Emelt Fővel Polgári Kör
felhívása
 
Az Emelt Fővel Polgári Kör 2002 júniusában alakult. Tagjai határon  túli magyarok, kiknek egy része szülőföldjén, másik része hosszabb  ideje Magyarországon él, dolgozik, illetve tanul. A kört közvetve Orbán Viktor miniszterelnök úr azon gondolatai hívták  életre, melyeket a tizenötmilliós Magyar Nemzet jövőjéről fogalmazott  meg.

Célunk, hogy a Hajrá Magyarország mozgalom - összhangban a  Miniszterelnök Úr gondolataival - átlépje Magyarország határait és  helye legyen a leszakított nemzetrészek életében is.

Hirdetjük a Magyar Nemzet határokon átívelő egységét, melyet soha  senkinek nem sikerült megbontani. Legszebb példája ennek a határon  túli magyarok nyelvében, a remény és a büszkeség szinonímájaként élő  szó: "Anyaország". Hirdetjük, hogy nemcsak kérnünk és kapnunk kell az Anyaországtól,  kötelességünk adni is.  Legelőször hitünket és szeretetünket. De legfőképpen azt a reményt  kell viszonoznunk, mely közel egy évszázada támasza a határon túli  magyarságnak.

Valljuk, hogy - bár közjogilag nem vagyunk polgárai a Magyar  Köztársaságnak - a Magyar Nemzet polgáraiként kötelességünk osztozni  mindabban, ami ma Magyarországon történik.

Elutasítjuk azt a politikát, mely a "szomszédok érzékenységére" való  hivatkozással szőnyeg alá söpri a problémákat, tovább szítva a  bizalmatlanságot egyfajta művi megbékélést szorgalmaz. Hiszünk a békés egymás mellett élésben. Hisszük, hogy nyílt, egyenes  beszéddel, a dolgok nevén nevezésével, értelmes vita eredményeként  megegyezés születhet még az olyan kényes kérdésekben is, mint a  Benesi Dekrétumok ügye.  Ennek azonban az a feltétele, hogy a jelenlegi magyar kormány ismerje  fel, és fogalmazza meg a Medgyessy Péter miniszterelnök úr által  hangoztatott felelősségérzet mibenlétét.

Számunkra - igaz nincs felhatalmazásunk minden határon túli magyar  nevében szólni - a polgári oldal célkitűzései az irányadóak, mivel  azokban érezzük megtestesülni a Magyar Nemzet hosszú távú céljait.

Reméljük, tevékenységünkkel, szavainkkal sikerül majd "megsértenünk"  egyes körök "érzékenységét", ezáltal vitára sarkallni az arra  illetékeseket, kieszközölve a megegyezést, a valódi megbékélést és a  kölcsönös bizalmat.

Várjuk sorainkba mindazokat, - éljenek az Anyaország határának  bármely oldalán - akik a fentiekkel azonosulni tudnak, alakítani és  nem elszenvedni kívánják a rájuk kiszabott sorsot.

Várjuk továbbá a polgári körök véleménnyilvánításait, támogató, vagy  kritikus szavait a fentiekkel kapcsolatban.

A legjobbakat mindenkinek, Hajrá Magyarország, hajrá Magyarok!

Kiss Kolos,
az Emelt Fővel Polgári Kör nevében
 

Vissza a kezdőlapra