Újabb megszegett ígéret: a személyi jövedelemadó tervezett változása rontja az életszínvonalat

Havi átlagkereset
(1000 Ft)

Értékváltozás (%)

Ha a bérek csak 3 %-ot emelkednek, és az infláció 5 százalékos lesz, a beterjesztett adótábla mindenkitől elvesz, a legtöbbet a minimálbéresektől és az átlagbér kétszerese körül keresőktől. Ezért akar a kormány mihamarabb túlesni a törvényjavaslat tárgyalásán.
50 -4,2

Az alábbi gondolatok a szocialista kormány személyi jövedelemadó változtatási szándékairól szólnak. Az adatok egy internetes gazdasági újságban megjelent elemzésből származnak. Az írás szerzője nem fedte fel magát. Cikke megtalálható volt a portfolio.hu  oldalain, s csak annyit tudunk róla, hogy közgazdász. (A portfolio archívumát csak regisztráltak olvashatják.)

A törvénytervezet ismeretében az egyes adatokat természetesen lehet - és ha kell fogjuk is - pontosítani. Ám a következtetések aligha változnak.

Amikor a Fidesz kifogásolta, hogy a kormány a versenyszférában csak 3 százalékos emelést tart elfogadhatónak, a kormánypárti válasz - akár Kovács Lászlótól, akár például Hegyi Gyulától - az volt, hogy az ezt csak az adócsökkentéssel együtt lehet értékelni. Kovács László pontosan megnevezte, hogy 3 százalék reálbér növekedés lesz. Ezzel hitegették a szakszervezeteket is.

A lap bal oldalán lévő számsor első oszlopában a 2002. évi havi bruttó kereset szerepel, a mellette lévő oszlop pedig a kereset változását mutatja, ha valóban 3 százalék bruttó béremelés lesz és 5 százalékos marad az infláció. Az ötvenezer forintos értéknél azzal számoltunk, hogy a minimálbérek nem emelkednek. Ha ez valóban így lesz, a legkevesebbet keresőktől visszaveszik, amit a száznapos program során kaptak.

A már hivatkozott portfolio.hu cikk nem számol  reálbéreket, grafikonja a nettó változásokat tükrözi. Ebben az átlagbér alatt, illetve kissé felett keresők nyertesnek látszanak, a középrétegek alsó részén lévők nagyobb, a gazdagabbak kisebb veszteségre számíthatnak. A most ismert adatok alapján mindenki vesztes lesz. Az ország távolodik az európai átlagtól, ahelyett,  hogy közelednék hozzá. Azzal tisztában vagyunk, hogy nem lehet néhány év alatt behozni félévszázados lemaradást. De ha az emberek nem látják, hogy folyamatosan - ha mégoly lassan is - közeledünk az európai átlaghoz, akkor sokan az Unió fejlettebb országaiban keresik majd egyéni, családi boldogulásukat. Ez csak a legkiválóbbaknak fog sikerülni. Akik tudásukkal és energiájukkal a gyors fejlődés motorjai lehetnének. Ez az adótábla, - ha valóban csak 3 % lesz a béremelés és mintegy 5 % az infláció, - nem felel meg az Európai Unióban való belépés kihívásainak.  

Mi lehet a megoldás?

 

Az ellenzék ezt az adótáblát jelen formájában nem szavazza meg. A lakosság -  megismerve  a terveket,  - próbáljon hatni a kormánypárti képviselőkre.

Kérdés, hogy a nagy adócsökkentés ígérő SZDSZ miként reagál. Ha támogatja a tervezetet romlanak esélyei az önkormányzati választásokon.

A polgári körök és más civil szervezetek, egyházközségek  - lehetőleg  kormánypárti képviselő jelenlétében - rendezzenek országszerte nyilvános vitákat  az adótábla tervezetéről.

 

Markáns követelések:

 

A minimálbért emelni kell, a munkaadók által fizetett tb járulék további csökkentése mellett.

Az ígért  3 százalékos reálbér emelkedést követelni kell, amihez  kb. 9 százalékos bruttó béremelés szükséges, ha az adótábla nem változik.    

 

100 -0,3
150 -0,9
200 -1,2
250 -3,7
300 -3,3
350 -3,1
400 -2,9
450 -2,7
500 -2,6

550 -2,5

600 -2,4

650 -2,3

700 -2,3