Államfői hivatal kialakítását javasolja a bizottság a Sándor-palotában
Államfői hivatalnak javasolja a 2,2 milliárd forintból felújított Sándor-palotát az a háromtagú bizottság, amely Medgyessy Péter miniszterelnök felkérésére alakította ki álláspontját e kérdésben.

    A szakértői bizottság tagjai - Glatz Ferenc történész, akadémikus, a Magyar Tudományos Akadémia korábbi elnöke, Katona Tamás, az első kerület volt polgármestere és Ráday Mihály városvédő, fővárosi önkormányzati képviselő - csütörtökön találkoztak a kérdés tanulmányozására és megvitatására.

    - A bizottság - figyelembe véve az európai demokráciák gyakorlatát - szerencsésnek tartaná, ha a köztársasági elnököt, mint a nemzeti egyetértést és a politikai konszenzust szimbolizáló személyt, államunk és nemzetünk történelmét reprezentáló palotában helyeznék el - olvasható az MTI-hez eljuttatott közleményben.

    Hozzáteszik: a bizottság a rekonstruált és restaurált Sándor-palotát ilyen helynek találja.

    A testület javasolja, hogy a kormány terjesszen elő állásfoglalást a parlamentnek arról, hogy a köztársasági elnök hivatala a Budai Várban, a Sándor-palotába kerüljön. Itt nyerjen elhelyezést a köztársasági elnöki funkció gyakorlásához szükséges segédszemélyzet és adminisztráció is.

    A közlemény szerint a bizottság eszmecserét folytatott a magyar államszervezet történelmi hagyományairól, az 1989-ben kialakított új demokratikus alkotmányos demokrácia szerkezetéről és áttekintette az európai demokráciákban elfogadott állami reprezentációs rendet.

    - Az új magyar demokrácia egyik vívmánya, hogy a rendszerváltás során világosan elkülönültek egymástól a hatalmi ágazatok és megállapítást nyertek a nemzeti egyetértést is megjelenítő köztársasági elnök funkciói - fogalmaz a testület.

    Megjegyzik: a bizottság szerencsétlennek tartja, hogy az 1989-ben megkezdett és mára kiépült alkotmányos rendet nem követte a törvényhozás, a végrehajtó hatalom és a köztársasági elnök elhelyezésének szétválasztása.

    Tájékoztatásukból kiderül, hogy mielőtt döntésüket meghozták, számba vették azokat a lehetőségeket, amelyek a Sándor-palota hasznosítása során felmerülnek. Tanulmányozták az alaprajzot, megtekintették az épület szobáit, konzultációt folytatottak a helyreállítást irányító munkatársakkal és szakértőkkel.

    Megállapították, hogy a palota e lehetőségek közül (kormányzati hivatal, közgyűjteményi, illetve közművelődési célok, az államelnök hivatala) egyértelműen az államelnöki hivatalnak felel meg a leginkább.

    A restaurált épület méltón jeleníti meg a magyar történelmi államiságot. A palota szerencsésen kialakított tagolása lehetővé teszi, hogy a köztársasági elnök az állami reprezentációs, a nemzetközi diplomáciai, valamint hazai politikai és társadalmi feladatait teljes mértékben ellássa.

    A palota jelenlegi beosztása ideális két- vagy többoldalú legmagasabb szintű államközi találkozók megrendezésére, a hazánkban tartózkodó diplomáciai vezetőkkel való találkozókra, nemzetközi és hazai sajtótájékoztatók rendezésére, valamint szűk körű magas szintű politikai konzultációk folytatására.

    A Sándor-palotában helyet kaphatnának olyan közművelődési rendezvények és olyan közgyűjteményi egységek, amelyek a köztársasági elnökhöz köthetőek - tartalmazza a javaslat.

    A palota ideálisan otthont tud nyújtani szűk körű koncertekre, művészek-tudósok szűk körű találkozójára. A Palotában a magyar államiság, a Budai Vár, valamint az épület történetét bemutató kamara-kiállítás helyezkedhet el.

    A bizottság indítványozza, hogy amennyiben a Sándor-palotában kap elhelyezést a köztársasági elnök hivatala, úgy a nyugati demokratikus államok mintájára, adott időszakokban, rövid időre nyissák meg annak egy részét a széles közönség előtt.

    A bizottság indítványozza, hogy a kormány - amennyiben a véleményt elfogadja - haladéktalanul kezdjen tárgyalásokat Mádl Ferenccel arról: az épületben jelenleg kialakított személyi lakosztály hogyan igazítható, bővíthető a köztársasági elnök életmódjához, személyes kívánságaihoz, hogy a lakosztály, ha szükséges, akár a köztársasági elnök rezidenciájaként is működhessék.

    Utalnak arra is, hogy a bizottság feladata csakis a Sándor-palota épületének hasznosítására vonatkozó javaslat kidolgozása volt, mégis szükségesnek tartják megjegyezni: a Sándor-palota közvetlen épületkörnyezetének kialakítására és rendbe hozására a kormány mielőbb tegyen javaslatot.

MTI
Vissza a kezdőlapra