FIDESZ-MDF-MKDSZ polgármester-jelöltek nyilatkozata

    Mi alulírottak, a polgári összefogás jegyében a FIDESZ-MDF-MKDSZ jelölőszervezet által támogatott, - e nyilatkozatot aláíró - budapesti kerületi polgármester-jelöltek az alábbiakat hozzuk a nyilvánosság tudomására.

    Kézhez vettük a Magyar ATV (Első Magyar Magántelevíziós Társaság) levelét, melyben arról tájékoztatnak bennünket, hogy "Párbeszéd 2002"címmel választási vitaműsort kívánnak indítani.

    A műsor a tervek szerint a 22 megyei jogú város, a 23 budapesti kerület, és Budapest főváros polgármester-jelöltjeinek (főpolgármester-jelöltjeinek) biztosítana lehetőséget a választási programjaik, terveik bemutatására.

    Az ATV részéről megküldött levél az alábbiakat szó szerint tartalmazza:

    "Ajánlatunkat elküldtük minden jelöltlistát állító pártnak és szervezetnek".

    "A Magyar ATV minden érdekelt jelölt részére egyenlő feltételeket kíván nyújtani a műsorban, így a részvétel szempontjából is."

    "A "Párbeszéd 2002" önkormányzati választási műsorban 1 jelölt részvételének anyagi vonzata: 250.000 Ft plusz 25 százalék Áfa, azaz 312.500 forint/fő".

    Álláspontunk szerint a 2002-es önkormányzati választásokon az egyes választókerületekben induló "meghívott polgármester-jelöltek részére nem jelent egyenlő feltételeket az, hogy azonos összeg megfizetése fejében az ATV-ben elmondhatják mondanivalójukat.

    (További aggályokat vet fel és nem derül ki világosan a levélből, hogy a független jelöltek is kapnak-e ilyen lehetőséget, helyesebben a levélből az derül ki, hogy nem kapnak.)

    A műsorban biztosított bemutatkozási lehetőség pusztán látszat, illetve formális esélyegyenlőségre épül, mert igaz ugyan hogy minden résztvevő azonos összeget fizet, de az a jelölteknek nem, legfeljebb az ATV számára jelent egyenlő illetve azonos feltételeket, mert minden anyagi feltételt vállalótól azonos összeget kap a TV társaság.

    Súlyosan sérül ugyanakkor a választási esélyegyenlőség, ha a jelölt pénzügyi lehetőségeitől teszik függővé, hogy tud-e élni a bemutatkozás lehetőségével vagy sem.

    Ez a megoldás elveiben a cenzusos választási rendszerre hasonlít, álláspontunk szerint tartalmában nem egyeztethető össze a hatályos választójoggal, mely alapelvként mondja ki az esélyegyenlőség biztosítását a jelöltek és a jelölőszervezetek között.

    A jelöltekkel szemben igazságtalannak, az egyenlő feltételek biztosítása súlyos sérelmének tartjuk, hogy az esélyegyenlőség, "az azonos feltételek" csak pénzért vásárolhatóak meg.

    A mi demokrácia-felfogásunk szerint az esélyegyenlőség nem pénzért megvásárolható kategória.

    Figyelemmel a fentiekre bejelentjük, hogy a polgári összefogás e nyilatkozatot aláíró jelöltjei ilyen feltételekkel nem kívánnak az ATV "Párbeszéd 2002" című műsorában szerepelni.

    Dr. Nagy Gábor Tamás Budapest I. kerület, Bencze György Budapest II. kerület, Karsai Károly, Budapest V. kerület, Farkas György Budapest VI. kerület, Hont András Budapest VII. kerület, Székelyné Gyökössy Dóra Budapest VIII. kerület, György István Budapest X. kerület, Dr. Juhos Katalin Budapest XI. kerület, Dr. Mintnyan György Budapest XII. kerület, Bába Iván Budapest XIII. kerület, Rátonyi Gábor Budapest XIV. kerület, Dr. Csomor Ervin Budapest XVI. kerület, Koltai Ildikó Budapest XVII. kerület, Ughy Attila Budapest XVIII. kerület, Perlaki Jenő Budapest XX. kerület Németh Szilárd Budapest XXI. kerület, Szabolcs Attila Budapest XXII. kerület, Geiger Jánosné Moldvai Marianna Budapest XXIII. kerület

Országos Sajtószolgálat

vissza Vissza a kezdőlapra