Az Európai Unió kialakulása

Az Európai Unió felé haladó Magyarországon növekszik az érdeklődés az Unió és intézményei iránt. Összeállításunkból az Unió kialakulásának vázlatos történetét lehet megismerni.

 

 

1952-ben  hat állam (Belgium, Franciaország, Németország, Olaszország, Luxemburg és Hollandia) létrehozta az Európai Szén- és Acélközösséget.

 

1958-ban a Római Szerződéssel  két újabb közösséget hoztak létre: az Euratom és az Európai Gazdasági Közösség (EGK).

1967-ben a három közösséget Európai Közösségek (EK) néven részlegesen integrálták. A Római Szerződés teremtette meg a későbbi EU szervezetrendszer (Tanács, Bizottság, Parlament, Gazdasági- és Szociális Bizottság, Bíróság) alapjait.

 

1968-ban megszületik az Európai Közösségben a vámunió,

1970-től a tagállamok külkereskedelmi politikájukat az EK-ra bízzák, s ezzel létrejön a Közös Piac.

 

1973 és 1986 között hat további állam (Dánia, Görögország, Írország, Portugália, Spanyolország és az Egyesült Királyság) csatlakozott a Közösséghez.

 

1979 márciusában a tagállamok közötti pénzügyi együttműködés új szakasza kezdődik az Európai Monetáris Rendszer létrejöttével. Bevezetik a közös elszámolási egységet, az ECU-t.

 

1987-ben a Európai Egységokmányban az egységes belső piacon túl további célokat is megfogalmaztak (közös külpolitika és a környezetpolitikák integrációja).

 

1992 februárjában aláírják a Maastrichti Szerződést, amelynek célja a politikai és jogi egység megteremtése volt. Ezzel az EK 1993. november 1-jétől Európai Unióvá alakul.

1993 januárjában létrejön a tagállamok közötti egységes belső piac.

 

1995-ben Ausztria, Finnország és Svédország felvételével a tagállamok száma 15-re emelkedett.

1995 májusában érvénybe lép a Schengeni Egyezmény: az EU tagországok külső államhatárának közös, szigorú ellenőrzése, s egyben az egymás közötti határokon szabad határátlépés.

 

1998-tól két hullámban megindultak a tárgyalások az új tagjelölt államokkal, köztük Magyarországgal.

 

1999. januárban az Európai Központi Bank kibocsátotta az egységes európai valutát, az eurót.

 2002 januárjától 12 EU tagállamban teljesen felváltotta a helyi pénznemet az euró.

Az Unió zászlója, jelvénye

Ez a jelvény valójában az Európa Tanácsban alakult ki, de ma minkét szervezet egyaránt használja.

 

 

 .

A Közös Piac 1970-ben

 

 

 

Tárgyalások Magyarországgal

 

 

 

 

Az euró övezet 2002-ben

1952

Európai Szén és Acélközösség

1958

 

Római Szerződés

 

 

 

 

 

1968

1970

Vámunió

Közös Piac

1973-

1986

A Tizenkettek Európája

 

 

1979

Európai Monetáris Rendszer

 

1987

 

Európai Egységokmány

 

1992

 

Maastichti Szerződés

 

 

1995

 

 

A 15-ök Európája

 

1998

 

 

Tárgyalás a tagjelöltekkel

2002

Belép az euró