Zűr-zavar a parlamentben
1. Június 9-én kétszer is megakadt a parlamenti gépezet. Az ítélőtáblák felállítása során az elnöklő Mandur László közölte, hogy a törvény végszavazásához kétharmados többség szükséges. Az ellenzék számos részletkérdésben nem értett egyet a kormánypártokkal, de nem alapvetően ellenezte a javaslatot, ezért „tartózkodtunk”. Így viszont a törvény nem kapta meg a kétharmados támogatást, és az elnök kihirdette, hogy az országgyűlés a javaslatot elvetette. Ekkor szocialista és polgári oldalról is szót kértek. Értetlenségüknek adtak kifejezést: ez a törvény ugyanis nem tartozik a kétharmados körbe. Az elnök nem volt ura a helyzetnek, mindössze annyi telt tőle, hogy megígérte még visszatérünk az ügyre. Órákkal később kiderült, hogy nem az egész törvényről, hanem csak annak egy nyúlfarknyi részéről kellett volna kétharmaddal szavazni. A rossz előkészítés és a gyakorlatlan ülésvezető nevetséges helyzetet eredményezett.

2. A másik zavaros helyzet politikai természetű. Az MDF névszerinti szavazást kért arról, hogy a Medgyessy-ügyet vizsgáló bizottság valóban köteles-e munkáját augusztus 15-ével befejezni. A többség ragaszkodott ehhez a képtelen ötlethez: gyakorlatilag kizárja az érdemi munkát. Augusztus 15-e után a bizottság megszűnik, ez megfosztja a parlamentet, hogy a bizottság jelentését érdemben megtárgyalja.

Megoldás lehet az, amit Balsai István (MDF) mondott: augusztusban rendkívüli ülés lesz.

Az alkotmányügyi bizottság ülésén Demeter Ervin mást javasolt: mivel a kormánypárti módosítással megszavazott augusztus 15-i határidő valóban kizárja az érdemi munkát, a javaslat végrehajthatatlanná vált. A kitűzött feladat és a rendelkezésre álló idő nincsenek egymással arányban. Ez úgynevezett koherencia-zavar. Demeter javaslata szerint a határidő december. A bizottság kormánypárti többsége nem fogadta el, hogy itt koherencia zavar volna, s ekkor - sokak meglepetésére - Eörsi István tett javaslatot: augusztus 15 helyett szeptembere 15-i határidőt adva. Az ellenzékiek és a szabaddemokraták elfogadták ezt, így mint alkotmányügyi bizottsági javaslat került a ház elé. Az ülésteremben azonban Eörsi, mintha nem ő lett volna a szeptember 15-i dátum értelmi szerzője közölte, hogyha a Demeter féle javaslat nem házszabályszerű - mivel nem koherencia zavarról van szó -, akkor a bizottság javaslata sem lehet az, hiszen mindössze a dátumokban van eltérés. A vitában nem adott magyarázatot arra, hogy alig fél óra alatt mitől változott meg a véleménye. A vitának azonban volt egy másik érdekessége is. Felszólalt Kuncze Gábor, és élesen támadta a polgári oldalt. Szavait a szocialisták dörgő tapssal jutalmazták, a szabaddemokrata frakcióban azonban alig csattant össze egy-két tenyér. Úgy látszik, hogy ez a frakció nehezen tudja az SZDSZ rendszerváltó párt jellegét egy szigorúan titkos tiszt támogatásával összeegyeztetni. Pedig, mint Eörsi vallomásából tudjuk, jó ideje volt alkalmuk szembesülni a kérdéssel.

***
Legújabb: Medgyessy kijelentette, nem bánja, ha a bizottság működési idejét meghosszabbítják.
Vissza a kezdőlapra