NE NÉZZÜK TÉTLENÜL

A bűnözők pártján

A néppártok az ország egészében gondolkodnak. Más pártok egy szűk csoport érdekeit szolgálják. Jellemzi a pártokat, hogy mely csoportokról van szó. A mai kormánykoalíció első jellemzője az a bejelentés volt, hogy az értékpapírokból származó jövedelem adómentes lesz. A második kedvezményezett csoportra most derült fény: a Medgyessy kormány a bűnözők érdekében cselekszik. A tervezett lényege tíz pontban:

  1. Eltörlik a bíróknak azt a kötelezettségét, hogy a büntetés kiszabásánál a büntetési tétel középső értékéből induljanak ki. Ez azt jelenti, hogy 2003-tól a kiszabható büntetés minimumából fognak kiindulni.
  2. Eddig indokolt esetben a bíró kizárhatta a vádlottat a feltételes szabadlábra bocsátás kedvezményéből. Ha tehát valaki valóban súlyos bűnt követett el, akkor le kellett ülnie a kiszabott büntetést. 2003-tól ez a lehetőség megszűnik.
  3. Eddig a törvény korlátot szabott a büntetések enyhítésének. Most megengedik akár a többszörös visszaesők, üzletszerű elkövetők, vagy a bűnszövetségek tagjainak felfüggesztett szabadságvesztésre ítélését, ahogyan a feltételes szabadságra bocsátást is.
  4. Könnyebb lesz büntetés kiszabása helyett próbára bocsátani a bűnözőket a 3 évnéll rövidebb szabadságvesztésre ítéltek esetén. Ez főleg a gazdasági bűncselekmények elkövetőit jelenti. (Ezt eddig csak különös méltánylást érdemlő esetben lehetett.)
  5. Beszámítható lesz a házi őrizet időszaka a szabadságvesztés idejébe. Öt nap házi őrizet kivált egy napi börtönt. (Öt nap a Tasnádi-villában egyenlő lesz egy nap börtönbüntetéssel.)
  6. A kormány enyhíti a kábítószerrel való visszaélés miatt kiszabott szabadságvesztés végrehajtásának körülményeit.
  7. Enyhítik a jelentős mennyiségű kábítószer megszerzése és tartása miatt kiszabható büntetés mértékét.
  8. Csökken a jelentős mennyiségű kábítószer-kereskedelem miatt kiszabható büntetés mértéke.
  9. Medgyessyék enyhítik a gyerekgyilkosság miatt kiszabható büntetés mértékét. Az Orbán-kormány életfogytig tartó, letöltendő büntetésre szigorította a mértéket, most majd legfeljebb 15 évet kaphat egy gyerekgyilkos.
  10. Az enyhítéseknek a jogerősen még el nem bírált ügyekben visszaható hatályuk van, így a javaslat egyfajta amnesztiaként is felfogható.

Az MSZP választási programjában nem szerepeltek ezek a célok, tehát szavazóik nem tudták, hogy enyhíteni fognak a büntetési tételeken. A kábítószer kérdés nemzetközi vonatkozása az a hír, hogy november 5-én az Egyesült Államok több államában népszavazás volt a marihuána fogyasztását szabályozó törvények enyhítéséről. A tervezetet Nevada, Arizona és Ohio szövetségi állam lakossága leszavazta. A gondolat támogatói - köztük Soros György, John Sperling és Peter Lewis dúsgazdag vállalkozók - a közelmúltban több kezdeményezést indítottak el, a fogyasztók büntethetőségét próbálták szűkíteni. Lehet, hogy nálunk is népszavazást kellene tartani? Mi érdeke fűződött a fenti vállalkozóknak az enyhítéshez? A hír egyébként itthon nem kapott megfelelő nyilvánosságot. Egy hivatkozást azért találtunk: http://www.eszak.hu/em-4/Politik_2.html

Javaslat: Aki nem ért egyet a büntető törvénykönyv fenti enyhítésének tervével, keressen meg egy kormánypárti képviselőt, (írásban, szóban, fogadóórán vagy nyilvános fórumon) és követelje, hogy szavazzon ellene ezeknek a javaslatoknak.

 

Azok számra, akik maguk el akarnak mélyedni a törvényjavaslatban, két hivatkozást ajánlunk. A T/1218. számú  A büntető jogszabályok és a hozzájuk kapcsolódó egyes törvények módosításáról című  törvényjavaslat, amelynek előadója Dr. Bárándy Péter igazságügy-miniszter, megtalálható a parlamenti szerveren: http://www.mkogy.hu/irom37/1218/1218.htm Ez a szöveg azonban csak azon jogász-zsenik számára mond sokat, aki fejből tudják a hatályos Btk szövegét. Mivel feltételezhető, hogy nem csak ők olvassák ezt az oldalt, íme egy Btk letölthetőség: http://www.prado.hu/doc/1978_4.doc

Surján László dr.


2002. november 8. Kiegészítés

Ha egy bonyolult törvényjavaslatot különösen törvénymódosítást, meg akarunk ismertetni a nagyközönséggel, okvetlenül leegyszerűsítjük a mondanivalót, ellenkező esetben senki nem figyel oda.  Így van ez a Btk. tervezett módosításával.  Az egyszerűsítések torzíthatják a mondanivalót, különösen ha mindenrészletre kiterjedően elemezzük a kérdését.  A napokban útjára bocsátott felhívásunk elindult a maga útján, sőt két alkalommal már vissza is jutott hozzánk. Ebből az egyik elismerő, de a másik felhívja a figyelmet néhány pontatlanságra. Mivel nem hisszük, hogy a tények torzítása növeli munkánk hatékonyságát, és minden jobbító szándék kedvünkre való, közreadjuk a kapott kritikát is. Ugyanakkor nem  mindenben adunk igazat a kritikusnak, ezért vitába is szálunk vele.

1. Eltörlik a bíróknak azt a kötelezettségét, hogy a büntetés kiszabásánál a büntetési tétel középső értékéből induljanak ki. Ez azt jelenti, hogy 2003-tól a kiszabható büntetés minimumából kell kiindulniuk.

Ez nem azt jelenti, hogy a büntetés minimumából kell kiindulni, hanem azt, hogy bárhonnan kiindulhatnak, azaz akár a maximumból is. A gyakorlatban azt jelenti a módosítás, hogy a bíróságnak nem kell aprólékosan megindokolnia, miért tér el a középmértéktől bármilyen irányba, visszakapják szabad mérlegelési lehetőségüket.

Mivel a korábbi gyakorlat az volt, hogy az alsó értéket szabták ki, ha nem volt valami súlyosbító körülmény, az várható, hogy az ítéletek visszatérnek  ehhez a megoldáshoz.                                         

  4, Könnyebb lesz büntetés kiszabása helyett próbára bocsátani a bűnözőket a 3 évnél rövidebb szabadságvesztésre ítéltek esetén. Ez főleg a gazdasági bűncselekmények elkövetőit jelenti.

Apró pontosítás: miután a próbára bocsátás intézményének az a lényege, hogy elhalasztják a konkrét ítélet kiszabását, nem a 3 évnél rövidebb szabadságvesztésre ítélteket lehet próbára bocsátani, hanem azokat, akik maximum három évet kaphatnának (nem egészen ugyanaz, mert három évet egy rabló, vagy egy erőszakos közösülő is kaphat). Az igaz, hogy más pl. közlekedési bűncselekmények mellett a gazdasági bűncselekmények egy része is ide tartozik.

Valóban a három évnél nem hosszabb a pontos kifejezés, de a lényeg: ez is enyhíti a törvény szigorát.

  5, Beszámítható lesz a házi őrizet időszaka a szabadságvesztés idejébe. Öt nap házi őrizet kivált egy napi börtönt. (Öt nap a Tasnádi-villában egyenlő lesz egy nap börtönbüntetéssel.)

Gondoljatok bele annak a helyzetébe, akit mondjuk egy évig házi őrizetben tartanak (és nem egy villában, hanem egy 51 négyzetméteres panellakásban). Õ ezalatt az egy év alatt hátrányokat szenved el, hiszen csak kivételesen mehet el otthonról, nem tud dolgozni (kérdés, hogy az előzetes letartóztatottal szemben miből él meg ezalatt) stb. Letelik az év, majd felmentik, és nem kap semmiféle kártérítést, legfeljebb egy bocsánatkérést. De ha elítélik, akkor is aránytalan, hogy nem számít semmit ez az egy év "szobafogság". Persze, a Tasnádi-féléknek nem jelent akkora problémát ez, de talán nem õ a tipikus...

Az előzetes letartóztatás, ha felmentő az ítélet, kárpótlásra jogosít. Ha a házi őrizetnél nem így van, akkor ezen lehetne és kellene változtatni. A házi őrizet – különösen úgy, ahogy azzal Tasnádi él, illetve vissza él, - nagy előny az előzetesen letartóztatottakhoz képest. Attól lehet tartani, hogy a hatalom kedvenc bűnözői részesülnek majd e privilégiumban, s ezzel le is tudják majd a büntetés egy részét.

6, A kormány enyhíti a kábítószerrel való visszaélés miatt kiszabott szabadságvesztés végrehajtásának körülményeit.

A valóban súlyos (pl. üzletszerűen, bűnszövetségben vagy jelentős mennyiségre elkövetett) esetekben továbbra is fegyházfokozat lesz az irányadó. Valóban, akit csak alapesetért zárnak be, azt nem úgy fogják kezelni, mint pl. egy rablógyilkost.

Eddig is megvolt, ezután is megmarad a lehetőség, hogy a bíró mérlegelje az eset összes körülményét. Ugyanakkor az volt a tapasztalat, hogy a konkrét esetek egy jó részében azok sem voltak büntethetők, akikről nyilvánvaló volt, hogy üzletszerűen foglalkoznak kábítószer kereskedelemmel.

  8, Csökken a jelentős mennyiségű kábítószer-kereskedelem miatt kiszabható büntetés mértéke.

A kérdés sokrétű. Az első sarokpont: a "jelentős" mennyiség alsó határa kábítószertől függően 0,02-tõl 40 grammig terjed. Tehát nem több kilós adagokról van szó. Második: a különböző alkalmakkor eladott, megvett, elfogyasztott stb. kábítószereket minden esetben össze kell adni. Ami azt jelenti, hogy ha valaki rendszeresen kábítószerezik, mindig csak egy adagot felhasználva, az is idővel túllépi a jelentős mennyiség határát. Az õ esetében (ha nem lett függő) ezért a jelentős mennyiség megszerzéséért korábban 5-15 évet kellett kiszabni, most már csak 5-10-et. Ez tulajdonképpen nem jelent egyébként enyhítést, mert a bíróságok korábban is törekedtek ilyen esetben az alsó határhoz közelítő szabadságvesztés kiszabására.

De az eltúlzott szigor a forgalmazói oldalon is igaz. Én már voltam olyan tárgyaláson, ahol egy huszonéves lányt azzal vádoltak, hogy fél éven keresztül kb. 200 adag (100 g) speed-et közvetített, ami azt jelenti, hogy minden adagból volt neki kemény 100 Ft haszna, összesen kb. 20.000 Ft. Erre a lányra a korábbi szabályok szerint legalább 10 évet ki kellett volna szabni (különös méltánylást érdemlő esetben hét és felet). Ha embert öl, valószínűleg akkor is kevesebbel ússza meg. Most már 10-15 vagy életfogyt helyett 5-15 évet lehet csak kiszabni, ami szerintem jobban tükrözi a társadalomra veszélyességet.

A jelentős mennyiséghez: összeadni csak azt lehet, amiről a hatóság tud, és amit bizonyítani is tud. Nem az a jellemző, hogy erre sor kerülhet. Az nem vitatható, hogy a jelentős mennyiségér kiszabható büntetés csökken, mert az 5-15 az több, mint az 5-10 év, különösen, ha a középértékhez igazodás követelményének megszűnésére gondolunk. Társadalmi veszélyesség: nehéz összevetni az almát a körtével. A kábítószer élvező valójában áldozat, akit függősége társadalmilag roppan veszélyes cselekedetekre késztet. Ha együttműködik, gyógyítani kell, nem büntetni.  Ám, ha a büntetés elkerülhető, a területen tevékenykedők el is kerülik. A büntetésnek elrettentő ereje kell legyen. A felpuhításra nem érv, hogy nem volt a szigornak hatása, mert nem telt el annyi idő, hogy ezt hitelesen ki lehetne mondani.

  9, Medgyessyék enyhítik a gyerekgyilkosság miatt kiszabható büntetés mértékét. Az Orbán-kormány életfogytig tartó, letöltendő büntetésre szigorította a mértéket, most majd legfeljebb 15 évet kaphat egy gyerekgyilkos.

Megint bonyolultabb a kérdés. Az a törvény, amelyik korábban minősített esetté nyilvánította a gyermek sérelmére elkövetett emberölést, egyben privilegizálta az újszülöttnek az anya általi megölését. Tehát az a furcsa eset állt elő, hogy ha valaki gyermeket ölt, akkor 10-15 ill. életfogyt volt a kiszabható büntetés, de ha az anya ölte meg közvetlenül a szülés után újszülöttjét, akkor csak 2-8 év. De ha az anya mondjuk egy nappal később ölte meg, vagy az õ tudtával az apa ölte meg az újszülöttet, akkor szintén a súlyosabb büntetés volt irányadó. Az új szabályozás ezt az ellentmondásos helyzetet szünteti meg, mindkét rendelkezés eltörlésével, tehát mindkét esetben 5-15 év lesz a büntetési tétel.

Ez pontosan így van. Nem lenne helyes elnézőnek lenni az újszülött-gyilkosságokkal kapcsolatban, de a jelenlegi szabályozás elismeri, hogy a szülés kapcsán az anya sajátos lelkiállapotban van. Beszámítható ugyan, de mégis egészen más lélektani hatások zajlanak le benne, mint máskor. Gyermek azonban mindenképp méltó a különleges védelemre. Ha például egy betörés kapcsán fegyverhasználatra kerül sor, s a gyilkos a gyermeket sem kíméli, akkor jogosnak tarthatjuk a súlyosabb büntetést.

  10, Az enyhítéseknek a jogerősen még el nem bírált ügyekben visszaható hatályuk van, így a javaslat egyfajta amnesztiaként is felfogható.

Szintén pontosítanék, ezúttal a javaslat kárára :) Nem csak a jogerősen még el nem bírált ügyekben van visszaható hatálya (mint általában az enyhítő rendelkezéseknek), hanem a jogerősen elbíráltakban is, mégpedig akkor, ha valakit a 2. pont alapján a bíró kizárt a feltételes szabadság kedvezményéből. Erre az esetre ugyanis felhatalmazza a büntetés végrehajtási intézetet, hogy a megfelelő általános feltételek megléte esetén (jó magaviselet stb., a büntetés megfelelő hányadának letöltése stb.) kezdeményezze a feltételes szabadlábra helyezést.

Ez igaz,  de olyan részlet, amely írásunk mondanivalójának lényegét nem érinti.

 

vissza Vissza a kezdőlapra