Balladaéneklés a moldvai csángóknál

címmel a Györkös Mányi Albert Emlékházban tartott elôadást kedden este dr. Faragó József akadémikus. Elôadásának bevezetôjében az eddigi népköltészeti gyûjtések egyik hiányosságára hívta fel a figyelmet: a hosszú ideig tartó egyházi vagy világi tiltás miatt a népdalok gyûjtôi csak sietve, titokban jegyezhették le népmûvészeti alkotásainkat. Kénytelenek voltak ezek szövegére szorítkozni, s nem figyelhették meg a szövegek alakulását, a székely és a csángó népdalkincs fejlôdését.

Dr. Faragó József kedvezôbb helyzetbe került, ugyanis alkalma volt megfigyelni a csángó népdal- és balladaszövegek természetes változásait. A csángó balladakincs szerinte "a magyar népzene azon dialektusa, amely a legjobban különbözik a többitôl", a gyûjtô ugyanis különleges hangzásvilágú, fôleg lányok és asszonyok által dalban elôadott, régi epikus mûfajjal találkozhat Moldvában.

A kutató a balladarögtönzés elterjedt jelenségére figyelt fel csángóvidéki útjai során, s ez a jelenség képezte elôadása témáját. Észrevette, hogy egy balladát elôadója képtelen pontosan megismételni, valamit mindig átalakítanak benne, a régebbi szöveget egy-egy sorral vagy gondolattal mindig kiegészítik. Így nônek akár százas vers-szakszámúra a csángó balladák, amelyeknek elôadása lelki megterhelést jelent elôadójuknak és hallgatójuknak egyaránt. Akár kérésre is rögtönöznek egy-egy újabb balladát, akár valamelyik falubelijük tragikus történetérôl is. Alkalmanként sort ismételnek, hogy közben idôt nyerjenek a következô gondolat tökéletes, nyolcas sorokba szedéséhez. Olykor ketten együtt énekelnek, és gondolatpárhuzamokat alkotnak, ahogyan a Kalevala elôadói.

A csángók tudatosan rögtönöznek, úgy vélve, hogy a balladák legszebb részleteit korábban "nem mondták ki", ráadásul mindenki arra törekszik, hogy balladája ne legyen olyan, mint a másé.

Az elôadást Faragó Laura cd-rôl meghallgatott csángó ráolvasása követte. Senkálszky Endre érdemes mûvész Reményik Sándor Mindhalálig címû versét szavalta, majd Barabás Kásler Magda adott elô három csángó népballadát.

Az akadémikus elôadását könyvbemutató követte, amelynek során dr. Faragó József Csángó népballadák címû, a Kriterion Könyvkiadó gondozásában megjelent gyûjteményét ajánlotta az érdeklôdôknek.

Kónya Klára
Szabadság
Kolozsvári Közéleti Napilap

Vissza a kezdõlapra