Írásbeli választ igénylő kérdés
Németh Imre miniszter úrhoz
Kifizetik-e a már megszűnt szövetkezetek üzletrészeit? - címmel

Tisztelt Miniszter úr!

Választóim fölhívták a figyelmemet az Ön 2002. augusztus 1-jén a Ma Reggel című műsorban elhangzott kijelentéseire. A műsorban szó esett a szövetkezi üzletrészek kifizetéséről. Többen jól esően érzékelték, hogy az új kormány folytatja a külső üzletrészek visszavásárlását. Különösen fontos volt, hogy a miniszter úr a csőd és felszámolási eljárás alatti és a végelszámolás alatti szövetkezetekre is kitért.

A kampány alatt elég nagy nehézséget okozott számunkra, hogy szocialista oldalról a már fölszámolt és jogutód nélkül megszűnt szövetkezetek problémáját is felvetették. Mi erkölcsileg elismertük, hogy a tagok semmilyen befolyással nem voltak arra, hogy a szövetkezet megszűnjék vagy sem. Ezért az igazságosság szempontjából nincs különbség e három kategória (létező, felszámolás alatti, megszűnt) között. Könnyű belátni viszont, hogy az állam nem vásárolhat nem létező tulajdonjogot. Nem volt idő már a választások előtt kialakítani egy olyan megoldást, amely a jogállamiság feltételeinek éppúgy megfelel, mint az emberek igazságérzetének. A kampány hevében viszont az ország mindkét meghatározó pártja vállalta a probléma megoldását.

Nógrád megye legtöbb szövetkezete már nem létezik, ezért az itt élők különösen érdekeltek abban, hogy a probléma megoldódjon.

Kérdezem tehát Miniszter urat:

Budapest, 2002.szeptember.13.
Köszönti:
Dr. Surján László


vissza Vissza a kezdőlapra