Pro Partium Díj Orbán Viktornak

(Nagyvárad) * A Királyhágómelléki Református Egyházkerület Elnöksége közli: „Egyházkerületi közgyűlésünk évenként azokat tiszteli meg a Pro Partium Díjjal, akik tevékenységükkel a partiumi magyarság felemelkedéséhez hozzájárulva az egész nemzet ügyét szolgálják. Örömmel tudatjuk, hogy 2002. augusztus 24-én Orbán Viktornak, »a nemzet miniszterelnökének« adhatjuk át ezt a kitüntetést, akinek a »nemzet határokon átívelô újraegyesítésére« irányuló politikája a mi régiónkban és Egyházunkban is érezteti áldásos hatását. A díjátadó ünnepélyre augusztus 24-én reggel fél tíz órakor kerül sor a Nagyvárad-rogériuszi református templomban. Ezt követôen a Partiumi Nagytalálkozó vendége és elôadója lesz Orbán Viktor, amelynek keretében régiónk egyházi, polgári és politikai életének képviselôivel, az új templomát felépített rogériuszi gyülekezettel és a széles közönséggel találkozik. Jeles vendégünket elkíséri útjára felesége, Lévai Anikó, aki ugyanazon nap délelôttjén az Egyházkerületi Nôszövetség évi nagygyűlésén vesz részt a Nagyvárad-újvárosi református templomban. Isten áldása legyen együttléteinken!"

Romániai Magyar Szó
Bukarest
Vissza a kezdőlapra