Írásbeli választ igénylő kérdés
Lampert Mónika miniszterasszonynak
Az önkormányzati tisztségek összeférhetetlenségi szabályaival kapcsolatban

Tisztelt Miniszterasszony!

Mint miniszterasszony által is jól ismert, az országgyűlés az összeférhetetlenségi szabályok megalkotásakor egy elméletileg minden bizonnyal helyes irányt követve - megakadályozta, hogy az önkormányzatokban a választott vezetők „saját alkalmazottaik” legyenek. Ez a téma - pl. a háziorvosok esetében - a kampány során is előkerült, és egyre nőtt azoknak a tábora, akik úgy érzik, hogy a kis létszámú településeken ez a rendelkezés inkább árt, mint használ. Az új országgyűlés megalakulása után kísérletet tettünk egy törvénymódosításra, amelyet a kormányzó pártok az idő rövidségére való tekintettel elutasítottak.

Jelen kérdésem nem a háziorvosokra, hanem a falugondnokok problémájára mutat rá. Több olyan falu van ma Magyarországon, ahol a falugondnok és a polgármester egyazon személy. Ezek az apró falvak nem rendelkeznek akkora költségvetéssel, hogy az a polgármester megélhetését biztosítsa, s a legtöbb helyen a tiszteletdíjas polgármesterek valamilyen más állást is vállalnak. Könnyű belátni, hogy ha ez a kiegészítő munka magában a faluban zajlik - mint pl. a falugondnokság - akkor többet tud nyújtani a polgármester, mintha a településen kívül keresné meg a fizetését.

Elméletileg helyesebbnek tartom, ha más személy a falugondnok és a polgármester. Gyakorlati szempontból azonban, amíg nem tudjuk a kistelepülések költségvetését annyira megemelni, hogy az alkalmazásnak ne legyen anyagi akadálya, el kell ismerni az érintettek érvelésének jogosságát. Ezekben a kis falvakban a hivatali munkát szinte kivétel nélkül körjegyzőségek látják el, így a polgármester az az egyetlen személy, aki a falu jövőjén hivatalból elgondolkodik, és érdekeit a térségben és a megyénél képviseli. Nem volna szerencsés a fenti nehézségeket az aprófalvak önálló önkormányzatának megszűntetésével megoldani.

1994-ben több polgármester nyert képviselői mandátumot, és akkor a parlament úgy döntött, hogy a két választott tisztség közötti összeférhetetlenséget megszűnteti. Ha ezt figyelembe vesszük és van politikai szándék a most vázolt problémák kezelésére, akkor nem az önkormányzati választások napja, hanem az összeférhetetlenségek rendezésére előirt idő a határpont, ami már elegendő lehet a törvényi módosítására.

Kérdezem tehát Miniszterasszonyt:

Budapest, 2002.szeptember.13.
Köszönti:

Dr. Surján László


MTI
vissza Vissza a kezdőlapra