Az ,56-os Magyarok Világtanácsa - levél a miniszterelnöknek
 
    Medgyessy Péter Úrnak,
    a Magyar Köztársaság miniszterelnökének

    Budapest, V., Kossuth tér 1-3.

    Tisztelt Miniszterelnök Úr!

    Az utóbbi napokban egyre több és egyre nagyobb elégedetlenséget váltott ki az 1956-os magyar forradalom és szabadságharc évfordulójára való emlékezés - többek között a hatalmon lévő kormányzat által tervezett - "ünnepségek" megrendezése körüli közlemények nyilvánosságra hozása, illetve annak megismerése.

    Szervezetünk nevében a leghatározottabban tiltakozunk 1956 kisajátítása ellen, és minden törvényes eszközt felhasználunk - itthon csakúgy, mint szervezeteinken, tagságunkon és szimpatizánsainkon keresztül szerte a világon - annak érdekében, hogy 1956 szellemiségén ne essen szégyen, az akkor kifolyt "piros vér a pesti utcán" (és szerte mindenhol e kis hazában), mindörökre bemocskolhatatlan maradjon. Felkérjük, majd felszólítjuk, hogy a hatalom - a protokolláris kötelezettségen túl - tartózkodjon a "megemlékezés", a kisajátítás minden formájától. Az 1956-os magyar forradalom és szabadságharc nem kommunista "vívmány" volt, hanem a magyar nép szabadságvágyának kifejeződése, melyet Önök (és elődpártja) világmegszégyenítő módon vérbe fojtott!

    Tiltakozunk az ellen is, hogy bármelyik párt sajátjának "mondja-vallja" 1956-ot. A forradalom és a szabadságharc nem eladó, nem kisajátítható! Egyedül az áldozatoknak van joguk azt kisajátítani, akik viszont örökségül hagyták ránk, a magyar népre, a nemzetre!

    2002. május 27. óta őrt állunk a Kossuth téren a kommunista diktatúra áldozatainak emlékezetére, az 1956-os magyar forradalom és szabadságharc szellemiségének megtartásáért, a demokratikus államélet tisztaságának megőrzéséért.

    2002. október 23-án mindenhol "őrt fogunk állni", hogy forradalmunk ugyanolyan tiszta maradjon, mint amilyen 1956-ban volt. Felkérjük az ,56-os szervezeteket az együttes emlékezésre, a közös főhajtásra, a Kossuth téri rendezvényünkhöz való csatlakozásra. A pártokat és a mindenkori hatalmat kiszolgáló "-56-os katonákat" szintén felkértük a távolmaradásra. Mi, az ,56-os Magyarok Világtanácsa és az ,56-os Magyarok Világszövetsége, a Pesti Srác Alapítvány, soha nem koszorúztunk együtt a gyilkosokkal és utódaikkal, de saját mártírunknak tekintjük Nagy Imrét, a kommunistát, mert magyar hazafiként ment az Önök által ácsolt bitófa alá.

    Tisztelt Miniszterelnök úr! Felkérjük, hogy szíveskedjék az adófizető magyar állampolgárok pénzéből, ha úgy tetszik, a közpénzekből az általunk rendezendő társadalmi megemlékezés költségeinek részleges fedezésére, soron kívül átutaltatni 5 millió forintot. Természetesen annak rendje és módja szerint az ünnepség után 8 napon belül az összeg felhasználásáról el fogunk számolni.

    Tisztelt Miniszterelnök Úr! Mint a "szakma" kiváló ismerője (elismert ismerője!) felmértem az "őrállás" alkalmával a szeptember 21-i Kossuth téri rendezvényt is (fényképekkel megörökítve, hasonlóan július 4-éhez!) és felelősséggel merem állítani, hogy az nem a bevallott 132 millió forintba került, hanem legalább 300 millióba! (Kikérdeztem az osztrák "beszállítókat", a kamionosokat is!) Nagyon szeretnénk, ha az elpocsékolt, a ki- és átjátszott közpénzek valóban oda kerülnének, ahol azt arra a célra fordítják, amire "rendeltetett".)

    Bízva előterjesztésünk megértésében, a kormány intézkedésében.

    Budapest, 2002. október 6.

     a világtanács nevében:
     Ábrahám Dezső
     főtitkár
 
 

Országos Sajtószolgálat
vissza Vissza a kezdőlapra