"Miért titkolja a kormány az ellenzéki pártok elől az európai uniós tárgyalási álláspontokat?"
 
2002. november 12-én az azonnali kérdések órájában az alábbi párbeszéd zajlott le a parlamentben. A Fidesz a legfontosabb fejezetek tárgyalási  elképzeléseit akarta megismerni.

A miniszterelnök első reagálásában megkerülte a témát: mindenfajta ellenzék és kormánypárt közötti kapcsolatot fölsorolt, de a konkrétumra nem válaszolt. Az írott anyag fölajánlása után a viszontválaszban Surján László feltételezve, hogy most már tényleg megkapják az igényelt anyagokat, arra mutatott rá, hogy a késlekedés máris károkat okozott.

Részlet a parlamenti ülés jegyzőkönyvéből:

 
DR. SURJÁN LÁSZLÓ (Fidesz): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Miniszterelnök Úr! Valamikor, a Bokros-csomagon innen és a KDNP régi frakciójának föloszlásán túl azt a kérdést tettem föl itt, ebben a teremben az akkori kormánynak: mit tesz azért, hogy az Európai Unióba való belépésre a magyar lakosság kellően fölkészült legyen.

Beszélgetésből, vitából kiderült, hogy a kormánynak elkészült egy kommunikációs stratégiája, amelyet kérésemre akkor frakciónk megkapott. Most bent vagyunk a célegyenesben. Már nem a mindenkori öt évre vagyunk az Unióba való belépéstől, hanem két hónapon belül lezáródnak a tárgyalások, mondjuk, fél éven belül meglesz a népszavazás, és másfél éven belül föltehetőleg tagjai leszünk az Uniónak. A célok közösek. A célhoz vezető úton vitatkozhatunk, és vannak is közöttünk eltérések, de a lényeg az, hogy a magyar parlament minden pártja, mint ahogy tegnap elindult ez a négypárti kampánysorozat, elkötelezte magát az Unióba való belépésre.

Emlékeztetek Áder János frakcióvezető úr napirend előtti fölszólalására, amely kritikusan szólt ugyan az Unióhoz vezető útról, de egyben együttműködési készségünket fejezte ki. Ön erre, miniszterelnök úr, nagyon gyorsan és nagyon pozitívan reagált. Itt, helyben elfogadta, örömmel igazolta vissza az együttműködési készséget, és ha jól emlékszem, másnap levélben fordult Orbán Viktorhoz, az Európai Néppárt frissen választott alelnökéhez, az együttműködést kérve, illetve szorgalmazva. Ennek jegyében kértük, hogy az agrárkérdésekre és a versenyjogra vonatkozó tárgyalási pozíciót kaphassuk meg. Elutasításban részesültünk, mondván, hogy szóban minden elhangzott a nagybizottságon.

Tisztelettel kérdezem: miért?

DR. MEDGYESSY PÉTER miniszterelnök: Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Képviselő Úr! Szeptember 19-én alakult meg a parlament európai uniós ügyekkel foglalkozó nagybizottsága, kezdeményezésünkre. Ezen a bizottsági ülésen két tájékoztató hangzott el. Részben én elmondtam, hogy az európai uniós tanács tagjaival folytatott tárgyalások milyen eredményre vezettek, részben pedig fejezetenként, egyenként a külügyminiszter úr végigment a témákon, és tájékoztatást adott a jelen lévő képviselőknek.

November 4-én, szintén a nagybizottság ülésén a külügyminiszter úr tájékoztatást adott arról, hogy mi volt az EU-csúcs brüsszeli döntése, és hogy mi milyen álláspontot képviseltünk a koppenhágai találkozón, ahol módunk volt elmondani mindazokat az aggályokat, amelyek foglalkoztatnak bennünket az európai uniós csatlakozással kapcsolatban. Ugyanakkor pedig elmondtuk azt is, mi az, amit örömmel fogadtunk és szívesen vettünk. Ehhez a sorhoz hadd tegyem hozzá, hogy december 4-én, legjobb tudomásom szerint a kormánynak az európai uniós csatlakozás ügyével megbízott főtárgyalója tájékoztatást fog adni a Fidesz-frakció részére, tudtommal és teljes támogatásommal. Tehát ez a procedúra, ez a folyamat, ami a tájékoztatást segíti.

Ezen túlmenően itt van egy sor feljegyzés, ami elkészült, írásos tájékoztató - ha megengedi, képviselő úr, ezt majd a válaszom után személyesen át fogom adni -, ami tartalmazza mindazokat az információkat, amik, azt gondolom, ilyen szempontból megfelelő jelentőséggel bírnak. Azt támasztják alá egyébként, amit szóban is elmondtunk.

A kommunikációs stratégiát e héten fogja a kormány megtárgyalni. Mihelyst megkaptuk - ez egy ilyen vastag anyag (A kezével kisaraszt mutat.), nekem a kezemben van már -, akkor ezt is rendelkezésre fogjuk bocsátani.

DR. SURJÁN LÁSZLÓ (Fidesz): Köszönöm a szót. Tisztelt Miniszterelnök Úr! Én akkor is, amire régen hivatkoztam, meg most is, történetesen KDNP-alelnöki minőségemben is állok itt, úgy látszik e tekintetben sikeres vagyok, mert akkor is kaptunk információt, most is. Most viszont az idő nagyon halad. Ha ezek az általunk kért anyagok... - ön is nagyon jól tudja, hogy az írott papír más, mint a szóbeli tájékoztató - a kezünkben lettek volna, amikor itt járt a portugál külügyminiszter és találkozott Orbán Viktorral. Ugyanazt hallhatta volna tőle is szakmai részleteiben, mint amit a kormány illetékeseitől.

A héten itt járt Portugália házelnöke. Személyes barátságunk okán egyetlen magyar képviselőként hívott meg a delegáció záróvacsorájára. Nagyon jól tudtam volna érvényesíteni azokat az információkat, amelyeket kérünk. Nem magunknak kértük, az ország ügyében kérjük. Ha most megkapjuk, ezt köszönettel veszem, és javaslom, hogy intenzív, szoros együttműködés legyen, a köztünk lévő politikai vitákat tiszteletben tartva.

Köszönöm a figyelmet.

DR. MEDGYESSY PÉTER miniszterelnök: Köszönöm szépen, elnök úr, a szót. Képviselő Úr! Meg fogják kapni az anyagokat. Szívesen, személyesen is vállalom azt, hogy bizonyos beavató beszélgetéseket folytassunk azokról a nagyon érdekes, fontos kérdésekről, ahol azért persze a mi belső pozícióink kialakítása egy tárgyalási pozíció, és ennek megfelelően kell őket kezelni is, de én erre nagyon szívesen készen állok.

Szeretnék köszönetet mondani a képviselő úrnak azért, mert eltért attól a gyakorlattól, amivel mostanában találkozom, hogy az én válaszomra vagy a miniszterek válaszára önöknek - nem önnek -, néhány képviselőnek előre elkészített írásos válasza van, teljesen függetlenül attól, hogy mit fog mondani a miniszter vagy a miniszterelnök.

Úgyhogy nagyon köszönöm, képviselő úr, hogy eltért ettől a fideszes gyakorlattól, és remélem, hogy a jövőben sem találkozom ezzel. Köszönöm szépen.

Aki látta, hallotta vagy jelen tudósításban olvassa a fenti kérdés-felelteket, akár fordulatra is gondolhat a kormány és az ellenzék közötti viszonyban. A valóság azonban sajnos más. Az az iratcsomó, melyet a miniszterelnök oly látványosan adott át a KDNP alelnökének, sajnos semmiféle kapcsolatban nincs a magyar kormánynak a versenyjogi és a mezőgazdasági fejezet lezárásával kapcsolatos tárgyalási pozícióival. A megkapott anyag elsősorban az Európai Uniónak a tárgyalásokon kifejtett álláspontját foglalja össze. Ezek fontosak, de nem járulnak hozzá ahhoz, hogy a magyar ellenzéki politikusok a kormány álláspontjának ismeretében hatékonyan segíthessék a jó eredmény elérését. A parlamenti folyóson ezt Surján László közölte is a miniszterelnökkel, aki ígéretet tett a kért anyag utólagos megküldésére. Olvasóink tájékoztatására megemlítjük, hogy a miniszterelnöknek módja se lett volna arra, hogy a kormány tárgyalási pozíciót tartalmazó iratot az ülésteremben látványosan nyújtsa át. Ezek ugyanis nyilvánvalóan államtitkot képviselnek, s csak a titkos ügykezelés szabályai szerint lehet bánni velük. Mindezek alapján félő, hogy mindössze szép szavakat sikerült váltani, de érdemi előbbre lépés a nemzet érdekében történő együttműködés területén nem történt.

Az pedig kifejezetten sértő, ahogy a miniszterelnök más képviselőket kritizálva próbált éket verni a Fidesz-frakció tagjai közé. Azért „dicsérte meg” ugyanis Surján Lászlót, hogy viszontválaszát nem előre megírt szövegből olvasta fel. Ha egy ellenzéki képviselő azonnali kérdést tesz fel egy kormánytagnak, akkor végig kell gondolja, hogy milyen választ kaphat, és e válaszokra neki hogyan kell a továbbiakban reagálnia. Mivel az azonnali kérdés időkeretben történik, csak a leggyakorlottabbak engedhetik meg maguknak, hogy írásbeli fölkészülés nélkül beszéljenek.

 
 
vissza Vissza a kezdőlapra