Hajnalban tanítják az anyanyelvet Klézsén
Magyarórák Csángóföldön

E héten kapják meg helyettes tanári kinevezésüket azok a fiatalok, akik Pusztinán és Klézsén az iskolai tanterv keretében kezdik el a magyar anyanyelv tanítását.

Két Bákó megyei iskolában is elkezdődik mától a magyar nyelv tanítása. Klézsén 17, Pusztinán 24 iskolás szülei kérvényezték, hogy gyermekeik anyanyelvként tanulják a magyar nyelvet. Hegyeli Attila a tavaly indult délutáni képzési programok vezetője a Krónikának elmondta, várhatóan ma kapja meg az óraadó tanári kinevezését, hogy heti három órában immár a klézsei iskolában is elkezdhesse a gyermekekkel való foglalkozást. Az elmúlt héten Bilibók Jenővel, a Moldvai Csángómagyarok Szövetségének alelnökével járt a Bákó Megyei Tanfelügyelőségen, ahol Livia Liliana Sibişteanu főtanfelügyelő-helyettestől azt a választ kapták, várjanak türelemmel, mert valamennyi helyettes tanár csak ezen a héten kap kinevezést. "Jártam már a klézsei iskolában is, és az ottani igazgató is tudott a magyartanítás indulásáról - nyilatkozta Hegyeli. - Valószínű, reggel héttől kell tartanunk az órákat, melyeken együtt lesz valamennyi magyarul tanuló gyermek az első osztálytól a nyolcadikig. Ha nagyon jóindulatúak lennének a megtehetnék, hogy két csoportba osszuk a gyermekeket, és külön órát tartsunk a kisebbeknek és a nagyobbaknak, de a szabály az általuk javasolt megoldást írja elő."

Bilibók Jenő, a pusztinai gyermekek leendő magyartanára szintén megnyugtatóan nyilatkozott a helyzetről. Elmondta, nem érezte, hogy ellenszenvvel fogadták volna az iskolában. "Ehhez az is hozzátartozik, hogy én is ebben az iskolában tanultam, és nem voltam rossz tanuló - magyarázta a fiatalember, akinek az egykori tanárai mellett kell helyet szorítani a tanári szobában. Bilibók úgy vélte, nem valószínű, hogy már a tanév első hetében komolyan munkához láthatnának. Pusztinán is első vagy utolsó órának kell beilleszteni a magyarórát az órarendbe.

A Bákó Megyei Tanfelügyelőség és az Oktatásügyi Minisztérium azt követően hagyta jóvá a csángó szülők - amúgy törvényes - kérését, hogy az Európa Tanács tavaly ajánlásban kérte Romániától az anyanyelvi oktatás bevezetését. A végső jóváhagyáshoz azonban az is kellett, hogy május másodikán Markó Béla és több más RMDSZ vezető Csángóföldre látogasson, és Bákóban ezt a kérdést is felvesse Viorel Hrebenciucnak, a kormánypárt alelnökének. A csángó falvakban 49 évi kimaradás után indul újra a magyar nyelv oktatása. 1948 és 1951 között több mint negyven csángó faluban működött magyar iskola.

Gazda Árpád

vissza Vissza a kezdőlapra