Beszél a múlt

Részletek Rákosi Mátyás beszédeiből

  1945. 10. 09-én a budapesti törvényhatósági választásokra felkészítő összejövetelen a párt vidéki instruktorai előtt:

„Falun nagy szerepet játszik az antiszemitizmus. Erre is nyugodtan térjenek ki. Mondják meg, hogy mi harcolunk a feketézők ellen és Budapesten is a zsidók igen nagy része, akik feketézéssel, pénzzel foglalkoznak, a kisgazdapártra szavaztak, mert ezeket a Kommunista Párt üldözi. A kisgazdákat Ullmann báró (zsidó származású ismert bankár– N. J.) pénzeli. A kisgazdapárt erről nem beszél, nehogy szavazatokat veszítsen (… ) Nagygyűlésen erről nem lehet beszélni, mert lehet olyan közbeszólás, amire nem tudnak azonnal válaszolni, de kisebb körben lehet erről beszélni, és ki kell hangsúlyozni, hogy a KP-nak nincs rejtegetnivalója.”

 1946. 07. 02-án kormányküldöttségi beszámolón:

Módunkban volt közvetlenül megállapítani, hogy delegációnknak ez a kitűnő együttműködése és fegyelmezettsége, minden döntő kérdésben egységes álláspontja még külön jó benyomást keltett a nyugati államok felelős tényezőinél.”

 1947. 05. 11-én budapesti aktívaülésen:

 „A Kisgazda Párttal szemben titkos tartalékaink voltak. (…) Ez pedig a magyar burzsoázia tapasztalatlansága, hogy előbb vagy utóbb fegyveres felkelés vagy összeesküvés formájában próbálja megdönteni a demokráciát, és ez módot ad az ellentámadásra. A román demokráciának szerencséje volt, hogy az ottani reakció már 1945 márciusában kimutatta a foga fehérjét, Radescu fegyveresen akarta leverni a demokráciát és a kommunista pártot és lehetőséget adott, hogy a demokrácia élén a kommunista párttal, ellentámadásba ment át és csapást mért a reakcióra, úgy hogy az nem tudott magához térni. Mi is ilyenről álmodoztunk, de nem volt kézzelfogható faktor. Ez a kérdés a Politikai Bizottság elé úgy került, hogy Budapesten van legalább ötezer aktív tiszt. Az ki van zára, hogy ilyen helyen és olyan kormányzó párt mellett, mint a Kisgazda Párt, ne csináljon összeesküvést.”

 

Nemes János: RÁKOSI MÁTYÁS SZÜLETÉSNAPJA című könyve (Láng kiadó 1988.) alapján összeállította:

Kósza Júlia
FényHíd


Laptársunk, a FényHíd 3. száma közölte a fenti három idézetet. Mindegyikük jellemző. Az elsőből megláthatjuk, hogy a baloldal számára cél milyen mértékben szentesíti az eszközöket. A második? Mintha Kovács László valamelyik nyilatkozata lenne egy külföldi útja után. A harmadik a legbeszédesebb. Már a Dísz téren tartott összejövetel előtt felfigyeltem: a sajtó szintje szította várakozást. Az Erzsébet hídon történt csatát pedig szemérmetlenül varrták a Távol-Keleten tartózkodó Orbán Viktor nyakába. Azt gondolom, a Rákosi utódok most is arról álmodoznak, hogy politikai ellenfeleikkel a Rákosi által felvázol módon bánjanak el.

Surján László

vissza Vissza a kezdőlapra