Batthyány-Strattmann László boldoggá avatható
A Vatikán San Clemente-termében július 5-én a Szentatya jelenlétében közzétettek tizenhárom boldoggáavatási dekrétumot, köztük Batthyány-Strattmann Lászlóét.
Az ünnepélyes eseményen a magyar boldog "képviseletében" jelen volt Paul Ybi eisenstadti püspök, a boldoggá avatandó nyughelyének, Güssing (Németújvár) városának plébánosa és Ternyák Csaba érsek, a Papi Kongregáció titkára, valamint az ügy posztulátora, Németh László, a Pápai Magyar Intézet rektora.

A "szegények orvosa" (1870-1931) boldoggáavatási eljárása ezzel befejeződött. A Szenttéavatási Kongregáció illetékes testülete május 7-ei rendes ülésén tárgyalt arról a gyógyulásról, amely közbenjárására Magyarországon történt, 1989-ben. A gyógyulás egyházmegyei kivizsgálását 1995-96-ban végezték el. A kongregáció azt követően terjesztette az ügyet a bíborosok és a püspökök testülete elé, hogy a magyarországi egyházmegyei eljárás anyagát és az azt követő időszakra vonatkozó dokumentációt és tanúvallomásokat az orvos és a teológus szakértők alaposan megvizsgálták. Mindezek birtokában a boldoggáavatási eljárás utolsó állomását jelentő ülésen a testület arra a következtetésre jutott, hogy a vizsgált esetben Batthyány-Strattmann László közbenjárására Isten adta meg a gyors, teljes és tartós gyógyulást.

Az ügy adminisztratív része lezárult, Batthyány Strattman László boldoggá avatható. Az időpontot a pápa tűzi ki a két illetékes püspök - a szombathelyi és az eisenstadti - kérésére, velük egyeztetve. A boldoggá avatásra várhatóan 2003-ban kerülhet sor.

A magyar katolikusokban régóta él a nagy várakozás, hogy "a szegények orvosa", Batthyány-Strattmann László is a boldogok sorába emeltessék.

Mint ismeretes, a boldoggáavatási eljárás első feltétele a hívő nép körében spontán módon megnyilvánuló tisztelet. Batthyány-Strattmann László tisztelete a Szombathelyi és a szomszédos Eisenstadti Egyházmegyében is régóta eleven. Ezt bizonyítja, hogy zarándokok tömegei keresik fel sírját a határon túli Güssingben (Németújvár), hogy alakja templomok üvegablakain is megjelent, például Dunakilitiben, Körmenden és Szombathelyen, a ferencesek templomában.
 

Vissza a kezdőlapra