Járai Zsigmond levele Mécs Imrének

    Mécs Imre úrnak, a rendszerváltás utáni első, szabadon választott magyar Országgyűlés megalakulását követően kormányzati politikai szerepet betöltő személyeknek az előző politikai rendszer állambiztonsági tevékenységében való részvételének tényeit és körülményeit vizsgáló bizottság elnökének

    Tisztelt Mécs úr!

    Ez év július 24-én kelt levelére válaszolva közlöm Önnel, hogy nem járulok hozzá ahhoz, hogy az Ön által vezetett bizottság rólam bármilyen információt gyűjtsön és/vagy azokat közzétegye.

    Felháborítónak tartom, hogy alkotmány- és törvényellenes módon, személyes adatokkal - s így az én adataimmal - történő visszaélésre a parlament bizottságot hozott létre.

    Amennyiben bármilyen bíróság az Önök működését alkotmányosnak tartja, úgy természetesen hozzájárulásomra nem lenne szükség.

    Ami a vizsgálat érdemi részét illeti, úgy gondolom, hogy egy politikusokból álló bizottság szakmailag és politikailag egyaránt alkalmatlan a bizottság címében jelzett információk feltárására és megítélésére, azt képzett bíróknak kellene végezniük.

    Ezúton hozom szíves tudomására, hogy kormányzati funkcióba történt kinevezésem után az érvényes törvények szerint az átvilágító bírókból álló bizottság engem is átvilágított és nem tartott érintettnek (erről a dokumentumot mellékelem), valamint átestem az úgynevezett "C-típusú" átvilágításon, ahol - legjobb tudomásom szerint - nemzetbiztonsági kockázatot tevékenységemmel kapcsolatban nem találtak.

    Jelen levelem teljes terjedelemben történő nyilvánosságra hozatalához viszont hozzájárulok.

    Üdvözlettel

    Járai Zsigmond

Országos Sajtószolgálat

Vissza a kezdőlapra