Könyvajánló
Hagyaték

Koréh Ferenc (1909-1997) a székelyföldi Sepsimagyaroson született, kijárta a Székely Mikó Kollégiumot, lapszerkesztô volt Sepsiszentgyörgyön, majd a budapesti Andrássy út 60. és a Markó utcai börtön után Ausztriába menekült.

Igazi munkája azonban a múlt század derekán New Yorkban kezdôdött, ahol az éppen akkor induló Szabad Európa Rádió magyar adásának munkatársa lett.

Késôbb saját adást is indított, New York-i Magyar Amerika Hangja címmel, így ápolva sok tízezer idegenbe szakadt magyarban az összetartozás érzését és élô kapcsolatukat az anyanyelvvel, amelynek mestere volt. Emellett együtt dolgozott az emigráns magyar szervezetekkel, aktív szerepet vállalva a Cserkészszövetség, az Amerikai Erdélyi Szövetség, a Magyar Emberi Jogok Alapítvány és a helyi magyar egyházak munkájában. Írásait, tárcáit, rádiójegyzeteit, visszaemlékezéseit tartalmazza e könyv, amely M. Szabó Imre értô szerkesztésében múlt évben jelent meg, igen nagy sikernek örvendve az amerikai magyarok körében. De hivatását akkor töltené be a legteljesebb mértékben, ha az írásokon keresztül az erdélyi olvasóközönség is megismerné Koréh Ferenc kivételes életútját, rajongását a magyar nyelvért és kultúráért, és olthatatlan szeretetét, örök aggódását népe iránt.

Hamarosan kapható lesz Erdélyben is, ígéri a szerkesztôségünknek küldött kötethez mellékelt, az amerikai Englewoodban kelt levelében a kiadó Koréh Ferencné Radnótfáy Katica, a szerzô özvegye, aki megható szerénységgel és szeretettel ekképpen ajánlja az "otthoniak" figyelmébe a Kádár Tibor illusztrálta szép kötetet: "Szeretném, ha férjem így, történeteinek minél több erdélyi olvasója révén is hazatalálna."

Vissza a kezdőlapra