Hová lett a szakértelem?

EU népszavazás március 15-én?

Mondhatta volna szebben, kis lovag...

A kormány bejelentette: 2003. március 15-én lesz a népszavazás az EU csatlakozásról. E bejelentéssel mindössze két baj van: a népszavazás időpontját a köztársasági elnök tűzi ki és az nem eshet ünnepre.


Teljességgel érthetetlen, hogy a Medgyessy kormány menyire nincs a hatályos jog ismeretében. Pedig a törvények szövege még az Interneten is hozzáférhető. Idézek az 1998. évi III. törvényből, amely még a Horn kormány alatt született meg:

15. § A népszavazás időpontját a köztársasági elnök az Országgyűlés elnökének a 14. § (3) bekezdésében foglalt tájékoztatásának kézhezvételét - jogorvoslat esetén az annak elbírálását - követő 15 napon belül tűzi ki.

16. § (1) A népszavazást az elrendelését követő 90 napon belüli időpontra kell kitűzni.

(2) A népszavazást úgy kell kitűzni, hogy a szavazás napja ne essen nemzeti ünnepre, munkaszüneti napra, illetőleg az azokat megelőző vagy követő napra.

(3) Nem lehet népszavazást tartani az országgyűlési képviselők, illetőleg a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek általános választásának napján, valamint az azt megelőző és követő 41 napon belül.

(4) Ha a népszavazást a (3) bekezdés rendelkezései miatt nem lehet az (1) bekezdés szerint kitűzni, a népszavazást a választást követő 131 napon belüli időpontra kell kitűzni.

Ennek a jogszabálynak az ismeretében azt lehetett volna mondani: A kormány javasolja, hogy a magyar választók egyik legszebb nemzeti ünnepünk emelkedett hangulatában hozza meg évszázados jelentőségű döntését. Ennek érdekében előkészítő megbeszélést kezdeményezünk a parlamenti pártokkal, mivel a hatályos törvényt kétharmados többséggel meg kell változtatni, ha ünnepnapon szeretnénk a népszavazást tartani, és tisztelettel kérjük a Köztársaság elnökét, hogy javaslatunkat a népszavazás időpontjának kitűzésekor vegye figyelembe.

De nem ez hangzott el. Beszámoló egy sajtótájékoztatóról:  "Medgyessy Péter meggyőződése, hogy az uniós csatlakozásról szóló ügydöntő népszavazást jövő év március 15-én kell tartani. Mint mondta, a dátum azért is jelképes, mert az 1848-as forradalom három jelszava, a haladás, a szabadság és a polgárosodás mérvadó az Európai Unióban is." (Népszabadság) Mivel a kormány élén egy valóságos lovag (a francia becsületrend lovagja) áll, célszerű, ha a közkedvelt Cyránóból idézünk: mondhatta volna szebben, kis lovag.

A legfontosabb tartalmi kérdéséről, tehát arról, hogy március 15-én még nem tudnak a magyar polgárok arról, hogy mi áll majd a belépésünk kereteit megszabó szerződésben, még nem is beszéltünk. Az Európai Uniónak tagjai szeretnénk lenni, de biankó csekket nem töltünk ki a kormány számára. Nagyobb, fontosabb, komolyabb, szentebb dologról van szó. A kitöltetlen csekk pedig csalás. 

Surján László

vissza Vissza a kezdőlapra