképesztően durván, feltehetően tököli csehói szinten mélyen sértette az Országos Választási Bizottságnak, mint közjogi alapintézménynek a tekintélyét. Függetlenül attól hány beadványt utasít el s hányat bocsát vitára. Ön látszólag megkövette az OVB-t, de félmondatával máris odamondott egyet - természetesen önmagát minősítve - , indignálódó hangon enyhén szólva nem tetszésének adott hangot azért, mert négy OVB tag, az Ön pártjára kedvezőtlennek tűnő álláspontot foglalt el. Tette ezt 2002-ben, a bontakozó magyar demokrácia tizenkettedik esztendejében.

Az külön érdekesség, hogy az SZDSZ az 5, 5 százalékával - szerintem illegitim módon - a mérleg nyelveként tetszelegve a népakarat ellenében szándékozik beleszólni közös dolgainkba, az ország jövőjét érintő súlyos döntésekbe, a magyar demokrácia dolgaiba. Ez a demokrácia alapeszméjével élesen szembenálló felfogás.

Összességében tehát én nem fogadom el megkövetését, mert mint magyar állampolgárt magamat is megsértett. Az ilyen embernek távoznia kell a politikai életből! Bizonyítja ezt az is, hogy Ön szétveretett idős , tüntető embereket minisztersége alatt. Mi történne, ha ismét meghatározó tárca legfőbb, agresszív ura lehetne. Szerintem óriási bajok keletkeznének.
Ezért tehát távozzék és a kibogozott sós zsákot szépen húzza csak maga után. Amint méltóztatott fogalmazni hasonló javaslat ürügyén: húzzanak el...húzzon el kedves Kuncze Gábor a politikai életből, ne mocskolja be az amúgy is sérülékeny közéletet, a tisztességes emberek lelkét!
 

Üdvözlettel :

M. Szabó Imre
 

Vissza a kezdőlapra