Megalakult a Gondolatok Európai Hálózata
Oxford, 2002. aug. 31- szept. 1.

Orbán Viktor Thomas Jansennel, az Európa Unió egyik tisztviselőjével
az Oxfordban tartott alakuló ülésen

Az Európai Parlament EPP frakciója segítségével egy olyan agytröszt kialakítására történt kísérlet, amely politikusokat, egyetemei kutatókat, üzletembereket, újságírókat, párt-embereket hoz össze. A szervezet Európa-szerte lényeges problémákra próbál a jobb-közép politikai gondolkodásának megfelelő válaszokat vagy legalább továbbgondolásra érdemes ötleteket adni.

A Gondolatok Európai Fóruma (European Ideas Network E.I.N.) szervezői hangsúlyozzák az akció kísérleti jellegét. A mostanihoz hasonló „nyári egyetemre” évente egyszer kerülne sor, 2003-ban valószínűleg Spanyolországban. Nyolc munkacsoport alakult: A közszolgáltatások privatizációja, Európai agrárpolitika, Európai Monetáris Unió, Biztonság és Védelem, Demográfiai kérdések és bevándorlás, Globalizáció, Állásteremtés, az EU jövője. A munkacsoportok vezetése (általában öt fő: elnök, jelentéstevő, előadók) évközben valószínűleg még egyszer találkoznak. A demográfiai munkacsoport vezetőségében egyetlen közép-európaiként dr. Surján László is részt vesz. A valódi munka nem korlátozódik ezen, a jéghegy csúcsának számító alkalmakra. A politikai munkában még ritka formát választottak: létrejött egy honlap, amely a kapcsolattartást szolgálja. A rendezvény mintegy 150 résztvevője szerint a „kí-sérlet” sikerült: egyhangúan sürgették a folytatást.

A díszvendég Orbán Viktor volt. Beszédét a rendezvény csúcspontjának tartották. Magyarországgal kapcsolatban a legfontosabb az, hogy felkészültünk az uniós tagságra és Orbán Viktor nem látja akadályát a 2004. évi  felvételünknek. A magyar ellenzék vezetője felhívta az Európai Néppárt képviselőit, hogy segítsenek abban, hogy a magyar médiahelyzet a jelenlegi egyoldalúságból arányosabb lehessen: legyen a jobb-közép értékrendjét közvetíteni képes és hajlandó televízió is. A díszbeszédben Orbán Viktor elmondta, milyennek látja a jövő Európáját. Ez az Európa több figyelmet fordít a családok gondjaira, hogy valóban kialakuljon a családok Európája. Ez az Európa a munkára épül, ami igény és lehetőség és nem kényszer, hiszen az új Európa a szabadság világa. A szabadság persze nem korlátlan, a másik ember szabadságának tiszteletéből születik meg a rend, amely megkülönbözteti az anarchiát a szabadságtól. Végül a most kialakul, az a nemzetek Európája lesz, a nemzeti érdekek érvényesítése és az érték megóvása ment meg a jellegtelen és arcnélküli szuperállam rémétől.

Tudósítónk utánajárt annak, hogy milyen kérdésekre kellett a rendezvény két magyar résztvevőjének felelnie a kötetlen „folyosói” beszélgetésekben.

Leggyakrabban a  Medgyessy ügy kerül elő. A történet Orbán Viktor szerint nem lehet akadálya az EU-ba való felvételünknek. A magyar média helyzetre is rákérdeztek. Látják, a kormány anyagilag és informálisan ellenőrizni akarja a közszolgálati adókat. Érdeklődést keltett a polgári körök javaslata, hogy az eltérő értékrendek megjelenítésére osszák meg a közszolgálati televíziót. Aggodalommal szóltak a  költségvetési deficit növekvéséről is. Ezzel kapcsolatban nem lehet végleges álláspontot kialakítani a 2003. évi költségvetés megismerése nélkül. Akkor derülhet ki, hogy a kormány őszi, politikai szemponto-kat nem nélkülöző osztogatása okoz-e maradandó károkat, vagy sem.

Vissza a kezdőlapra