Egy éve történt

II. János Pál imája

a Szeplőtelen fogantatás kegyszobra előtt

1. Szeplőtelen anya, ezen az ünnepi napon, Szeplőtelen Fogantatásod ragyogásától megvilágítva, íme most ismét itt vagyunk lábaidnál, ezen a történelmi téren, a keresztény Róma szívében. Miként minden évben, eljöttünk most is megismételni a december 8-ai hagyományos virágköszöntést, hogy ezzel a gesztussal fejezzük ki a város gyermeki szeretetét, mely anyai jelenléted megannyi jelét számlálja. Alázatos zarándokként jöttünk ide és minden hívő nevében bizalommal szólítunk meg: "Monstra Te esse matrem Mutasd meg, hogy anya vagy, ajánld föl imádságunkat, Krisztus fogadja azt jóságosan, aki a Fiaddá lett."

2. Mutasd meg nekünk, hogy anya vagy, akik e híres kegyszobor előtt örvendező szívvel adunk hálát Istennek a Szeplőtelen Fogantatás ajándékáért! Te vagy a teljesen szép, akit a Magasságbeli hatalmába öltöztetett. Te vagy a teljesen szent, akit az Isten felkészített magának, mint dicsőséges érintetlen lakását. Üdvözlégy, Isten titkos Temploma, üdvözlégy kegyelemmel teljes, légy a mi közbenjárónk!

3. Mutasd meg, hogy anya vagy, kérünk Téged, ajánld az imádságunkat annak, aki Téged kegyelembe öltöztetett, amikor kivont a bűn árnya alól, sötét felhők sűrűsödnek most a világ fölött. Az emberiség, mely reménnyel üdvözölte a harmadik évezred hajnalát, most magán érzi új, felforgató fenyegetések nyomasztó terhét. A világ békéje veszélyben van. Éppen emiatt jöttünk Hozzád, Szeplőtelen Szűz, megkérlelni: mint megértő és erős anya érjed el, hogy a lelkek, megszabadulva a gyűlölet érzésétől, megnyíljanak a kölcsönös megbocsátás felé.

4. Mutasd meg, hogy anya vagy, virrassz a nagy egyházi család fölött, hogy minden hívő, Fiad igaz tanítványaként járjon jelenléte fényében! Továbbra is virrassz, főként Róma egyháza fölött, amely december 8-án, pontosan ezen a helyen kezdte meg bizalommal a városi missziót, tekintettel a Nagy Jubileumra. Példás és mély gyümölcsű misszió lett, mely hozzájárult a reménység evangéliuma terjesztéséhez a város minden részén, megmozgatva papokat, szerzeteseket és világiakat. Dinamikus és bátor út volt ez, mely a jubileumi idő kegyelmével egyének és családok, plébániák és közösségek számára tudatossá tette missziós küldetésüket, amelyet mindenkinek felelősen kell magára öltenie, értékelve a saját karizmák gazdagságát és változatosságát.

5. Mutasd meg, hogy anya vagy, új-evangelizálás csillaga, serkents és kísérj el bennünket egy fáradhatatlan misszionárius lelkipásztorkodás útjain egyetlen és döntő programmal: vagyis hirdetni Krisztust, az ember megváltóját! A misszió váljon minden hívő hétköznapi tanúságtételévé, konkrét életkörülményei között, ami által újuljon meg Róma keresztény arculata, hogy mindenki számára világos legyen: a hűség Krisztushoz megváltoztatja a személyes létezést és a béke jövőjét formálja, egy jobb eljövendőt készít mindenki számára.

6. Mutasd meg, hogy Anya vagy, légy számunkra a bátorság és a hűség sziklája, ó, Názáret alázatos leánykája, a világ dicsőséges Királynéja! Ajánld meg imádságunkat az Isten Igéjének, aki a Fiad lett és a mi testvérünk! Hathatós közbenjárásod révén bárcsak tudna Isten egésze népe és különösképpen Róma szeretett egyháza a "mélyre evezni", az életszentség felé, mely minden termékeny apostolkodás döntő feltétele. Irgalom és Béke Anyja, Isten irgalmas Anyja, könyörögj érettünk!

vissza Vissza a kezdőlapra