Huszonnyolc éve

Huszonnyolc éve, 1974-ben semmi sem sejlett még abból a kibontakozásból, amit a kilencvenes évek megvalósítottak. Ötvenhat eltiporva. Az új mechanizmus meggátolva. Az évenkénti terhesség megszakítások száma jóval meghaladta a születések csökkenő számát. Forradalmi változások helyett a Trabant kiutalására vártak a családok. Gondolkodásunkra lerakódott a Kádár-rendszer langyos szürkesége, keményen, vastagon...

Ekkor történt, hogy a belgiumi Leuvenben meghalt egy számkivetett magyar pap, Varga László. Neve nem mond sokat a mai nemzedéknek, de biztos vagyok, hogy a szellemi gyökereit kereső új magyar jobboldal rátalál még és okult tőle. Halotti emléklapjára rendtársa, Muzslay István a következőket írta:

,,A mi sorsunk

        az egyik magyart kétségbe ejti és káromkodásra bőszíti,
        a másikat árulóvá teszi fajtája ellen,
        a választottakat pedig hódoló imádságra indítja.

A káromkodónak soha sincs igaza, mert rossz a szemmértéke.
Az áruló kivégzi becsületét és elöli lelkét.
Az imádkozó bemegy az isteni fénybe és megváltja nemzetét.''

Ezeket sorokat azoknak is szólnak, akik a tavaszi választások eredményei felett búsongnak. Kétségbe esett, önmarcangoló káromkodókkal könnyen találkozhatunk. Még a polgári oldal vékonyka sajtójának értékes sorait is eléri olykor a vagdalkozó indulat. A felbőszült, mindenkiben-csak-magában-nem hibakeresés. Bizony, nekik a szemmérték javítását ajánlja figyelmükbe ez a néhány sor.

Az áruló szó talán túlzás, de hogyan jellemezzük azokat, akik már a választások előtt elkezdték mindkét oldalra biztosítani magukat, s a választások után pedig kézcsókra siettek az új urakhoz? Nehéz időkben derül ki, hogy ki mit ér. Velük sajnos nem lehet országot építeni. A most kibukkanó jellemhibák észlelése megkönnyíti majd az új polgári kormányzat káderpolitikai döntéseit.

De ne az elvakultakkal, s ne a kívánalmak célszerű bajnokaival törődjünk. Nézzük a harmadik csoportra, a választottakra. Tudunk-e még hinni az ima erejében? Bízunk-e a szeretetben? Megtesszük-e a magunkét, hogy Mindszentynek ne kelljen féltenie a nemzetet? (Emlékeztetőül: a bíboros mondta, hogy ha lesz egy millió imádkozó magyar, akkor nem félti a nemzetet.) Bemegyünk-e az isteni fénybe és megváltjuk-e a nemzetet? Csak rajtunk múlik.

Ilyen időkben építkezni kell, mondta Orbán Viktor. Építkezni, felfelé, az ég felé.

Szelle György

vissza Vissza a kezdőlapra