Parlamenti napló
2002. december 17.
A BTK módosítási törvényjavaslat vitájával kapcsolatos miniszteri összefoglaló

DR. BÁRÁNDY PÉTER igazságügy-miniszter: Röviden inkább a vitában felmerült főbb trendeket foglalnám össze, nem az egyes vitapontokat.

Ez a törvényjavaslat tárgyát tekintve tulajdonképpen azzal tűnt ki a többi, hasonló tárgyú törvényjavaslatból, hogy nem annyira racionális, hanem inkább érzelmi megközelítésű volt a kezelése az ellenzék és a kormánypárt oldaláról - de mindenekelőtt az ellenzéki oldalról.

A 90 paragrafus terjedelmű törvényjavaslat kisebb része az, amely az anyagi joggal foglalkozik, tehát a Btk.-val, a nagyobb része pedig az alaki joggal, a büntető eljárásjoggal. Ezzel együtt a kifogások és a támadások a kisebb hányadot felölelő anyagi jogi rendelkezéseket illették.

A Btk. általános részében az alapkoncepció-váltás az, hogy az 1998-as módosítással ellentétben, ez a javaslat visszaadja a büntetőbírónak a szabadságát a büntetéskiszabás tekintetében, eltörölve, hatályon kívül helyezve a középmértékre vonatkozó szabályozást, és természetesen ezzel együtt néhány olyan más szabályt is, amely ugyancsak a bíró szabadságát korlátozta, azzal, hogy a feltételes szabadságra bocsáthatóságot - ezt csupán példaként említem - vagy más kedvezményeket kizárttá tett.

Ezzel az általános részi hányaddal kapcsolatban viszonylag kevés módosító javaslat érkezett. Ezek a módosító javaslatok mind azt célozták, hogy a bírói szabadságot biztosító változásokat a kormány fogadja el és támogassa. Ezt a kormány nem teszi, tehát ezeket az általános részi módosító javaslatokat a kormány nem támogatja.

Ami a nagyobb vitát váltotta ki, az a különös résznek egy rendelkezése, amely a "visszaélés kábítószerrel" bűncselekmény új tényállását érinti. Itt valóban megint egy koncepcióváltás történik ezzel a javaslattal. A koncepcióváltás lényege az, hogy a fogyasztói magatartásokat elterelni kívánja, a fogyasztókat, akik jellemzően csupán így kerülnek a kábítószerrel kapcsolatba, nem retorzióval illeti, hanem lehetővé teszi számukra azt, hogy a kábítószertől való függésüktől szabaduljanak, vagy ezt megelőzően a függés ne is alakuljon ki. Természetes az, hogy ez a mód nem a kábítószer-fogyasztás elszabadítását célozza, hanem egy hatékonyabb eszközzel való fellépést céloz a kábítószer-fogyasztás terjedése ellen.

Azt gondolom, nagyon kevés törvényjavaslat osztotta a jelenleginek a sorsát, hogy az érzelmi töltésű ellenzéki módosító javaslatok és egyéb megnyilvánulások jellemzően nagymértékben torzították a valóságot. A legszebb példái ennek azok a levelek, amelyeket néhány képviselő megküldött egyházaknak, megküldött iskoláknak. Amikor ezeket a leveleket olvastam, akkor egy történet jutott eszembe egy bizonyos királynőről, annak a megöléséről és a vesszőkről. Elő lehetett volna ezt adni oly módon, hogy - a vesszőket természetesen nem hangsúlyozom - "kábítószert adnotok nem kell félnetek jó lesz", és akkor lehet a vesszőkkel variálni, és talán lehet valótlant állítani, nem túl feltűnően. (Dr. Avarkeszi Dezső: Így van!)

A képviselők, akik ezeket a leveleket küldték, nem egy ilyen finom torzító módot használtak, hanem egyszerűen fél mondatokat küldtek meg (Dr. Avarkeszi Dezső: Így volt!), a mondat másik felét lenyelték. Csak exemplifikatíve, azok a képviselők, akik jeleskedtek ebben a tevékenységben: Sági képviselő úr, Harrach képviselő úr, majd később Latorcai képviselő úr. (Taps a Fidesz padsoraiból. - Közbeszólás az MSZP soraiból: Hazudni nem szabad! - Zaj. - Az elnök csenget.) Azt gondolom, hogy a képviselő akkor, amikor… (Közbeszólások a Fidesz soraiból.) Mi van a gyerekszobával, uraim (Derültség, taps a kormánypártok soraiban.), a polgári neveltetéssel, ilyesmivel? Baj van vele? (Dr. Répássy Róbert: A gyerekszobában nem volt kábítószer! - Közbeszólások az ellenzék soraiból. - Nagy zaj. - Az elnök csenget.) Azt gondolom…

ELNÖK: Miniszter úr, egy pillanat! Tisztelt Ház! Tisztelt Képviselő Hölgyek és Urak! Bárándy Péter igazságügy-miniszternél a szó, kérem, hallgassák figyelemmel!

DR. BÁRÁNDY PÉTER igazságügy-miniszter: Azt gondolom, hogy akkor, amikor egy képviselő mandátumot kap (Zaj. - Az elnök csenget.), nem kap mandátumot arra, hogy a valóságot torzítsa, nem kap mandátumot arra, hogy egy törvényszöveg felét idézze, hogy idézze azt, hogy nem büntethető, és azután felsoroljon néhány elkövetői magatartást, és kihagyja a végén azt, hogy "feltéve, ha". Azt gondolom, hogy ez nem engedhető meg, akármennyire tetszenek zajongani. (Taps a kormánypárti padsorokból.) Nem engedhető meg az, hogy azt a lakosságot, azokat a - uraim - polgárokat, akiket képviselnek, félrevezessék, és utána a félrevezetett embereknek a reakcióira koncepciót építsenek. (Közbeszólások az ellenzék soraiból. - Zaj. - Az elnök csenget.)

Természetes, hogy ezek a levelek tartalmilag nem igazak, a tényállítások benne a valóságot nem tükrözik. Erre persze van szép magyar szó, csak én azt ebben a Házban nem használom. (Derültség, taps az MSZP soraiban.)

A javaslat nem legalizálja a kábítószer-fogyasztást - itt van az első valótlanságállítás -, hiszen minden, a kábítószerrel kapcsolatos cselekvőség ezentúl is bűncselekmény. Nem lehet félrevezetni az embereket azzal, hogy ez ne így lenne. Ez így van. Más kérdés az… (Demeter Ervin: Enyhítés!) Enyhítésről szó sincs, csak érteni kellene a joghoz. (Derültség, taps az MSZP soraiban.) Arról van szó, hogy elterelési lehetőséget ad, uraim, úgy hívják, hogy (Zaj. - Az elnök csenget.) büntethetőséget megszüntető okot jelöl, ami másutt is van a Btk.-ban.

Egyébként a kereskedői jellegű magatartásoknál, nagyon helyesen, természetesen fenntartja az eddigi szigort. Sőt, bizonyos helyeken, azért, hogy az adott bűncselekménykörön belül az arányosság biztosítva legyen, még szigorúbb büntetési tételeket is felhív, mint amilyenek eddig voltak.

Tény, hogy nem a nulla tolerancia felé indul el ezzel a büntetőjog-alkotás (Közbeszólás a Fidesz soraiból: Elég baj!), hanem Európa felé. (Moraj a Fidesz soraiban. - Taps a kormánypártok soraiból.) Elindul az ENSZ által adott irányba, és elindul arrafelé, amit az önök kormánya még 2000-ben megalkotott és a parlament elfogadott, ami a kábítószerrel szembeni fellépés általános koncepcióját illeti, és amiből a '98-as törvénymódosítás folytán a Btk. megengedhetetlenül kilógott, és azzal ellentétes rendelkezéseket tartalmazott.

A kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmények tárgyában beadott módosító javaslatok között van olyan, amit a kormány támogat. Támogatja azt, hogy a fogyasztói magatartáshoz kapcsolódó átadás jellegű elkövetői magatartásoknál két éven belül az elterelésre nem kerülhet sor - ez e nélkül a rendelkezés nélkül is így lenne, mert a bíró így alkalmazná -, pont azért, hogy a törvényszöveg is tartalmazzon olyan kitételt, ami - hogy is mondjam csak? - nem a bíró, hanem a laikus szemlélő számára is egyértelművé teszi, hogy a kereskedői jellegű magatartást tanúsító elkövető nem bújhat az elterelést eredményezhető rendelkezések mögé. Tehát ezt támogatja a kormány, mondom, azért, hogy a laikus is értse. (Derültség a kormánypárti oldalon. - Felzúdulás az ellenzéki oldalon.) Bizonyos fiatalkorúakat is érintő magatartásoknál a kereskedői magatartást súlyosabban büntetni kérő indítványokat a kormány megint csak támogatja.

Aztán voltak olyan - hál' istennek nem sok - hozzászólások ehhez a részhez, amelyek említésre nem lehetnek méltóak, hiszen nemcsak általában érzelmi töltésűek voltak, hanem nélkülöztek minden szakmai hitelt, nélkülöztek minden felkészültséget és minden képviselői felelősséget. Ebben, megint csak exemplifikatíve, de mint a legjobb fellépést, Pálfi képviselő urat talán ki kell emelnem. (Derültség a kormánypárti oldalon.) Egy kicsit finomítva az ő előadását: azzal, ha nem foglalkozunk az ilyen színvonalú hozzászólásokkal, akkor hozzásegítünk néhány képviselőt ahhoz, hogy visszataláljon az élet olyan területére, ahol ez a magatartás megengedhető. (Élénk derültség a kormánypárti oldalon. - Gyürk András: Elnök úr, ez nem stílus, utasítsa rendre! - Nagy zaj és felzúdulás az ellenzéki oldalon. - Az ellenzéki képviselők, néhány kivétellel, elhagyják az üléstermet. - Az elnök folyamatosan csenget.)

ELNÖK: Tisztelt Ház! Kicsit nagyobb csendet és figyelmet kérek! (Nagy zaj. - Egy hang az ellenzéki oldalról: Ez nem igazságügy-miniszter! Gyalázat, amit csinál! - Dr. Bárándy Péter: Nincs tolerancia.) Kérem, őrizzék meg a nyugalmukat. (Nagy zaj. - Az elnök folyamatosan csenget.)

DR. BÁRÁNDY PÉTER igazságügy-miniszter: A különös rész másik része az emberöléssel kapcsolatos. A kormány támogatja azt a módosító javaslatot, amelyik a 14 élen aluli sértett sérelmére elkövetett emberölés hatályban való fenntartását jelenti. Ugyanakkor az újszülött megölésének bűncselekményét hatályon kívül helyezni kívánja, mert az olyan helyzetet teremtett, ami bizonyos elkövetői magatartások értékelhetőségét lehetetlenné tette, magyarul nagyon sokszoros minősítésű emberöléseknél lehetetlen volt a megfelelő retorzió alkalmazása.

A büntetőeljárási törvénynél csupán néhány olyan rendelkezés történt a módosító javaslatok folytán, amely megfelelővé tette ezt a törvényt a nemzetközi büntetőbíróságok alapító okmányához. Az óvadékkal, a háziőrizettel kapcsolatban megint csak érkeztek módosító javaslatok. Az óvadéknál a kormány nem kívánja támogatni azokat a javaslatokat, amelyek az ilyen intézkedés hatályba léptetésének az elhalasztását célozták, hiszen szükség van minden olyan kényszerintézkedésre, amely lehetővé teszi az előzetes letartóztatás kiváltását.

A háziőrizetnél támogatandónak ítéli a kormány azt a javaslatot, amely egy esetlegesen később kiszabandó szabadságvesztésnél a háziőrizet beszámítására szabadságot ad a bírónak arra, hogy milyen napszámmal számolja majd be a kiszabott szabadságvesztés büntetésbe a háziőrizet napszámait.

A hatályba léptetés tekintetében pont az elhúzódó vita miatt szükséges és támogatandó, hogy ne 2003. január 1-jétől, hanem március 1-jétől legyen ez az anyagi jogszabály - az eljárási jogszabály pedig később - hatályba léptetve, hiszen a jogalkalmazóknak ezt meg kell ismerniük.

Azt hiszem, összegzésül ezt kellett elmondanom, mégpedig ebben a stílusban, még akkor is, ha van olyan, akinek ez nem tetszett. Kérem, hogy szíveskedjenek megszavazni az ilyen módosításokkal a törvényjavaslatot.

Köszönöm szépen. (Nagy taps a kormánypárti oldalon.)

ELNÖK: Köszönöm szépen, miniszter úr. Ügyrendi felszólalásra jelentkezett Font Sándor, a Magyar Demokrata Fórum képviselője. Parancsoljon, öné a szó, képviselő úr.

FONT SÁNDOR (MDF): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Tisztelt Parlament! Ügyrendi indítványom a következő. Az ülést vezető elnök mindannyiszor vonja meg a kormány tagjától a szót, amikor az a parlament képviselőit rendreutasítja. (Taps az ellenzéki oldalon.)

Indoklásom a következő. Amióta a baloldali hatalom került kormányra, szokássá vált, hogy kormánytagok - jogi helyzetüket valószínűleg nem ismerve - rendreutasítják a képviselőket a parlamentben. Ezt a szokást Medgyessy Péter miniszterelnök úr kezdte el, majd követte Lamperth Mónika, és ezt a - most már - hagyományt folytatta most Bárándy Péter miniszter úr is.

A Magyar Demokrata Fórum az ügyrendi bizottsághoz fog fordulni annak a helyzetnek a tisztázására, hogy van-e függelmi viszony a kormány tagjai és a parlamenti képviselők között. (Kuncze Gábor: Hülye kérdés!) Álláspontom szerint nincsenek függelmi viszonyban, ezért a parlament üléstermében rendreutasítást kizárólag az ülést vezető elnök eszközölhet, amit a képviselőknek természetesen tudomásul kell venni. De ezt nem teheti meg a kormány tagja annak ellenére sem, hogy most a baloldali hatalom a többség birtokában van.

Köszönöm szépen. (Taps az ellenzéki oldalon.)

szünet

ELNÖK: Tisztelt Országgyűlés! A szünetnek vége, folytatjuk a munkánkat. Ügyrendi fölszólalásra jelentkezett Áder János, a Fidesz-Magyar Polgári Párt részéről. Parancsoljon, öné a szó, képviselő úr.

DR. ÁDER JÁNOS (Fidesz): Tisztelt Országgyűlés! Elnök Úr! Ami itt az elmúlt percekben történt (Közbeszólás az MSZP soraiból: Szünet volt.) példátlan a Magyar Országgyűlés történetében. Az igazságügy-miniszter úr olyan hangot engedett meg magának, ami az elmúlt tizenkét évben nem fordult elő. (Felzúdulás a kormánypártok soraiban.) Sértegette a képviselőket, személyeskedő hangot ütött meg. Különösen elfogadhatatlan ez a hangütés, ez a személyeskedő hangütés egy olyan kormány igazságügy-miniszterétől, amely kormány belügyminiszterét tegnap az Alkotmánybíróság súlyos törvénysértés miatt marasztalta el. (Közbeszólások a kormánypártok soraiból.)

ELNÖK: Képviselő úr, elnézést, hogy közbeszólok, az ügyrendi javaslatot kérnénk.

DR. ÁDER JÁNOS (Fidesz): Elnök úr, a javaslatom a következő: Bárándy Péter igazságügy-miniszter úr kövesse meg a Házat. Amennyiben erre nem kerül sor, a Fidesz frakciója nem vesz részt a Ház további munkájában a mai napon. (Taps az ellenzéki pártok soraiban. - Közbeszólások a kormánypártok soraiból.)

ELNÖK: Tisztelt Ház! Tisztelt Áder János Képviselő Úr! Ebben a fölvetésében ügyrendi jellegű javaslatot nem tudok értelmezni, igazság szerint, tehát a szókérését sem tudom ügyrendinek tekinteni, vagyis nem is tudok e szerint a szabály szerint eljárni.

Úgy látom, hogy más nem kér szót. Ennek megfelelően a továbbiakban önök nyilván el fogják dönteni, hogy miképpen kívánnak részt venni a tisztelt Országgyűlés munkájában. Folytassuk a munkánkat! (A Fidesz és az MDF képviselői távoznak az ülésteremből.) 

vissza Vissza a kezdőlapra