ÜZEN A MÚLT
EGÉSZSÉGI SZABÁLYOK
2. rész
1909-ben jelent meg református népiskolai tanulók számára az alábbi, rigmusba szedett jó tanács gyűjtemény.
Meg lehet mosolyogni, de többen úgy vélik, bárcsak ma is találkoznának gyermekeink megfelelő egészség-neveléssel.
Szakmai szempontból majd minden megállapítást ma is helyesnek tarthatunk
 
Gyermek, el ne feledd áldani Istenedet,
Ki egészségnek alkotta testedet,
De hogy e jótétet méltóan háláljad,
Iparkodjál, hogy azt önként ne rongáljad,
S hogy egészségedet bizton őrizhessed,
Eme szabályokat tanuld és kövessed
5. Ital.
 
  Ha kedves életed, kedves egészséged,
  Italban is mindig tarts szoros mértéket.
  Kivált arra vigyázz, ha fölmelegedtél,
  Erősen dolgoztál, ugráltál, siettél,
  Hogy akkor ne igyál hideg bort vagy vizet,
  Mert ily könnyelműség betegséggel fizet.
  Ennek eredménye a tüdőgyulladás,
  Sok kisebb baj között, aszkór és sorvadás.
  Minden italok közt legjobb a tiszta víz.
  Attól ne félj, hogy ez valaha bajba visz.
  De azért a bort is ihatod módjával,
  Miért ne élnénk Isten áldásával?
  A bortól, ha vele, mint illik, úgy élnek,
  Erősödik a test, felvidul a lélek,
  Kivált ha jó vízre nem lehet szert tennünk,
  Jó lesz egy kis bort elegyítenünk.
  De a ki a bort mérték felett gyakran issza,
  Romlás örvényen áll s nehezen tér vissza.
  Testére a vízkór fájdalmát zúdítja,
  És végre értelmét szinte megtompítja.
  Rút bűn a részegség és ki annak rabja,
  Gyalázat bélyegét a homlokán hordja.
  A pálinka-ivást különösen kerüld,
  Örökre veszve van, aki ebbe merült.
 
 
  6. Alvás.
 
  Régi példabeszéd étel, ital, álom,
  Hogy az egészséghez szükséges e három.
  De az alvásra is vigyázni szükséges,
  Csak úgy lesz az hasznos, csak úgy egészséges.
  A mértékletesség itt az első dolog,
  Melyen mint a sarkon, minden ügyünk forog.
  Ha keveset alszol, az csak oly ártalmas
  Mintha az alvásod nagyon hosszadalmas
  Míg amaz testedet nagyon elgyengíti
  Emez elpuhítja, munkád nehezíti.
  Különösen meleg, puha ágyban hálni,
  Nem tanácsos, nem fog az hasznodra válni.
  Napközben aludni csupán a munkásnak,
  Betegnek, öregeknek szabad, de nem másnak.
 
 
7. Indulatok.
 
  Indulataidnak légy mindenkor ura,
  Soha ne fakadjál szertelen bosszúra;
  Tudjad zabolázni örömed, bánatod, -
  Te tudj parancsolni, de nem indulatod.
  Mert ha az indulat rajtad erőt veszen,
  Egészségednek ez is kárára leszen.
  Szokjál vágyaidat korán korlátozni.
  És a mi fő e mellett serényen dolgozni.
  Az okos munkásság megedzi a testet,
  Ezer baj, nyavalya kínozza a restet.
  A vas is, ha soká senki nem használja,
  Hasznavehetetlen, mert rozsda megszállja ;
  A víz is megposhad, ha sokáig tesped,
  Vigyázz, hogy henyélve úgy ne járjon tested.
 
  8. Tisztaság.
 
  Még a tisztaság is figyelmet érdemel,
  Ennek megtartása sok kóron túl emel ;
  Kerüld el tehát a tisztátalanságot,
  Ha épen akarod élni a világot.
  Nem a szagos szappan, nem bécsi rongy festék
  A mi széppé teszi az embernek testét.
  Mindezek a szerek veszedelmes mérgek,
  Megrontják bőrödet, mint almát a férgek.
  És azonkívül fejfájást okoznak.
  De ki hideg vízzel magát mosogatja,
  Annak vénségéig szép lesz ábrázatja.
 
  9. Gyógyítás.
 
  Hogy ha bármi módon elvész egészséged,
  Iparkodjál visszanyerni az épséget.
  Csak ne bízd magad kuruzsló banyákra,
  Bűbájos szerekre, bűnös babonákra.
  Hiszen ha a csizma feslik vagy kiszakad,
  Ki szabóhoz vigye, oly bolond nem akad,
  Hanem odaadja a csizmadiának
  A ki érti módját a kijavításnak.
  Beteg hívjon orvost, ez annak mestere.
  Ne kontárkodjék hát a tudatlan bele.
  Az orvos ismeri a test alkotását,
  Vizsgálja a füvek gyógyító hatását;
  Javulását tehát önmaga javára,
  Isten után, a bölcs csak orvostól várja.. 
 
 
vissza Vissza a kezdőlapra