Az Ifjúsági Kereszténydemokrata Szövetség közleménye

    Az IKSZ aggodalmát fejezi ki, hogy az utóbbi időkben az ifjúság testi és lelki fejlődésének egészséges kibontakozását súlyosan sértő fejlemények sorozatosan nyernek teret a nyilvánosság előtt.

    A gyermeknek joga, hogy az állam részéről megfelelő testi, szellemi és erkölcsi fejlődéshez szükséges védelemben és gondoskodásban részesüljön. Ez a jog az állam alkotmányos kötelességét alapozza meg a gyermek fejlődésének védelmére. Ez a védelmi készség, illetve védelmi szint viszont folyamatosan háttérbe szorul és csökken.

    Az Alkotmánybíróság, miután áttekintette az európai szervezeteknek az "európai demokratikus társadalmakban zajló folyamatok elemzésén és tapasztalatok összegzésén alapuló" döntéseit, határozatával megszüntette a fiatalok homoszexuális kapcsolatainak kiemelt büntetőjogi védelmét. Tette ezt annak ellenére, hogy e kérdésben a tudomány álláspontja sem egyértelmű.

    Ugyancsak aggodalomra adnak okot a fiatalság fejlődésével kapcsolatban a tömegmédiumokban zajló legújabb események. A "te is más vagy, te sem vagy más" cinizmusán nyugvó műsorok pontosan azt az értéket sértik, mely a magyar alkotmányos rendszer központi eleme: az emberi személyiség méltóságát.

    Az IKSZ úgy ítéli meg, hogy már magának az ifjúság védelmének kötelezettsége arra kell, hogy bírja a megfelelő állami szerveket, tegyenek lépéseket a fiatalok megfelelő testi, szellemi és erkölcsi fejlődésének védelme érdekében. E körben aktívan törekedjenek a külső káros befolyásolás bekövetkeztének hatékony megelőzésére.

    az IKSZ Elnöksége
    Rétvári Bence
    elnök

Országos Sajtószolgálat

vissza Vissza a kezdőlapra