A Kereszténydemokrata Néppárt új elnökének nyilatkozata
 
    A Kereszténydemokrata Néppárt Országos Választmánya 2002. november 2-i ülésén, amelyet a Legfőbb Ügyészség kereseti kérelmének megfelelően a Legfelsőbb Bíróság hívott össze jogerős ítéletével, véget vetett a törvénysértések 1997. június 22. óta tartó sorozatának, és helyreállította a párt törvényes működését. A választmány köszönetét fejez ki mindazoknak, akiknek részük volt ebben a hosszú és nehéz küzdelemben, és mindenekelőtt az 1997. évi nyilvántartás szerinti 36.807 párttagnak, akik túlnyomó többsége hűen kitartott pártunk és eszméink mellett.

    A párt ezzel visszatért a magyar kereszténydemokrácia százéves, és a keresztény Magyarország ezeréves történelmi hagyományaihoz. Azonnal kérni fogjuk tagságunk helyreállítását az Európai Néppártban. Olyan Magyarországot akarunk, amely ápolja saját nemes kulturális és történelmi hagyományait, és ezek fenntartásával lesz teljes jogú tagja az Európai Uniónak. Korszerű és dinamikusan fejlődő gazdaságot akarunk, amely a szociális igazságosság szellemében megadja az igazi jólét, az anyagi és kulturális felemelkedés lehetőségét a haza minden polgárának.

    A magyar kereszténydemokrácia egységének, önállóságának és komoly politikai súlyának helyreállítására, és egyben a keresztény, nemzeti és demokratikus értékeket valló politikai erők legszorosabb együttműködésének kialakítására törekszünk. Szoros együttműködést, vagy akár szervezeti egységet akarunk a Magyar Kereszténydemokrata Szövetséggel, amely ezekben a nehéz években is megőrizte a magyar kereszténydemokrácia országgyűlési és önkormányzati szerepét. Ennek az újra egységes, és újra pártként működő magyar kereszténydemokráciának a nemzeti összefogás részeként kell szerepelnie. A legszorosabb egységet, sőt lehetőség szerint pártuniót akarunk létrehozni a velünk azonos értékeket valló többi önálló párttal, a Fidesszel, remélhetőleg az MDF-fel és a megújuló kisgazdapárttal. Csak ez a nemzeti összefogás vezethet a keresztény, nemzeti és demokratikus értékeket valló erők politikai vezető szerepének visszaszerzésére és a választási győzelemre.

    Tudjuk, hogy a párton belül lezajlott ötéves rombolás után nehéz lesz megfelelni ezeknek a történelmi súlyú feladatoknak. Ezért kérjük valamennyi korábbi tagtársunkat, hogy térjenek vissza az újra egységes magyar kereszténydemokrácia keretei közé, és szolgálják tovább ezt az ügyet. Alapelveinknek, sőt alapszabályunk rendelkezéseinek megfelelően toleráns és megértő magatartásra, de ugyanakkor őszinte vitára törekszünk mind a párton belük, mind a párton kívüli kapcsolatainkban, politikai ellenfeleinkkel szemben is. Határozottan érvényesíteni akarjuk elveinket a magyar közéletben, ellenállunk az egyeduralomra való törekvés minden megnyilvánulásának, és követeljük a pártatlan tájékoztatást.

    Törekvéseink sikerét remélve az országos választmány felhatalmazása alapján:

 

dr. Varga László elnök

 
 
Országos sajtószolgálat
vissza Vissza a kezdőlapra