A Nemzeti Kör felhívása a választások II. fordulójára
     A 2002. áprilisi országgyűlési választások első fordulója nem hozta meg azt az eredményt, amelyet vártunk és reméltünk. Ezért a Nemzeti Kör februári nyilatkozata és márciusi választási felhívása után, ismét az ország választóihoz fordul. Az előbbiekben a Nemzeti Kör a magyar millenniumi ünnepség-sorozatra és a státusztörvény történelmi jelentőségére, a kormány családközpontú társadalompolitikájának jövőt meghatározó intézkedéseire, egy új, kezdeményező hangulatú és tetterős ország vezetésre, az ország általános helyzetének világszerte elismert javulására, valamint Orbán Viktor miniszterelnök személyére hívta fel az ország választóinak figyelmét.

     Most, ebben a nehéz választási helyzetben, a két tábor értékrendjének alapvető különbségét, a polgári tábornak a szociális piacgazdaság és annak gyakorlati intézkedései iránti elkötelezettségét, valamint a két tábor eltérő jövőképét hangsúlyozzuk ki.

     A polgári tábor egyik meghatározó célja a szociális piacgazdaság létrehozásának programja. Az elmúlt négy év megvalósult törvényei és intézkedései a zálogai ennek az elkötelezettségnek. A szociális piacgazdaság értékrendjében az ember áll a középpontban. Ezért a polgári tábor kormánya szociális felelősségének tudatában olyan intézkedéseket hozott, mint az energiaárak mérséklése, a kedvezményes lakáshitelek rendszere, a bérlakások építési programja, a gyermekek után igazodó adókedvezmény, a minimálbér fölemelése (50.000 forintra), a tandíj eltörlése, a diákhitel lehetősége. Az infláció további mérséklése szintén a lakosság és főleg a nyugdíjasok reáljövedelmének biztosítását jelenti, ők az infláció tényleges áldozatai. Az emberközpontú társadalompolitikát, a szociális piacgazdálkodást veszélyezteti egy esetleges szocialista választási győzelem. A gazdasági és szociális szempontokon túl, a polgárok jogi és közbiztonságát szolgálták azok az intézkedések, melyek a bűnözést visszaszorították, a külföldi bűnözőcsoportokat az országból kiűzték és a kábítószerek használatát gyökeresen csökkentették. Nem igaz tehát az a tétel, hogy ebben az országban - a társadalmi rendszertől függetlenül - csak egy politikai elit képes az ország vezetésére, a szocializmussal együtt ettől alapvetően eltérő piacgazdaság építésére is.

     Az MSZP, választási győzelme esetére már bejelentette a gázárak emelését, az adókedvezmények átszervezését, bizonytalanná vált az inflációt fékező költségvetési program. Az MSZP által képviselt és meghirdetett gazdasági és szociális program a tőzsdén az árfolyamok megugrását eredményezte, és így a tőkések érdekében áll, de a lakosság széles rétegeit visszaveti a négy év előtt fennálló állapotba. A piacgazdálkodás szociális egyensúlyozás nélkül súlyos társadalmi igazságtalanságot eredményez, mely az MSZP-nek nyilvánvalóan nem okoz gondot. Őt csak a hatalom érdekli.

     A két politikai erő jövőképe is alapvetően különbözik egymástól, múltjuk is eltérő. Míg az MSZP, a kommunista MSZMP utódpártja, a párt állam örökségét hordozza magával szervezetében, tagjaiban, stílusában és életszemléletében, addig a Fidesz-MDF a szabad, független, európai Magyarországnak, a felemelt fejű magyaroknak, a rendszerváltozás után a jövőbe tekintő, a jövőt alkotó polgároknak a szövetsége. Ismételten kijelentjük, hogy Orbán Viktor a nemzet fiatal miniszterelnöke, az új nemzedék képviselője, maga köré csoportosította a polgári tábor különböző erőit, generációit, személyiségeit. Nem igaz, hogy ketté akarjuk szakítani az országot. A következő négy évben a nemzet valamennyi építő tagját, pártkülönbség nélkül, buzdítjuk az együttműködésre, hogy egy új összefogásban lépjenek be az Európai Unió nemzeteinek nagy családjába.

     A Nemzeti Kör javasolja az ország lakosságának, hogy pártkülönbség nélkül valósítsa meg azt az összefogást, mellyel folytatni tudjuk nemzetünk felemelkedésének útját, az európai, nemzeti elkötelezettségű, egységes és modern Magyarország megvalósítását. Ezért fordul a Nemzeti Kör a magyar választókhoz, hogy függetlenül az eddigi, az egyik, vagy másik párthoz való kötődésüktől, menjenek el szavazni a II. fordulóban és vívják ki voksukkal a boldogabb magyar jövő erőinek győzelmét. Ha így dönt a nemzet, kérhetjük az Istent, áldjon meg minket jó kedvvel, bőséggel.

A Nemzeti Kör tagjai:

Dobos László, Granasztói György, Jávor Béla, Makovecz Imre, Martonyi János,
Nemeskürty István, O,sváth György, Pálinkás József, Solymosi Frigyes,
Tar Pál, Taxner Ernő, Tornai József

Országos Sajtószolgálat
Vissza a kezdőlapra