Oszama bin Laden beadványai
 
Madarat tolláról, embert barátjáról, tartja a régi közmondás. Esetünkben kissé módosul: embert szószólójáról… Az alaphang Kuncze Gáboré, aki jogi gengszterizmust emlegetett egy törvényességi beadvánnyal kapcsolatban. Majd megjelent a kereskedelmi televíziók képernyőjén Kolláth György alkotmányjogász, aki immáron harmadik napja – s ez nem költői túlzás – kivörösödve, nekihevülve üvöltözik a különböző, e kérdéssel foglalkozó műsorokban. Tette ezt hétfőn délelőtt is, az ATV Százhúsz percének második órájában; szinte mindvégig magánál tartva a szót emelt hangon hőzöngött, kioktatott, vádaskodott. Minősítette a tőle eltérően gondolkodókat; s ez önmagában is elgondolkodtató. Mert ha egy – bármilyen szakterületen működő – jogász úgy lép fel, hogy csak és kizárólag neki lehet igaza, akkor meg kell állapítanunk: már fel is vonultak a „jogi gengszterek” ellen fellépő „jogi diktátorok”.
Minden szavazat-újraszámolási beadvány csúsztatást tartalmaz, közli fellebbezhetetlenül a Doktor Úr. Amíg lócitrom van, addig verebek is lesznek hozzá, metaforizálta a beadványok megjelenésének okát; az Országos Választási Bizottság nyolc-négy arányú döntése pedig – szerinte - a jog szégyene. Hiszen így csak politikai nyomás alatt állva dönthettek. Az ellenvetésre, hogy a bizonytalanság megszüntetése mindenkinek érdekében állna, sokan csupán meg szeretnének nyugodni a választások hiteles eredményét illetően, a Doktor Úr javasolta: aki meg akar nyugodni, annak adjanak andaxint, vagy egyéb nyugtatószereket. Eszmefuttatása végén kijelentette: már azon sem lepődne meg, ha Oszama bin Laden is kérné az újraszámlálást. Kolláth György – egy kicsi, kopasz, kivörösödve üvöltöző, önmagát alkotmányjogásznak mondó ember – szerint tehát az, aki berzenkedik a tisztázatlan helyzetek ellen, és újraszámlálást kér – közönséges terrorista. Ez már egy kicsit több, mint Kuncze úr „gengszterezése”. És jóval kevesebb, mint Kovács úr mézesmázos szónoklatai a társadalom megbékéléséről. A hangnem egészen másról szól.
Foglaljuk össze. A választások másnapján megtudtuk a Népszabadságból: ezerkilencszázötvenhat kivégzett mártírjai közönséges gyilkosok. Négy nappal később Kuncze úr közölte: a jogorvoslatért folyamodók egyszerűen jogi gengszterek. Ma pedig alkotmányjogász szószólójuk közönséges, útszéli modorban simán terroristának nevezte másként gondolkodó ellenfeleit. Kialakult a „megbékülési folyamat” hangneme…
Torday E. Kornél
Vissza a kezdőlapra