KÖLTSÉGVETÉS 2003

KIKEN SPÓROL A KORMÁNY?

A GYERMEKEK VÉDELMÉRŐL SZÓLÓ 1997. ÉVI XXXI. TÖRVÉNY 148 §-ának (5) bekezdése most így szól:

"(5) Gyermekétkeztetés esetén

a) diákotthonban, kollégiumban, gyógypedagógiai nevelési-oktatási intézményben elhelyezett

aa) óvodás gyermek,

ab) általános iskolai tanuló

után az intézményi térítési díj 50%-át,

b) diákotthonban, kollégiumban, gyógypedagógiai nevelési-oktatási intézményben elhelyezett és externátusi ellátásban részesülô

ba) szakmunkásképzô iskolai és szakiskolai tanuló,

bb) gimnáziumi, szakközépiskolai tanuló,

után az intézményi térítési díj 30%-át,

c) három- és többgyermekes családoknál gyermekenként az intézményi térítési díj 50%-át,

d) fogyatékos gyermek és fogyatékos tanuló után [feltéve, hogy az a)-c) pont szerinti kedvezményben nem részesül] az intézményi térítési díj 30%-át 

kedvezményként [az a)-d) pont a továbbiakban együtt: normatív kedvezmény] kell biztosítani."

 

A most T/1220 számon beterjesztett költségvetés 94. §-a ezt a bekezdést megváltoztatja. Az 50 százalékos normatív kedvezményt megadja a rendszeres gyermekvédelmi támogatásba részesülőknek - ez helyes. Meghagyja a három és többgyermekesek támogatását, ami helyes és 50 százalékra emeli a fogyatékos gyermek és tanuló számára járó kedvezményt, ami szintén helyes. 

Megvonja azonban a diákotthonban, kollégiumban elhelyezettek támogatását. Ez azt jelenti, hogy a falusi, kisvárosi gyerekek számára a lakóhelyüktől távol történő iskoláztatás költségei megnövekednek. A középkorban az ilyesmit röghöz kötésnek hívták.

 

Az igazsághoz az is hozzá tartozik, hogy a (6) bekezdésben a kormány a rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülő óvodásoknál ingyenessé teszi a gyermekétkeztetést. Ez megint helyes. De miért a falusi, de törekvő és tanulni vágyó gyermekek kárára?

 

A szocialisták programja fordulatot hoz: a szociális viszonyokban, a jövedelmek újraelosztásában - olvashattuk az MSZP Magyarország mindannyiunké című kiadványban. Vajon ezt az újraelosztási fordulatot várták a választók? Ugyanott azt is vállalták: minden gyermek ingyenesen étkezhessen az óvodákban. Ha az első lépés ehhez a gyermekvédelmi támogatásban részesülők köre, vajon milyen ütemezésben valósul meg a teljes ígéret? És az kiknek a kárára?

Surján László    

vissza Vissza a kezdőlapra